دوره 33 (1399)
دوره 32 (1398)
دوره 31 (1397)
دوره 30 (1396)
دوره 29 (1395)
دوره 28 (1394)
دوره 27 (1393)
دوره 26 (1392)
دوره 25 (1391)
دوره 24 (1390)
دوره 23 (1389)
دوره 22 (1388)

  به وب سایت نشریه علمی - پژوهشی

 زیست شناسی کاربردی خوش آمدید

(لطفا از تاریخ 98/8/27 با این ایمیل با ما مکاتبه نمایید applbiol@alzahra.ac.ir )

با سلام واحترام

فصلنامه زیست شناسی کاربردی، یک نشریه علمی پژوهشی با دسترسی آزاد است که با عنوان علوم پایه از سال 1367 به طور مستمر به چاپ رسیده و از سال 1389 با شماره مجوز 89/3/11/52474د و مورخ 89/9/8 به عنوان زیست شناسی کاربردی و با اخذ اعتبار علمی - پژوهشی ادامه فعالیت داده است .

 فایل تمام متن مقالات به صورت PDF در سایت نشریه قرار گرفته و مراجعه‌کنندگان می­‌توانند به صورت رایگان آن را دانلود نمایند.

 زبان: فارسی

صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا(س)

ناشر: دانشگاه الزهرا(س) 

قابل دسترسی از: magiran, noormags ,SID ISC، google scholar

نوع داوری: داوری بسته (حداقل دو داور ) (داوران مشخصات نویسندگان و برعکس را نمی توانند بینند)

سرقت ادبی: جهت پیشگیری از همپوشانی متون  از نرم افزار سمیم نور استفاده میشود؛

هزینه داوری مقاله: 1000000 ریال که همزمان با داوری مقاله دریافت می شود .

هزینه چاپ مقاله: 1500000 ریال که بعد از پذیرش مقاله برای چاپ اخذ می‌شود

  بـرای برقراری ارتبـاط با دفتر مجله از شنبه تا چهارشنبه  هر هفته سـاعت 14-9  با شـماره تلفن 85692205 -021تماس حاصـل فرمایید در ضـمن از طریق ایمیل  japplbiol@alzahra.ac.ir و سامانه نشریه   امکان  پاسخگویی به سوالات شما بزرگواران وجود دارد. 

* نوع مقالات پذیرفته شده: مقاله کامل 

* میانگین بازده زمانی فرایند داوری: 3 ماه

* نرخ پذیرش: 25%

* رتبه: علمی و پژوهشی

رتبه ارزیابی در سامانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: B

* مرجع نویسی: روش APA

COPE: این نشریه از منشور اخلاقی COPE تبعیت می کند؛

MSRT-CODE: 23f0c2b21bd9b21  

                                                    فرم تعهد رعایت اخلاق نشر

لطفا قبل از ارسال مقاله به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید. در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده، مقالات جهت ارزیابی به داوران ارسال نخواهد شد.

 

قابل توجه کاربران گرامی

جهت رفع مشکل پرداخت سامانه

1. تاثیر کودهای ازت و نانو ازت بر ترکیبات فنلی و کلشی‌سین در بنه گیاه گل حسرت (Colchicum speciosum ) سه منطقه استان مازندران

مسعود بابائی نائیج؛ مریم پیوندی؛ حسین عباسپور؛ زهرا نورمحمدی؛ صدیقه اربابیان

دوره 34، شماره 2 ، تابستان 1400، صفحه 9-23

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2021.34309.1398

چکیده
  گل‌حسرت Colchicum speciosum گیاهی دارویی غنی از کلشی‌سین و ترکیبات فنلی است. در این مطالعه تاثیر غلظت های مختلف کودهای ازت و نانو ازت بر محتوای ترکیبات فنلی وآلکالوئید کلشی‌سین در بنه گیاهان گل‌حسرت از سه منطقه در استان مازندران (فیل‌بند، کلرد و سنگ‌درکا) بررسی شد. آزمایش با طرح بلوک های تصادفی برای پنج تیمار شامل تیمار شاهد، دو سطح کود ...  بیشتر

2. تأثیر قارچ مایکوریزا و عناصر تغذیه ای بر بعضی از صفات دانهال پسته در برهمکنش با بیمارگر Phytophtora drescleri

