اخبار و اعلانات

گزارش شش ماهه بهار و تابستان 1398

  گزارش شش ماهه فصلنامه علمی – پژوهشی  زیست شناسی کاربردی  بازده زمانی 1/1/98لغایت 28/6/98   42      مقاله مقالاتی که در این بازه زمانی ارسال شده اند 14  مقاله در حال داوری 2   مقاله باز پس گرفته شده 6   مقاله باز گردانده به نویسنده جهت اصلاح و باز بینی 1مقاله تعداد مقالات منتظر چاپ 19مقاله غیر قابل پذیرش 3 ماه میانگین زمان انتظار تصویب از زمان پرداخت هزینه  

مطالعه بیشتر

گزارش یکساله 1397

          گزارش یکساله فصلنامه علمی – پژوهشی  زیست شناسی کاربردی  بازده زمانی 1/1/97لغایت 25/12/97   64      مقاله مقالاتی که در این بازه زمانی ارسال شده اند 22  مقاله در حال داوری 11   مقاله باز پس گرفته شده 13   مقاله باز گردانده به نویسنده جهت اصلاح و باز بینی 4مقاله تعداد مقالات منتظر چاپ 14مقاله غیر قابل پذیرش      

مطالعه بیشتر

گزارش شش ماهه دوم 1396

باسمه تعالی گزارش شش ماهه پاییز و زمستان  سال 1396به شرح ذیل می باشد : مقالات رسیده :36 مقالات ارزیابی شده نهایی : 5 مقالات مصوب شده : 2 مقالات در حال چاپ : 2 مقالات رد شده :7  ارسال برای باز نگری : 3 بقیه مقالات نیز در حال بررسی می باشند .

مطالعه بیشتر

cc by Nc

 cc-by-Nc

مطالعه بیشتر

منشور اخلاقی cope

برای دسترسی به منشور اخلاقی cope اینجا کلیک کنید

مطالعه بیشتر

گزارش شش ماهه

باسمه تعالی گزارش شش ماهه بهار سال 1396به شرح ذیل می باشد : مقالات رسیده :49 مقالات ارزیابی شده نهایی : 10 مقالات مصوب شده : 3 مقالات در حال چاپ : 0 مقالات در حال ارزیابی : 31 مقالات رد شده :5 بقیه مقالات نیز در حال بررسی می باشند .

مطالعه بیشتر