مقاله پژوهشی میکروبیولوژی
بررسی میزان بیان ژن پمپ افلاکس norB در سویه‎های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم در برابر سیپروفلوکساسین

سلمان اسدی؛ مهدی ابراهیمی؛ محمد ابراهیم زاده

دوره 36، شماره 3 ، آذر 1402

https://doi.org/10.22051/jab.2023.42160.1522

چکیده
  امروزه مقاومت آنتی بیوتیکی عفونت استافیلوکوکی هم در بیمارستان‌ها و هم در محیط جامعه به یک مشکل اساسی تبدیل شده است. هدف ازاین مطالعه بررسی میزان بیان ژن norB در ایزوله‌های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به کینولون جدا شده از نمونه‎های بالینی در شهر قم می باشد. ایزوله‌های استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه‌های مختلف بالینی با روش‌های استاندارد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی گیاهی
مطالعه تحمل ژرم‌پلاسم برخی جمعیت‌های یونجه (Medicago sativa L.) نسبت به حمله سرخرطومی برگ (Hypera postica Gyll.)

مهدی کاکایی؛ سحر بختیاریان؛ حجت اله مظاهری لقب

دوره 36، شماره 3 ، آذر 1402

https://doi.org/10.22051/jab.2023.43019.1549

چکیده
  مقدمه و هدف: یونجه زراعی به طلای سبز معروف است یکی از مناسب‌ترین گیاهان علوفه‌ای شناخته شده در جهان است. آفت سرخرطومی برگ یونجه از جمله تنش‌های محدود کننده در تولید یونجه به حساب می‌آید. استفاده از ارقام متحمل روشی مطمئن و سودمند برای کنترل آفت سرخرطومی برگ در یونجه می‌باشد. مواد و روش‌ها: به منظور گروه‌بندی تحمل به آفت در یونجه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی گیاهی
واکنش گل مریم (.Polianthes tuberosa L) به کاربرد برخی از ویتامین‌ها

مهرداد باباربیع؛ حسین زارعی

دوره 36، شماره 3 ، آذر 1402

https://doi.org/10.22051/jab.2023.42473.1536

چکیده
  ‌گل مریم (.Polianthes tuberosa L) یکی از گیاهان سوخوار زینتی است و از گل‌های بریده مهم در مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری است. ویتامین‌ها در مقادیر کم نیز برای رشد و نمو عادی بافت‌ها در گیاه ضرورت دارند. وجود این دسته از مواد برای رشد گیاه در محیط‌های کشت بافت و برخی از آن‌ها در گیاهان گلخانه‌ای ثابت شده است. بدین منظور در پژوهش حاضر، تاثیر ویتامین‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جانوری
مقایسه ترکیب رژیم غذایی وزغ متغیر Bufotes sitibundus (Amphibia: Anura: Bufonidae) در محیط درون و بیرون از غارها در غرب ایران

حمید درویش نیا؛ امیر ارسلان کاویانی فرد

دوره 36، شماره 3 ، آذر 1402

https://doi.org/10.22051/jab.2023.42022.1517

چکیده
  شرایط نسبتاً پایدار غارها مانند رطوبت و حداقل تغییرات دما، مکان مناسبی را برای تولیدمثل، کسب غذا و دوری از دمای شدید در برخی حیوانات، از جمله دوزیستان بی‌دم که غارزیان تصادفی محسوب می‌شوند، فراهم می‌کند. دوزیستان بی‌دم شکارچیان فرصت‌طلبی هستند که از منابع غذایی با فراوانی بیشتر در محیط اطرافشان تغذیه می‌کنند. در پژوهش حاضر به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جانوری
اثرات تغییر اقلیم بر الگوی پراکنش و مطلوبیت زیستگاه سوسمار آذربایجانی Darevskia r. raddei (Boettger, 1892) (سوسماران: لاسرتیده)

رسول کرمیانی؛ امیر دهقانی

دوره 36، شماره 3 ، آذر 1402

https://doi.org/10.22051/jab.2023.42488.1537

چکیده
  آگاهی از پراکندگی و استقرار گونه‌ها امری بدیهی و بسیار مهم در حفاظت از آنها است. از 35 گونه ی سوسمار جنسDarevskia Arribas, 1997 (خانواده لاسرتیده) ده گونه در ایران پراکنده شده ‌است. گونهD. raddei (Boettger, 1892) دارای سه زیر گونه D. r. chaldoranensis، D. r. raddei و D. r. vanensis است. Darevskia r. raddei در استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی پراکنش یافته است. در این مطالعه ...  بیشتر