الهام باب زن؛ مژده ملکی؛ جلال غلام نژاد؛ فاطمه ناصری نسب

دوره 34، شماره 2 ، تابستان 1400، صفحه 24-50

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2021.29444.1341

چکیده
  پسته یکی از مهم‌ترین اقلام صادراتی ایران است. یکی از بیماری‌هایی که در بیشتر مناطق پسته کاری به درخت پسته خسارت وارد می‌کند بیماری گموز با عامل Phytophthora drescleri است. قارچ‌های مایکوریزا از جمله میکروارگانیسم‌های موفق در زمینه کنترل بیولوژیک و از عوامل تأثیرگذار بر کاهش شدت بروز بیماری های پوسیدگی ریشه هستند. عناصر غذایی قادر به افزایش ...  بیشتر

3. تعیین میزان برخی ترکیبات شیمیایی گونه های غالب جلبک های قهوه ای بندر لنگه، استان هرمزگان

حدیث جعفری؛ فرناز رفیعی؛ آریا اشجع اردلان

دوره 34، شماره 2 ، تابستان 1400، صفحه 51-69

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2021.33481.1384

چکیده
  در این تحقیق برخی ترکیبات بیوشیمیایی تاکسون‌هایی از جلبک‌های قهوه‌ای، متعلق به 5 جنس مختلف بندر لنگه، در استان هرمزگان شامل Sargassum vulgare (C. Agardh, 1820)، Padina australis (Hauck,1887)، Cystoseira myrica (C. Agardh, 1820) ، (Colpomenia sinousa (Derbes & Solier, 1851 و Iyengaria sp. (Borgesen) در فصول زمستان (بهمن 97) و تابستان (تیر 97) بررسی شد و جلبکها در زمان جزر جمع آوری شدند. استخراج پروتئین به روش ...  بیشتر

4. بررسی موقعیت اسیدهای آمینه آروماتیک آنزیم پراکسیداز تربکوهی واسرشته شده با فلز روی؛ آنالیز مشتق مرتبه دوم گرافهای طیف سنجی

محمد رضا رجبی؛ نجمه هادی زاده شیرازی

دوره 34، شماره 2 ، تابستان 1400، صفحه 70-82

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2021.34174.1395

چکیده
  در تحقیق حاضر موقعیت اسیدهای آمینه آروماتیک به عنوان عناصر مهم در تشکیل و پایداری ساختار سوم آنزیم پراکسیداز تربکوهی دناتوره شده با فلز روی، با کمک آنالیز گرافهای مشتق مرتبه دوم داده های طیف سنجی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، مشتق مرتبه دوم گرافهای جذبی و نشری با 10 تکرار در محدوده ماوراء بنفش مرئی از طیف سنجی دورنگنمایی ...  بیشتر

5. توسعه نرم‌افزار اندازه‌گیری سطح برگ و مقایسه با روشهای مرسوم

هومن شریف نسب؛ فریبرز عباسی

دوره 34، شماره 2 ، تابستان 1400، صفحه 83-94

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2021.33969.1390

چکیده
  سطح برگ نقش مهمی در تجزیه و تحلیل رشد و فتوسنتز دارد. به طور سنتی سطح برگ با استفاده از معادله رگرسیون، روش شمارش شبکه، روش توزین و پلانی‌متری اندازه‌گیری می‌شود. در این مقاله یک الگوریتم ساده، سریع، غیرمخرب و دقیق برای اندازه‌گیری سطح برگ با استفاده از پردازش تصویر پیاده‌سازی شده است. تصویر از دوربین تلفن همراه به دست می‌آید و ...  بیشتر

6. ارزیابی محتوای کاروتنوئید تام و زیست‌توده میکروبی تولیدشده توسط Deinococcus radiodurans R1 در پاسخ به منابع نیتروژنی و کربنی مختلف

