داوران سال 1400

نام و نام خانوادگی

  رتبه علمی

زمینه تخصصی

لینک  Publons

شهر

کشور

رسول رضایی

 دانشیار

تربیت بدنی ، دانشگاه شیراز

 

 شیراز 

 ایران

ریحانه عمو آقائی

استاد

فیزیولوژی گیاهی،دانشگاه شهر کرد

 

شیراز

ایران

علی اکبر صفری سنجانی

  استاد

خاکشناسی، دانشگاه بوعلی سینا 

 

 همدان

 ایران

منصور شریفیان

دانشیار

بیولوژی دریا،موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور 

 

 تهران

 ایران

رامین مناف فر

دانشیار

گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه،

 

تهران

ایران

مصطفی ملکی

دانشیار

تغذیه دام، دانشگاه بو علی سینا 

 

 تهران

 ایران

حسین جهانیان

استادیار

علوم دامی، دانشگاه بوعلی سینا 

 

 همدان

 ایران

نادر پاپی

استادیار

علوم دامی، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور 

 

 کرج

 ایران

حسن فضایلی

استاد

علوم دامی، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور 

 

 تهران 

 ایران

صیفعلی ورمقانی

استادیار

کشاورزی،مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی ایلام 

 

 ایلام 

ایران  

ابراهیم روحی

استادیار

کشاورزی،ساز مان تحقیقات و آموزش و ترویج  کشاورزی 

 

 کردستان 

 ایران

سید سعید پورداد

دانشیار

کشاورزی،ساز مان تحقیقات و آموزش و ترویج  کشاورزی

 

 کرمانشاه 

ایران 

 محمود فاضلی دینان

استادیار

حشره شناسی ،علوم پزشکی مازندران

 

 ساری 

 ایران

میترا معزی پور

استادیار

حشره شناسی ،علوم پزشکی مازندران

 

 ساری 

ایران 

مسعود حکیمی تبار

دانشیار

جانوری- بیوسیستملتیک کنه ها ، دانشگاه شاهروز 

 

 شاهرود 

 ایران

خسرو خواجه

استاد

بیوشیمی، دانشگاه تربیت مدرس 

 

 تهران 

 ایران 

جمیل واعظی

دانشیار

گروه آموزشی زیست، دانشگاه فردوسی مشهد 

 

 مشهد 

 ایران

دوست مراد ظفری

استاد

گیاه پزشکی، دانشگاه بوعلی سینا 

 

 همدان 

 ایران 

بهرام شریف نبی

استاد

گروه گیاهپزشکی، دانشگاه صنعتی اصفهان 

 

 اصفهان 

 ایران 

هوشنگ نصرتی

دانشیار

علوم طبیعی،  دانشگاه امیر کبیر 

 

 تهران 

ایران  

بابک ناخدا

استادیار

کشاورزی، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

 

 کرج

 

افشین قلیچی

 دانشیار

جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی 

 

 آزاد شهر 

 ایران 

نگین سلامات

  دانشیار

زیست دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 

 

 خرمشهر 

 ایران 

مهدی قنبری فرد

  استادیار 

 جانوری، دانشگاه سیستان و بلوچستان 

 

 زاهدان

 ایران

حسن رجبی مهام

 استادیار

زیست شناسی(بیوسیستماتیک جانوری)

 

 تهران 

 ایران

مهوش سیفعلی

  دانشیار

سیستماتیک جانوری، دانشگاه الزهرا 

 

 تهران

 ایران

محمد صادق علوی یگانه

  دانشیار

ماهی شناسی و آبزیان، دانشگاه شهید بهشتی 

 

تهران

ایران

کیوان عباسی

 

اکولوژی ماهیان آبهای داخلی و خزر، پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی 

 

 بندر انزلی 

 ایران

صابر وطن دوست

  دانشیار

اکولوژی و بیولوژی ماهیان،دانشگاه بابل 

 

 بابل

 ایران

سید محمد صلواتیان

 استاد

شیلات-بیولوژی(غذای زنده آبزیان)،پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی 

 

 بندر انزلی 

 ایران

محمدرضا بیگدلی

 دانشیار

فیزیولوژی پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی 

 

 تهران 

 ایران 

بهرام حسن زاده کیابی

 دانشیار

آبزیان و حیات وحش،دانشگاه شهید بهشتی

 

 تهران 

 ایران

حجت  خداپرست

  دانشیار

اکولوژی آبزی پروری،پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی 

 

 بندر انزلی 

 ایران

تورج سهرابی

  دانشیار

اکولوژی آبزی پروری

،پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی 

 

 بندر انزلی 

 ایران

مرجان سیدی

استادیار

 علوم جانوری

 https://publons.com/researcher/1302226/marjan-seiedy/

 تهران

 ایران

زهرا  نظری

استادیار

بیولوژی تکوینی جانوری، دانشگاه گلستان 

 

