وضعیت اعمال موارد:

محققان با رعایت سلامت و اصالت کامل نویسندگی در چهارچوب های اخلاق حرفه ای، مقالات علمی-پژوهشی خود را براساس نکات زیر تدوین و ارائه نمایند.

 تعهدات:

·         فقط در صورت هیأت علمی بودن (مربی پژوهشی، استادیار، دانشیار و استاد) اقدام به ارسال مقاله فرمایید.

·         نشریه زیست‌شناسی کاربردی در برابر مقاله‌های ارسال شده از سوی سایر افراد (دانشجوی مقاطع تحصیلی مختلف) موظف به پاسخگویی، بررسی و پیگیری نخواهد بود.

·         الزامیست نویسنده ی مسئول مقاله یکی از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه‌ها یا موسسات تحقیقاتی باشد. از این‌رو ایمیل نویسنده ی مسئول حتی الامکان یک ایمیل سازمانی باشد.

·         در تکمیل فرم آنلاین مشخصات نویسندگان در سامانه دقت لازم به‌عمل آید. به هیچ عنوان در هیچ مرحله ای امکان تغییر ترتیب، تعداد، مرتبه علمی و مشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول وجود ندارد.

·           مقاله قبلا به هیچ زبانی چاپ نشده باشد و به طور هم زمان نیز برای چاپ ارسال نگردیده باشد.

·         تعهد نامه ، مطابق فرمت مجله ارسال شود.

·         چنانچه مقاله بخشی از پایان نامه ی  دانشجویی است این موضوع در پاورقی صفحه اول با ذکر نام استاد(ان) راهنما و دانشگاه مربوطه قید شود.

نگارش

·         مقاله ها بایستی به زبان فارسی تهیه شوند و قواعد دستور زبان فارسی و رسا بودن جملات مورد توجه ویژه قرار گیرند.

·         هر مقاله باید یک چکیده به زبان انگلیسی داشته باشد که همراه عنوان و واژه های کلیدی انگلیسی در انتهای مقاله آورده شود.

·         مقاله کامل دارای عنوان فارسی، نام و آدرس نویسندگان، چکیده ی فارسی، واژه های کلیدی، مقدمه، مواد و روش‏ها، نتایج و بحث ، نتیجه‏ گیری کلی، سپاسگزاری، منابع، عنوان، آدرس، چکیده و واژه های کلیدی انگلیسی می باشد.

سپاسگزاری و اعلام عدم تعارض منافع هم باید در انتهای مقاله ارائه گردد.

  • تمام نمودارها ، نقشه‌­ها و شکل­‌ها رنگی باشند (سیاه و سفید نباشند).زیرنویس و توضیحات مربوط به شکل­‌ها و جدول­‌ها در مقاله‌­های فارسی، به هر دو زبان فارسی و انگلیسی ذکر شوند. این قسمت با قلم B-Nazanin  با اندازۀ فونت ۱۰ و انگلیسی با قلم Times New Roman و اندازۀ فونت ۱۰ آماده شود. بعد از واژه شکل از خط تیره و بعد از واژه Figure از نقطه استفاده شود. کلمات شکل تا آخر شماره به فارسی با خط تیره باید بولد باشد و به لاتین Figure. باید بولد باشد.
  • تمامی جداول و نوشته های روی شکل ها به انگلیسی تنظیم شوند.

 مثال:
 شکل ۱- درصد حذف کنگو رد در محلول ۶۰۰ میلی‌گرم بر لیتر رنگ با غلظت‌های مختلف نمک.
Figure ۱. Congo red removal percentage at ۶۰۰mg/l dye solution with different salt concentrations

·   ·         تایپ مقاله با نرم اقزار Microsoft Office Word 2007 باحاشیه 5/2سانتی‏متری از چهار طرف و فاصله خطوط متن5/1 (به جز جداول، شکل‏ها و بالانویس و زیرنویس آنها) تهیه و تمام صفحات آن پشت سر هم در پایین و وسط صفحه با فونت 12  B Nazanin شماره‏ گذاری شوند. در هرصفحه شماره خط نوشته شود .

·         از درج پاورقی برای بیان توضیحات انگلیسی و فارسی و بالعکس خودداری شود و در صورت نیاز درون پرانتز و در مقاله آورده شود .

  • همواره فونت فارسی B Nazanin و فونت انگلیسی Times New Roman با دو سایز کوچکتر باشد و جزئیات مطابق زیر رعایت شود:

·         عنوان فارسی مقاله:  وسط چین، Bold و 14 و انگلیسی وسط چین، Bold و 12 باشد.