عاطفه صالحی بختیاری؛ زهرا اعتمادی فر؛ ماتیا سادات برهانی

دوره 34، شماره 2 ، تابستان 1400، صفحه 95-111

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2021.31100.1366

چکیده
  در مطالعه حاضر، اثر منابع کربنی و نیتروژنی مختلف بر زیست ‌توده و رنگدانه کاروتنوئیدی Deinococcus radiodurans به‌عنوان یکی از مقاوم‌ترین میکروارگانیسم‌ها به اشعه، با استفاده از رهیافت یک فاکتور در یک‌زمان مورد بررسی قرار گرفت. همچنین خصوصیات آنتی‌اکسیدانی، سمیت سلولی و فعالیت ضدمیکروبی رنگدانه نیز بررسی شدند. رنگدانه کاروتنوئیدی دارای ...  بیشتر

7. مقایسه اثر ترکیبات فنلی سنتزی و استخراج شده از علف‌هرز سوروف (Echino crus-galli (L.) Beauv) بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی و بیوشیمیای گیاهچه‌های برنج رقم دمسیاه

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری؛ امیر قربانی؛ زینب اورسجی؛ میثم حبیبی؛ عبدا... عطایی

دوره 34، شماره 2 ، تابستان 1400، صفحه 112-128

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2020.29199.1339

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی ویژگی‌های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهچه‌های برنج رقم دمسیاه به غلظت‌های مختلف (0، 024/0، 048/0، 076/0 و 1/0 میلی‌ مولار) ترکیبات فنلی استخراج شده حاصل از علف‌هرز سوروف (Echino crus-galli (L.) Beauv) بود. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در محیط کشت هیدروپونیک انجام شد. از متانول برای استخراج ترکیبات فنلی از علف‌هرز ...  بیشتر

8. بررسی اثر داروی اس‌سیتالوپرام بر تغییرات استروئیدهای جنسی و فراساختار اووسیت در ماهی گورامی سه خال پس از افزایش سطح دوپامین با تزریق بروموکریپتین

منا سادات حسینی جبلی؛ طاهره ناجی؛ همایون حسین زادصحافی

دوره 34، شماره 2 ، تابستان 1400، صفحه 129-145

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2020.29585.1342

چکیده
  در این پژوهش اثر داروی سروتونرژیک اس‌سیتالوپرام بر سیستم تولیدمثل پس از القای دوپامین با تزریق بروموکریپتین در ماهی گورامی سه خال ماده بررسی گردید. تعداد 90 قطعه ماهی گورامی سه خال ماده با میانگین وزنی 1±3 گرم از مرکز پرورش ماهیان خانماهی دماوند تهیه شد. ماهی‌ها در شش گروه 15تایی شامل کنترل دست‌نخورده، حلال(اتانولº70) ، بروموکریپتین ...  بیشتر

9. بررسی پیش‌تیمار کروناتین بر تنش ناشی از نانوذرات اکسید روی سنتز شده توسط گیاه زیتون بر گیاه سویا

شهلا هاشمی؛ فرشته محمد حسنی

دوره 34، شماره 2 ، تابستان 1400، صفحه 146-167

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2020.32409.1377

چکیده
  سنتز نانوذرات توسط روش سبز، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. در پژوهش حاضر، سنتز نانوذرات اکسید روی توسط عصاره زیتون انجام گرفت. ویژگی مورفولوژیکی و ساختاری نانوذرات اکسید روی سنتز شده توسط اسپکتروفتومتر UV-visible TEM, آنالیز شدند. سپس، اثر نانوذرات اکسید روی در غلظت‌های صفر، 200 و 400 پی‌پی‌ام با پیش‌تیمار کروناتین (صفر و 50 نانومولار) ...  بیشتر

10. بررسی تأثیر کود زیستی ازتِ و کود اوره بر برخی صفات فیزیولوژی، فیتوشیمیایی و ظرفیت آنتی اکسیدانی گیاه سیاه‌دانه (Nigella sativa L.)

فائزه هادی نژاد؛ اعظم سلیمی؛ مریم چاوشی

دوره 34، شماره 2 ، تابستان 1400، صفحه 168-186

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2021.33048.1379

چکیده
  در سال‌های اخیر استفاده از کودهای زیستی به صورت جایگزین بخشی از کودهای شیمیایی مورد توجه قرار گرفته است. از طرفی کودهای شیمیایی سبب افزایش عملکرد محصولات کشاورزی می‌شوند. جایگزین نمودن کود بیولوژیک به‌جای کود شیمیایی می‌تواند مزایای اقتصادی مناسبی را برای کشاورزان به همراه داشته باشد، که ازجمله آن‌ها، کاهش آلودگی خاک، افزایش ...  بیشتر