 گرگان

 ایران

مرتضی نادری

دانشیار

پرندگان جانوری، دانشگاه ازاک

 

 اراک

 ایران

محمود تلخابی

 استادیار 

علوم جانوری و زیست شناسی دریا، دانشگاه شهید بهشتی 

 

 تهران

 ایران

مهرگان ابراهیمی

 دانشیار 

جانورشناسی (اکولوژی)،دانشگاه شیراز 

 

 شیراز 

 ایران

علی غلامحسینی

استادیار

جانورشناسی،دانشگاه شیراز 

 

 شیراز 

 ایران

حسن جلیلی

 دانشیار 

آبزی پروری، دانشگاه  علوم و فنون نوین 

 

 تهران

 ایران

اسکندر رستگار پویانی

 دانشیار

خزنده شناسی، دانشگاه نیشابور 

https://publons.com/dashboard/records/publication/

 نیشابور

 ایران

احیا عبدی عالی

  دانشیار

میکروب پزشکی، دانشگاه الزهرا

https://publons.com/account/login/?next=/dashboard/activity/notification/

تهران

 ایران

پریسا محمدی

  دانشیار

میکروبیولوژی محیطی،دانشگاه الزهرا

https://publons.com/dashboard/activity/notification/

تهران

 ایران

پریسا تاجر محمد قزوینی

 استادیار

میکروبیولوژی،پژوهشگاه علوم و فنون هسته ایی 

https://publons.com/researcher/4953241/parisa-tajer-mohammad-ghazvini

تهران

 ایران

قربانزاده مشکانی

 مربی

میکروبیولوژی،پژوهشگاه علوم و فنون هسته ایی 

 

تهران

 ایران

آرزو الیکایی

 استادیار

میکروبیولوژی، دانشگاه الزهرا 

 https://publons.com/researcher/3116170/ameneh-elikaei/

 تهران

 ایران

علی محمدی

استادیار

میکروبیولوژی، دانگاه الزهرا 

 https://publons.com/researcher/1705787/ali-mohammadi/

تهران

 ایران

موج خالقی

 دانشیار

میکروبیولوژی پزشکی، دانشگاه باهنر کرمان

 

 کرمان

 ایران

صدیقه غربی

استادیار

ژنتیک مولکولی، دانشگاه باهنر کرمان 

 

 کرمان

 ایران

زهره پور رمضان

 

میکروبیولوژی، دانشگاه الزهرا 

 

 تهران

 ایران

لاله رومیانی

استادیار

شیلات،دانشگاه آزاد اهواز 

 

اهواز

 ایران

ناصر فرخی

دانشیار

سلولی و مولکولی، دانشگاه شهید بهشتی 

 

 تهران

 ایران

نوید دین پرست جدید

استاد

حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین ، انستیتو پاستور

 

 تهران

 ایران

پریسا جنوبی

استادیار

سلولی و تکوینی، دانشگاه خوارزمی 

 

 تهران 

 ایران

حمید مقیمی

استادیار

میکروبیولوژی، دانشگاه تهران

 

 تهران

 ایران

نسرین معتمد

استاد

علوم سلولی مولکولی، پردیس علوم دانشگاه تهران 

 

 تهران

 ایران

فاطمه محمدی پناه

استادیار

میکروبیولوژی، پردیس علوم دانشگاه تهران 

 

 تهران

 ایران

علی فرازمند

دانشیار

علوم سلولی مولکولی، دانشگاه پردیس علوم 

 

 تهران

 ایران

نسیم قربانمهر

 استادیار

ژنتیک، دانشگاه الزهرا

 https://publons.com/researcher/3788445/nassim-ghorbanmehr/ 

 تهران

 ایران

عزت عسگرانی

دانشیار

ژنتیک مولکولی، دانشگاه الزهرا 

 

تهران

 ایران

فرشاد درویشی هرزویلی

دانشیار

میکروب (قارچ شناس )، دانشگاه الزهرا 

 https://publons.com/researcher/319156/farshad-darvishi/

تهران

 ایران

کامبیز اکبری نقابی

دانشیار

میکروبیولوژی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

 

 کرج

 ایران

مسعود هاشمی

 استادیار

قارچ شناسی، دانشگاه بابل

 

 بابل

 ایران

شهناز پارسا

 دانشیار 

 قارچ شناسی، دانشگاه بابل

 

بابل

 ایران

نهنجه رضا الماسی

استادیار

ویروس شناسی، دانشگاه ملایر 

 

 ملایر

 ایران

منیژه پاکروان

دانشیار

سیستماتیک گیاهی، دانشگاه الزهرا 

 https://publons.com/researcher/2886535/maneezhe-pakravan/

 تهران 

 ایران

ویدا حجتی

استادیار

منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان 

 