نام نگارندگان: وسط چین، Bold و 11 باشد و با کاما از هم جدا شوند. انگلیسی هم همینطور ولی با فونت 9باشد . اعداد بالای اسم نویسندگان سمت چپ قرار گیرد و ستاره مشخص کننده نویسنده ی مسئول سمت راست آن عدد باشد(Akbari1*) .

نشانی نگارندگان:وسط، نازک و با فونت 11 برای فارسی و 9 برای انگلیسی باشد.نشانی پست الکترونیک نویسنده مسئول ذکر گردد.

·         چکیده باید شامل مقدمه،روشها، ونتیجه و بحث باشد. از این به بعد نویسند گان ملزم به رعایت چکیده های بخش بندی شده هستند.

·         چکیده ی فارسی: فونت 12 نازک و ایتالیک، در یک پاراگراف و حداقل 150 کلمه باشد.

·         واژگان کلیدی فارسی: Bold و 12و ایتالیک باشند و کلمات مشترک با عنوان نداشته باشند و به ترتیب حروف الفبا مرتب شوند.

·         متن فارسی: 12 و انگلیسی 10 باشد.

عناوین بخش های مختلف: عناوین اصلی، درجه دو و سه Bold باشند. عنوان اصلی فارسی راست چین 14 و انگلیسی چپ چین و 12 باشند.

پس از عناوین اصلی و درجه دوم دو نقطه استفاده نشود و  ادامه متن از سطر جدید نوشته شود ولی عناوین درجه سه با دو نقطه از مطلب جدا شود.

چکیده ی مبسوط ی انگلیسی : ( مشاهده شیوه ی  تنظیم چکیده گسترده انگلیسی)

·         چکیده انگلیسی: فونت 10 نازک و در یک پاراگراف باشد.

·         واژگان کلیدی انگلیسی: فونت 10 Boldباشند.

شماره صفحه:پایین وسط با فونت  12B Nazanin

·         ابتدای هر پاراگراف 27/1 سانتی متر تورفتگی داشته باشد.

·         برای نوشتن اسامی علمی تحت جنس(سرده) سیستم دونامی رعایت شود.

·         در مقاله، علائم نگارشی مثل نقطه و غیره به کلمه قبلی چسبیده و از بعدی یک فاصله داشته باشد. از علامت % استفاده نشود بلکه کلمه درصد نوشته شود( به استثنای جداول و اشکال).

·         برای بیان مقادیر از سیستم متریک استفاده شود.

·         جدول با سه خط افقی رسم شود( دو خط نشان دهنده سرتیتر جدول و خط آخر پایان دهنده جدول).

·         فونت اعداد و متن داخل جداول و اشکال  10 نازک و وسط چین باشد.

·         اعداد حداکثر تا دو رقم اعشار نوشته شوند.

·         عنوان جداول( در بالای جدول) و اشکال( در پایین شکل) وسط چین با فونت 11 Bold علائم اختصاری جداول و اشکال در پایین جدول یا شکل  و با فونت 8 نازک نوشته شوند.

مرجع نویسی در متن:

·         منابع درون متن شامل نام خانوادگی (بدون ذکر نام کوچک) نگارنده و سال انتشار  باشد مانند(Goodman, 2003).

·         منابع با دو نگارنده: نام خانوادگی آنها با علامت & از هم جدا و سپس سال انتشار ذکر شود (kells & Tharp, 2001).

·         منابع با بیش از دو نگارنده: تنها نام خانوادگی نگارنده اول به همراه واژه et al (ایتالیک)و سپس سال انتشار ذکر شود (Fermands et al, 2001)  در متن مقاله می‏توان به نام فارسی نگارنده اشاره کرد، اما بلافاصله در پرانتز باید نام خانوادگی آن به انگلیسی به همراه سال انتشار را نوشت. به عنوان مثال، پتراک

(Petrak,1953)

       منابع:

  • بخش منابع علمی تحت عنوان Referencesقید وتماماً به ­صورت انگلیسی ذکر شوند. عبارت (In Persian.) حتما برای مقالات فارسی ذکر شود.

·         بدون شماره بر حسب حروف الفبا تنظیم شوند و نیم سانتی متر تورفتگی داشته باشند.

·         عنوان مجلات کامل نوشته شوند.

·         برای استناد به مقاله هایی که هنوز چاپ نشده اند به جای ذکر سال از عبارت ( in press) استفاده شود.

تمامی منابع به زبان انگلیسی باشد.

نشریات:

الف) با یک نویسنده:

WilsonR.G.J.(1981). . Weed control in established dryland Alfalfa) Medicago sativa).Weed science, 29: 615-618.

ب) با دو نویسنده:  

Pline, W.A. and Wilcut, J.W. (2007).  Tolerance and accumulation of shikimic acid in response to glyphosate   applications in glyphosate-resistant and nonglyphosate-resistant cotton (Gossypium hirsutum L.). Journal of Agriculture Food and Chemistry, 50: 506–512.