1. ترسیب کربن با کربنیک آنهیدراز نوترکیب در باکتری Ralstonia eutropha

محدثه محسن پور؛ نور امیرمظفری؛ زهرا نورمحمدی؛ شیوا ایرانی

دوره 33، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 123-138

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2019.25636.1295

چکیده
  انتشار گازهای گلخانه‌‌ای و پلاستیک‌ها از مهمترین معضلات زیست‌ محیطی هستند. هدف، بررسی باکتری Ralstonia eutrophaبه ‌عنوان میزبان آنزیم کربنیک‌آنهیدراز برای تولید پلی‌هیدروکسی‌بوتیرات (PHB) است. توالی ژن آنزیم کربنیک‌آنهیدراز (CA) در وکتور بیانی کلون‌سازی و به R. eutropha  منتقل شد. تولید PHB در باکتری‌ها با روش‌های FT-IR و GC-MS بررسی شد.میزان ...  بیشتر

2. بررسی سه روش استخراج دی. ان. ای (DNA) از Pseudomonas aeruginosa توسط اسپکتروفوتومتر نانودراپ و ژل الکتروفورز

سمیه اعظمی؛ عزت عسگرانی؛ احیا عبدی عالی

دوره 23، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1389، ، صفحه 14-22

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2011.3292

چکیده
  استخراج دی. ان. ای اولین مرحله در مطالعه‌ی ساختار و عملکرد ژن است. در تحقیقات مهندسی ژنتیک و میکروبیولوژی، دست‌یابی به روش مؤثر جداسازی دی. ان. ای ضروری است. روش‌های زیادی برای استخراج دی. ان. ای از باکتری‌ها وجود دارد که بر حسب ساختار دیواره و غشای باکتری استفاده می‌شوند.  هدف این تحقیق، ارزیابی روش‌های مختلف استخراج دی. ان. ای ...  بیشتر

3. بررسی مقایسه‌ای تولید آنزیم پروتئاز قلیایی به دو روش کشت غوطه‌ور و تخمیر در بستر جامد توسط اعضای جنس Bacillus

کیوان کمالی یزدی؛ معصومه انوری؛ معصومه انوری؛ علی محمدی ترکاشوند؛ مهدی شهریاری‌نور

دوره 25، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1391، ، صفحه 61-74

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2014.1118

چکیده
  در این تحقیق که با هدف بررسی مقایسه‌ای دو روش کشت غوطه‌ور (Submerged fermentation:SMF) و تخمیر در بستر جامد (Solid- state fermentation:SSF)برای تولید آنزیم پروتئاز قلیایی از سوبسترای کاه گندم انجام شد، جدایه باکتریایی از جنس Bacillus از خاک‌های قلیایی استان گیلان جداسازی و پس از غربالگری بررسی تولید آنزیم، به طور همزمان در دو شرایط کشت غوطه‌ور و تخمیر در بستر ...  بیشتر

4. بررسی تمایل اتصال داروهای ضد سرطان اکتینومایسین D و میتوزانترون به کروماتین کبد موش صحرایی

زهرا حاجی حسن؛ عذرا ربانی چادگانی

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 23-36

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2015.1966

چکیده
  اکتینومایسین D و میتوزانترون داروهای ضد سرطانی هستند که در درمان طیف وسیعی ازسرطانها کاربرد دارند. DNAبه عنوان یکی از اهداف اصلی این داروها معرفی شده که نتیجه این اتصال، مهار همانندسازی DNAو رونویسی RNAمی باشد. در هسته سلول‌های یوکاریوتی، DNAبصورت برهنه نبوده و همراه با پروتئین‌های هیستونی ساختار فشرده کروماتین را تشکیل می‌دهد، در این ...  بیشتر

5. تعیین ظرفیت آنتی اکسیدانی، محتوای فلاونوئید و پلی فنل عصاره استخراج شده در سه گیاه , Humulus lupulus Cynara Scolymus و Kelussia odoratissima Mozaffarian

