پرسش‌های متداول

1- زمان چاپ مقاله در این نشریه چقدر می باشد .

به اطلاع نویسندگان محترم مجله زیست شناسی کاربردی میرسانیم زمان چاپ مقالات در این نشریه بستگی به پاسخ و همکاری داوران و نویسندگان محترم دارد

2-چگونگی برقراری تماس با دفتر مجله

oolomepaieh@gmail.com