ج) با بیش از دو نویسنده:

: Arregi, M.C., Sanchez, D. and Scotta, R. (1998). Weed control in established Alfalfa (Medicago sativa) with posremergrnce herbicides. Weed Technology, 3: 424-428.

د) بهتر است سایت به عنوان مرجع مورد استفاده قرار نگیرد ولی در صورت اضطرار حتما تاریخ مشاهده و دسترسی ذکر شود.

کتاب

 الف) کتاب فارسی: نام خانوادگی، حرف اول نام (سال انتشار) نام کتاب. تعداد چاپ‏ها، ناشر، تعداد صفحات.

  ب) کتاب انگلیسی: نام خانوادگی، حرف اول نام ،(سال انتشار)، نام کتاب ، تعداد چاپ‏ها، ناشر ،تعداد صفحات و سپسPp که اولی با حرف بزرگ و دومی با حرف کوچک است و سپس شهرمحل انتشار.

 Ahrens, W.H. (1994). Herbicide Handbook. 7th edn. Champaign, IL: Weed Science Society of America 224 Pp. losAngeles.

 ج) در صورتی که کتاب دو یا بیش از دو نویسنده داشته باشد، طریقه نوشتن نویسندگان آن، مشابه نشریات خواهد بود.

 -مقاله ‏ای در یک کتاب:  نام خانوادگی، حرف اول نام (ها) ( سال انتشار) نام مقاله مورد نظر. تعداد صفات مقاله، عنوان کتاب. ناشر (کلمات ناشر با حروف انگلیسی بزرگ).

 Baver, L.D. and Gardner, W.H. (1972). Flow in stratified soil systems. Pages 343–345 in Baver LD, ed. Soil Physics New York: Academic Press.

 - خلاصه مقالات یا مقـالات کامـل ارائه شـده در همایـش‏های علمی: نام خانـوادگی، حرف اول نام، (سال انتشار)، عنوان مقاله ، نام همایش و تاریخ برگزاری همایش (روز ماه)، شهر، کشور.

 Ghorbanli, M. and Najafpour, M. (2005). Effect of extracts of Persian and Berseem clover on –

Peroxidase activity of field bindweed (Convolvulus arvensis L.) hypocotyl. Proceedings of the 4th World Congressnon Allelopathy, 21-26 August, Wagga Wagga, Australia.

  -گزارش علمی مستخرج از طرح تحقیقاتی: نام خانوادگی، حرف اول نام، سال انتشار، عنوان پروژه تحقیقاتی. ذکر سالیانه یا نهایی بودن گزارش، نام موسسه ی تحقیقاتی، تعداد صفحات.

 Shimi, P. (2003). Management of Cynanchum  acutum in apple orchard. Final Report. Iranian Research Institue of Plant Protection Pp25.

 -منابع بی‏ نام: بهتر است این منابع استفاده نشود اما اگر اجتناب ناپذیر بود به صورت زیر عمل شود:

بی‏ نام، (سال انتشار)، عنوان مقاله ،آدرس دقیق سایت که به واژه html ختم شود. تاریخ دستیابی (ماه ، روز، سال).

 

Anonymous, (2001). Project Summary Comparative Genomics of Domestication Traits in

Lettuce and Sunflower. http://veghome.ucdavis.edu/faculty/michelmore/

Project summary.htm. Accessed August 23, 2001.

 -استفاده از سایت اینترنتی: نام سایت. سال انتشار. عنوان مطلب مورد استفاده. آدرس دقیق سایت که به واژه html ختم شود. تاریخ دستیابی (ماه روز، سال).

 Agriculture and Agri-Food Canada. (1999). Market and Industry Services Branch, Horticulture

and Special Crops Division. http://www.Agr.ca/misb/spcrops/bean_e.html. Accessed: January 29, 2001.

 -وقتی مقاله ای به الفبای غیر لاتین چاپ شده است، لازم است عنوان مقاله به زبان انگلیسی ترجمه شود و با قید شماره صفحات ، زبان اصلی آن مانند روسی در پرانتز قید شود. 

چناچه مقاله از حامی یا تامین کننده اعتبار پژوهشی برخوردار باشد درج این موضوع در مقله توسط نویسنده الزامی می باشد . 

 ·         نگارندگان محترم از یک مقاله استاندارد که براساس راهنمای حاضر تهیه شده و در سایت مجله موجود است به عنوان الگو استفاده نمایند.

·         ·مقاله فقط از طریق پایگاه اینترنتی مجله (http://jab.alzahra.ac.ir) به دبیرخانه ارسال شود.