نجمه سلطان محمدی؛ غلامعلی نادری؛ نرگس جعفری‌دینانی

دوره 26، شماره 2 ، زمستان 1392، ، صفحه 15-24

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2014.1151

چکیده
      رادیکالهای آزاد با ایجاد تنش ‌ های اکسیداتیو در بیماریهای مزمن مثل سرطان، آترواسکلروز ، دیابت و همچنین در فرایند پیری درگیر می‌شوند. آنتی اکسیدانها بهترین راه مقابله با رادیکالهای آزاد و گیاهان منابعی سرشار از آنتی اکسیدانهای طبیعی هستند .   هدف: این مطالعه به منظور تعیین ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره تهیه شده از برگ‌های 3 گیاه کنگر، ...  بیشتر

میکروبیولوژی
1. جداسازی و شناسایی باکتری‌های حل‌کننده‌ی فسفات معادن فسفاتی و بررسی پتانسیل آن‌ها در انحلال فسفات خاک

یعقوبعلی کرمی؛ عباس صمدی؛ علیرضا فلاح؛ ابراهیم سپهر؛ محسن برین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2021.34708.1400

چکیده
  هدف از این مطالعه، جداسازی و شناسایی باکتری‌های حل کننده‌ی فسفات از دو معدن فسفاتی و بررسی توانایی انحلال فسفات‌خاک توسط آنها بود. با به‌کارگیری محیط اسپربر مایع غنی‌شده با فسفات‌خاک اسفوردی و سری رقت‌سازی در محیط اسپربر ‌جامد غنی‌شده با این فسفات‌خاک، 85 کلنی با مورفولوژی‌های متفاوت، جداسازی و خالص‌سازی شدند. چهار جدایه از ...  بیشتر

میکروبیولوژی
2. تولید آنزیم تاناز توسط شبه گونه‌های تریکودرما با استفاده از تانن به عنوان تنها منبع کربن و انرژی

مهدی بهگر؛ پروین شورنگ؛ فرحناز معتمدی سده؛ سمیرا شهبازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1399

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2021.34870.1405

چکیده
  هدف از انجام این آزمایش بررسی تولید آنزیم تاناز توسط شبه گونه‌های قارچ تریکودرما (شامل ویریده، رسئی، هارزیانوم و لانگی براکیاتوم) در محیط‌ کشت تخمیری حاوی اسید تانیک به عنوان تنها منبع کربن و انرژی بود. خصوصیات موفولوژیکی گونه‌ها در محیط کشت حاوی مالت، مخمر و گلوکز (MYG) بررسی شد. برای تولید آنزیم، اسپور قارچها در محیط کشت تخمیری تریکودرما ...  بیشتر

3. بهینه سازی تولید روغن میکروبی و زایلیتول در مخمر مولد چربی رودوتورولا موسیلاژینوزا

مرجان انشاییه؛ محبوبه مدنی؛ آزاده عبدلی؛ ایرج نحوی؛ فروغ عسگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2021.4192.0

چکیده
  استفاده از میکروارگانیسم ها در زمینه ی تولید مواد با ارزش از نظر اقتصادی و کاربردی، در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. از جمله این مواد با ارزش، روغن تک یاخته و پلی الکل ها با قابلیت کاربرد در عرصه های مختلف صنعتی می باشند. روغن تک یاخته در زمینه تولید سوخت زیستی و پلی الکل ها نظیر زایلیتول، در صنایع غذایی و دارویی بسیار ...  بیشتر

گیاهی
4. مطالعه فیتوشیمیایی گونه‌های Plantago major و Plantago lanceolata در شمال ایران

سیده سمیرا امینی نسب؛ آرمان محمودی اطاقوری؛ احسان نظیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2021.35237.1411

چکیده
  Plantago major و Plantago lanceolata از گونه‌های فراوان جنس بارهنگ در شمال ایران بوده که به‌عنوان گونه‌های دارویی با ارزش دارای اثرات ضد باکتریایی، ضد التهابی و آنتی اکسیدانی شناخته شده‌اند. از اینرو، در این پژوهش، هشت جمعیت‌ از این دو گونه از مناطق مختلف شمال کشور جمع آوری و از لحاظ فیتوشیمیایی شامل میزان فنول، فلاونوئید، آنتوسیانین، ساپونین، ...  بیشتر

گیاهی
5. بررسی اثر نوع بستر و شرایط کشت بر تولید اسیدهای فنلی در چند جمعیت کاهوی موجدار (Lactuca undulata Ledeb )