 دامغان

 ایران

منیر حسین زاده

دانشیار

فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه الزهرا

 

 تهران

 ایران

دکتر علی دهنوی

 

فیزیولوژی گیاهی و زیست فناوری

 

تهران

 ایران

طیبه رجبیان

استاد

فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه شاهد 

 

 تهران

 ایران

مهرشید ریاحی

استادیار

گیاهی، دانشگاه شهید بهشتی 

 

تهران

 ایران

شاهین زارع مبارکه

استاد 

 علوم گیاهی، دانشگاه تهران 

 

 تهران

 ایران

اسکندر زند

استاد

 اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور 

 

 تهران

 ایران

سید منصور سید نژاد

 دانشیار

فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه شهید چمران اهواز 

 

اهواز  

 ایران

عذرا صبورا

  دانشیار

فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه الزهرا 

 http://Publons.com/researcher/3027673/azra-saboora/

 تهران

 ایران

شاهرخ کاظم پور

  دانشیار

سیستماتیک مولکولی و تکامل گیاهی، دانشگاه تربیت مدرس 

 

 تهران 

 ایران

مریم کشاورزی

  دانشیار

سیستماتیک گیاهی،دانشگاه الزهرا 

 

 تهران

 ایران

خدیجه کیا رستمی

  دانشیار

فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه الزهرا 

 https://publons.com/researcher/4303327/khadijeh-kiarostami/

تهران

 ایران

بهنام حمزه

 دانشیار

تاکسونومی، جامعه شناسی و اکولوژی گیاهی

 

تهران

 ایران

مهرداد زرافشار

  دانشیار

فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه شیراز 

 https://publons.com/researcher/2178122/mehrdad-zarafshar/

 شیراز

 ایران

سمانه مسافری

 استادیار

سیستماتیک گیاهی، دانشگاه الزهرا 

Samaneh Mosaferi's Publons profile

 تهران

 ایران

مهناز اقدسی

  دانشیار

فیزیولوژی مولکولی گیاهی، دانشگاه گلستان 

https://publons.com/researcher/4539213/mahnaz-aghdasi/

تهران

ایران

احمدرضا محرابیان

استادیار

زیست شناسی (علوم گیاهی)، دانشگاه شهید بهشتی 

https://publons.com/researcher/4879940/ahmad-reza-mehrabian

گرگان

ایران

علی اکبر  هدایتی

دانشیار

جنگلداری، دانشگاه منابع طبیعی گرگان

https://publons.com/researcher/1196668/aliakbar-hedayati/

تهران

 ایران

علی  نیکبخت

 

سیستماتیک گیاهی، دانشگاه امیر کبیر 

 

تهران

ایران

فریبا میقانی

 دانشیار

فیزیولوژی گیاهی ،موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

 

 تهران

 ایران

عطیه نژاد افلاطوری مقدم

استادیار

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

 ps://publons.com/researcher/2174256/atiye-nejad-falatoury/

تهران

 ایران

فرزانه ممتازی

استادیار

جانورشناسی،

(پژوهشگاه اقیانوس شناسی)

 

https://publons.com/researcher/3126283/farzaneh-momtazi/

 تهران 

 ایران

بهروز یحیایی

دانشیار

متخصص علوم تشریحی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود 

Behrooz Yahyaei's Publons profile

 شاهرود

 ایران

مسعود رنجبر

استاد

سیستماتیک گیاهی

https://publons.com/researcher/3021295/massoud-ranjbar/

همدان

ایران

نادیا محمودی خطیر

استادیار 

بیوتکنولوژی، دانشگاه الزهرا 

https://publons.com/researcher/3551706/nadia-mahmoudi-khatir/

تهران

ایران

نرجس حسنمردی 

دانشیار 

دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

https://publons.com/researcher/3061623/narges-hosseinmardi/

تهران 

ایران

مهدی میرزا 

استاد

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 

 

تهران

ایران

 مهشید رحیمی‌فرد

 

استادیار 

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 

 

تهران 

ایران 

حسن وطن دوست 

استاد 

پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی  تهران 

 

تهران 

ایران

 موسی صابر

استاد 

حشره‌شناسی - سم‌شناسی آفتکش‌ها. دانشگاه تبریز

https://publons.com/researcher/4992775/moosa-saber/ 

تبریز

ایران

سپیده خاکسار 

استادیار

جانوری

https://publons.com/researcher/2956356/sepideh-khaksar/ الزهرا

ایران

سید ابوالقاسم قدمی

دانشیار 

بیوتکنولوژی

 

https://publons.com/researcher/3371167/seyyed-abolghasem-ghadami/ الزهرا

ایران 

 

فاطمه شفقی

دانشیار 

بخش تحقیقات حشره شناسی کشاورزی

   موسسه تحقیقات گیاه پزشکی تهران 

ایران