نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار ;گروه اسیب شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 دانشجوی دکترا گروه علوم دامی، دانشده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

در شرایط تنش، غلظت کورتیکوئیدهای خون افزایش می­ یابد که می­تواند بر سلامت عمومی بدن و عملکرد اندام ­های حیاتی از جمله کبد و کلیه­ ها تاثیر گذارد. مصرف برخی آنتی ­اکسیدان­ های گیاهی احتمالا می­ تواند بر آسیب­ های متابولیکی ناشی از تنش تاثیر داشته باشد. هدف این پژوهش بررسی اثر اسانس ­های رازیانه و زنیان بر متابولیت­ های خون و آسیب­ های بافتی ناشی از تنش القایی در موش صحرایی­ بود. از 40 سر موش صحرایی­ نر بالغ ویستار در پنج تیمار استفاده شد: 1- بدون تنش، بدون مصرف مکمل، 2- تنش بدون مصرف مکمل، 3- تنش با مصرف اسانس رازیانه، 4- تنش با مصرف اسانس زنیان، 5-تنش با مصرف مخلوط اسانس‌های رازیانه و زنیان. برای القای تنش، دگزامتازون تزریق شد (داخل ماهیچه‌ی ران، 1 میلی گرم به‌ازای هر کیلوگرم وزن بدن) و اسانس‌های رازیانه، زنیان و مخلوط آن‌ها گاواژ شدند. در پایان، نمونه خون موش­ های صحرایی­ گرفته شد و سپس از کبد و کلیه‌ها نمونه­ برداری انجام شد. القای تنش، فعالیت ALT و AST خون را افزایش داد، اما مصرف هر یک از اسانس ­ها و مخلوط آنها فعالیت این آنزیم­ ها را کاهش داد. با مصرف اسانس رازیانه، واکوئل‌های بافت کبد بشدت کاهش یافت و ادم و تجمع چربی کمتر شد. در گروه تنش آثار دژنره شدن هیدروپیک در سیتوپلاسم سلول‌های جدار توبول‌ها مشاهده شد. اما، در گروه مصرف کننده ­ی اسانس رازیانه گلومرول‌ها ظاهر طبیعی داشتند و ادم سلولی کاهش یافت. مصرف اسانس ­های گیاهی (بویژه رازیانه) بر بهبود سلامت کبد و کلیه­ ها و رفع آسیب­ های بافتی ناشی از تنش در موش صحرایی­ اثر مثبت داشت.
در شرایط تنش، غلظت کورتیکوئیدهای خون افزایش می­ یابد که می­تواند بر سلامت عمومی بدن و عملکرد اندام­های حیاتی از جمله کبد و کلیه ­ها تاثیر گذارد. مصرف برخی آنتی ­اکسیدان­ های گیاهی احتمالا می­تواند بر آسیب­های متابولیکی ناشی از تنش تاثیر داشته باشد. هدف این پژوهش بررسی اثر اسانس­ های رازیانه و زنیان بر متابولیت­ های خون و آسیب ­های بافتی ناشی از تنش در شرایط تنش، غلظت کورتیکوئیدهای خون افزایش می ی­یابد که می­ تواند بر سلامت عمومی بدن و عملکرد اندام­ های حیاتی از جمله کبد و کلیه ­ها تاثیر گذارد. مصرف برخی آنتی­ اکسیدان­ های گیاهی احتمالا می­تواند بر آسیب­ های متابولیکی ناشی از تنش تاثیر داشته باشد. هدف این پژوهش بررسی اثر اسانس­ های رازیانه و زنیان بر متابولیت­ های خون و آسیب­ های بافتی ناشی از تنش القایی در موش صحرایی­ بود. از 40 سر موش صحرایی­ نر بالغ ویستار در پنج تیمار استفاده شد: 1- بدون تنش، بدون مصرف مکمل، 2- تنش بدون مصرف مکمل، 3- تنش با مصرف اسانس رازیانه، 4- تنش با مصرف اسانس زنیان، 5-تنش با مصرف مخلوط اسانس‌های رازیانه و زنیان. برای القای تنش، دگزامتازون تزریق شد (داخل ماهیچه‌ی ران، 1 میلی گرم به‌ازای هر کیلوگرم وزن بدن) و اسانس‌های رازیانه، زنیان و مخلوط آن‌ها گاواژ شدند. در پایان، نمونه خون موش­های صحرایی­ گرفته شد و سپس از کبد و کلیه‌ ها نمونه­برداری انجام شد. القای تنش، فعالیت ALT و AST خون را افزایش داد، اما مصرف هر یک از اسانس ­ها و مخلوط آنها فعالیت این آنزیم ­ها را کاهش داد. با مصرف اسانس رازیانه، واکوئل‌ های بافت کبد بشدت کاهش یافت و ادم و تجمع چربی کمتر شد. در گروه تنش آثار دژنره شدن هیدروپیک در سیتوپلاسم سلول‌های جدار توبول‌ها مشاهده شد. اما، در گروه مصرف کننده­ی اسانس رازیانه گلومرول‌ها ظاهر طبیعی داشتند و ادم سلولی کاهش یافت. مصرف اسانس ­های گیاهی (بویژه رازیانه) بر بهبود سلامت کبد و کلیه­ ها و رفع آسیب­ های بافتی ناشی از تنش در موش صحرایی­ اثر مثبت داشت.
 