مرتضی مفید بجنوردی؛ مهناز اقدسی؛ محمد فاطمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2021.34731.1401

چکیده
  کاهوی موجدار (Lactuca undulata Ledeb) گیاهی یکساله از تیره کاسنی است. یکی از مهمترین ترکیب سازنده این گیاه شیکوریک اسید است. هدف از این پژوهش بررسی اثر نوع بستر و شرایط کشت بر مقدار شیکوریک اسید در جمعیت‎های مختلف گیاه کاهوی موجدار است. به این منظور بذرهای جمع‌آوری شده از مناطق (چشمه‌علی، قم، میرزابایلو، بیارجمند و فیروزکوه)، در گلدان و در ...  بیشتر

گیاهی
6. استخراج و خالص سازی ماده موثره دارویی γ-Pyrones (خلین و ویسناژین) از گیاه Ammi Visnaga L.

محمد حاجی ابوالحسنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1400

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2021.33454.1383

چکیده
  گیاه Ammi Visnaga Lam. (تیره جعفری)، از جمله گیاهان دارویی ارزشمند بومی کشور می باشد که حاوی ماده موثره دارویی γ-Pyrones (عمدتا محتوی خلین و ویسناژین) است. مهمترین اثرات درمانی آن بازکنندگی عروق محیطی و قلبی و مجاری تنفسی بوده و در معالجه آسم و آنژین دوپاترین استفاده می گردد. در این تحقیق جداسازی و خالص سازی خلین و ویسناژین از عصاره حاصل از دانه ...  بیشتر

گیاهی
7. بررسی روش‌های نمونه برداری فاصله‌ای در برآورد مشخصه‌های کمی جنگل‌

رضاحسین حیدری؛ کوثر خالتی؛ نسیم سلیمی خواه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1400

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2021.34791.1402

چکیده
  آگاهی از وضعیت تراکم و تاج‌پوشش درختان جنگل‌های زاگرس برای حفظ، احیا و گسترش آنها اهمیت دارد. هدف این بررسی معرفی مناسب ترین برآوردکننده روش‌های نمونه برداری فاصله‌ای برای برآورد مشخصه های کمی این جنگل‌ها است. برای این منظور درختان و دو قطر بزرگ و کوچک تاج آنها در33 قطعه نمونه دایره‌ای شکل برداشت گردید. در هر قطعه نمونه دایره‌ای ...  بیشتر

گیاهی
8. بررسی برخی تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در سه رقم انگور (Viis vinifera L.) در پاسخ به تنش خشکی

محمد علی اعظمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1400

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2021.31265.1370

چکیده
  جهت بررسی اثرات تنش خشکی بر سه رقم انگور (قزل اوزوم، خلیلی، پرلت) آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت. گیاهان انگور در چهار سطح تنش خشکی شامل شاهد، 40، 60 و 80 درصد ظرفیت زراعی رشد کردند. فاکتورهای مورفولوژیکی شامل وزن تر و وزن خشک گیاه و ویژگی های فیزیولوژیکی شامل محتوای پرولین، نشت الکترولیت، محتوای پراکسید هیدروژن ...  بیشتر

بیوتکنولوژی
9. بررسی فاکتورهای موثر بر بهینه‌سازی تولید پلیمر زیستی پلی‌هیدروکسی بوتیرات-کو-والرات (PHBV) به روش پلاکت-برمن و بهینه‌سازی بهره‌وری تولید با تکنیک کشت سلولی با تراکم بالا

ندا سینائی؛ داود زارع؛ مهرداد آذین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2021.36286.1423

چکیده
  پلی‌هیدروکسی آلکانوات‌ها پلیمر‌هایی زیست‌تخریب‌پذیر و زیست‌سازگار هستند که توسط طیف گسترده‌ای از سویه‌های باکتریایی تولید می‌شوند. در پژوهش حاضر، از سویه طبیعی باکتری Bacillus cereus‌ تولید کننده کوپلیمر پلی‌هیدروکسی بوتیرات-کو-والرات (PHBV) با بهره‌وری تولید بالا جداسازی شده از پساب نشاسته استفاده گردید. به منظور تولید، پساب نشاسته ...  بیشتر