1. بررسی تأثیر عوامل اکولوژیکی و ادافیکی برمواد مؤثره ی گیاه فرفیون (Euphorbia helioscopia L.)

ناصر جعفری؛ سیده مبارکه حسینی؛ محمد علی ابراهیم زاده

دوره 33، شماره 3 ، پاییز 1399

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2020.5196

چکیده
     گیاه فرفیون (Euphorbia helioscopia L.) یکی از گیاهان دارویی مهم بوده که در سراسر دنیا در طب سنتی به کار می رود. این تحقیق به منظور بررسی تأثیر عوامل اکولوژیکی و ادافیکی بر مواد مؤثره ی این گیاه صورت گرفت. برای این منظور گیاه فرفیون از 3 منطقه با ارتفاع متفاوت (1861، 949 و 236 متر) و با 3 تکرار جمع آوری گردید. سپس عصاره با استفاده از متانول اسیدی تهیه ...  بیشتر

2. اثرات محافظتی عصاره‌ی الکلی گل ختمی (Althaea officinalis L.) بر آسیب کبدی القاشده توسط دیازینون در همستر نر بالغ

مجید مروتی شریف اباد؛ الهام صالحی؛ زهرا لطفی

دوره 33، شماره 3 ، پاییز 1399

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2020.29247.1340

چکیده
  دیازینون یکی از پرکاربردترین حشره­کش­های ارگانوفسفره است که به­طور وسیعی برای کنترل آفات نباتی در مزارع کشاورزی مورد استفاده قرار می­گیرد و به عنوان یک آلاینده­ی زیست­محیطی مضر در دنیا شناخته شده است. از این رو مطالعه­ی حاضر با هدف بررسی اثرات عصاره­ی الکلی گل ختمی در حفاظت از کبد آسیب دیده توسط دیازینون در همسترهای ...  بیشتر