القایی در موش صحرایی­ بود. از 40 سر موش صحرایی­ نر بالغ ویستار در پنج تیمار استفاده شد: 1- بدون تنش، بدون مصرف مکمل، 2- تنش بدون مصرف مکمل، 3- تنش با مصرف اسانس رازیانه، 4- تنش با مصرف اسانس زنیان، 5-تنش با مصرف مخلوط اسانس‌های رازیانه و زنیان. برای القای تنش، دگزامتازون تزریق شد (داخل ماهیچه‌ی ران، 1 میلی گرم به‌ازای هر کیلوگرم وزن بدن) و اسانس‌های رازیانه، زنیان و مخلوط آن‌ها گاواژ شدند. در پایان، نمونه خون موش­ های صحرایی­ گرفته شد و سپس از کبد و کلیه‌ها نمونه ­برداری انجام شد. القای تنش، فعالیت ALT و AST خون را افزایش داد، اما مصرف هر یک از اسانس ­ها و مخلوط آنها فعالیت این آنزیم­ ها را کاهش داد. با مصرف اسانس رازیانه، واکوئل‌های بافت کبد بشدت کاهش یافت و ادم و تجمع چربی کمتر شد. در گروه تنش آثار دژنره شدن هیدروپیک در سیتوپلاسم سلول‌های جدار توبول‌ها مشاهده شد. اما، در گروه مصرف کننده­ ی اسانس رازیانه گلومرول‌ها ظاهر طبیعی داشتند و ادم سلولی کاهش یافت. مصرف اسانس ­های گیاهی (بویژه رازیانه) بر بهبود سلامت کبد و کلیه ­ها و رفع آسیب­ های بافتی ناشی از تنش در موش صحرایی­ اثر مثبت داشت.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of essential oil of Foeniculum vulgare and Trachyspermum ammi on blood metabolites and histophatology of liver and kidney in male Wistar rat under dexamethasone-induced stress

نویسندگان [English]

 • Ahmad Riasi 1
 • Robabeh Abasi 2
 • Amir Hossein Mahdavi 3
 • Ardeshir Talebi 4
 • Saeedeh Abdollahzadeh 5

1 Associate Professor Department of Animal Science, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

2 MSC, Department of Animal Science, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan,, Iran

3 Associate Professor, Department of Animal Science, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

4 Associate Professor, Pathology Department, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

5 PHD student,,Department of Animal Science, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

چکیده [English]

In stress condition, the blood corticoides increases which can affect general health of body as well as the function of some vital organs such as liver and kidneys. Consumption of herbal antioxidants may improve metabolic defects caused by stress. The aim of this study was to evaluate the effect of Foeniculum vulgare and  Trachyspermum ammi essenses on blood metabolites and histopathological damages which is created by dexamethasone due to stress induction. Total of 40 mature Wistar male rats were randomly assigned to 5 treatments: 1- No stress, without supplementation, 2- Stress, whitout supplementation, 3- Stress, with receiving Foeniculum vulgare essense, 4- Stress, with receiving Trachyspermum ammi essense, 5- Stress, with receiving both of Foeniculum vulgare and Trachyspermum ammi essense. Dexamethasone injection was done for stress induction and essential oils of  Foeniculum vulgare and Trachyspermum ammi and the mixture of them were gavaged. At the end, the blood samples were collected and then the samples of liver and kidneys were prepared. Stress induction, increased ALT and AST activities, but, feeding each essential oil and the mixture decreased activities of these enzymes. By treatment of Foeniculum vulgare, liver tissue vacuoles decreased significantly as well as edema and fat accumulation. In the stress group, hydropic degeneration and water accumulation were observed in cytoplasm of the tubular cells, but in Foeniculum vulgare treatment group kidney glomerului had normal appearance and cells edema significantly decreased. Treatment of herbal essential oils (especially foeniculum vulgare) had positive effect on liver and kidney health recovery and prevented from tissue damages due to stress induction in rat.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ajwain
 • Fennel
 • Histopathology
 • Hydropic degeneration
 • Rat
 • Tissue edema
Aboonabi, A., Rahmat, A. and Othman, F. (2014) Effect of pomegranate on histopathology of liver and kidney on generated oxidative stress diabetic induced rats. Journal of Cytology and  Histology, 6: 294-297.
Al-Amoudi, W.M. (2017) Protective effects of fennel oil extract against sodium valproate-induced hepatorenal damage in albino rats. Saudi Journal of Biological Sciences, 24: 915-924.
Anilakumar, K., Saritha, V., Khanum, F. and Bawa, A. (2009) Ameliorative effect of ajwain extract on hexachlorocyclohexane-induced lipid peroxidation in rat liver. Food  Chemistry and Toxicology, 47: 279-282.
Celi, P. and Gabai, G. (2015) Oxidant/antioxidant balance in animal nutrition and health: The role of protein oxidation. Frontiers in Veterinary Science, 2: 1-13.
Chatterjee, S., Goswami, N. and Bhatnagar, P. (2012) Estimation of phenolic components and in vitro antioxidant activity of fennel (Foeniculum vulgare) and ajwain (Trachyspermum ammi) seeds. Advances in Bioresearch, 3: 109-118.
Gandomi, H., Abbaszadeh, S., Jebellijavan, A. and Sharifzadeh, A. (2014) Chemical constituents, antimacrobial and antioxidative effects of trachyspermum ammi essential oil. Journal of Food Processing and Preservation, 38: 1690–1695.
Gholap, S. and Kar, A. (2003) Effects of inula racemosa root and gymnema sylvestre leaf extracts in the regulation of corticosteroid induced diabetes mellitus; involvement of thyroid hormones. Pharmazie, 58: 413–415.
Jatwa, R., Parmar, H.S., Panda, S. and Kar, A. (2007) Amelioration of corticosteroid‐induced type 2 diabetes mellitus by rosiglitazone is possibly mediated through stimulation of thyroid function and inhibition of tissue lipid peroxidation in mice. Basic and Clinical Pharmacol and Toxicology, 101: 177-180.
Kooti, W., Moradi, M., Ali-Akbari, S., Sharafi-Ahvazi, N., Asadi-Samani, M. and Ashtary-Larky, D. (2015) Therapeutic and pharmacological potential of Foeniculum vulgare Mill: a review. Journal of Herbal Medicine Pharmacology, 4: 1-9.
Li, S., Tan, H.Y., Wang, N., Zhang, Z.J., Lao, L., Wong, C.W. and Feng, Y. (2015) The role of oxidative stress and antioxidants in liver diseases. International Journal of Molecular Sciences, 6: 26087-26124.
Ma, K., Mallidis, C., Bhasin, S., Mahabadi, V., Artaza, J., Gonzalez-Cadavid, N., Arias, J. and  Salehian, B. (2003) Glucocorticoid-induced skeletal muscle atrophy is associated with upregulation of myostatin gene expression. Americal Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism, 285: 363-371.
Mannaa, F.A., Ibrahim, N.A., Ibrahim, S.S., Abdel-Wahhab, K.G., Hassan, N.S. and Mohammed, S.G. (2015) Preventive role of chamomile flowers and fennel seeds extracts against liver injury and oxidative stress induced by an immunosuppressant drug in rats. Hepatoma Research, 1: 125-135.
Mansouri, E., Panahi, M., Ghaffari, M.A. and Ghorbani, A. (2011) Effects of grape seed proanthocyanidin extract on oxidative stress induced by diabetes in rat kidney. Iranian Biomedical Journal, 15: 100-106.
Mitch, W.E. and Goldberg, A.L. (1996) Mechanisms of muscle wasting—the role of the ubiquitin–proteasome pathway. The New England Journal of Medicine, 335:1897-1905.
Parsaeyan, N. (2016) The effect of foeniculum vulgare (Fennel) extract on lipid profile, lipid peroxidation and liver enzymes of diabetic rat. Iranian Journal of Diabetes and Obesity, 8: 24-29.
Peckett, A.J., Wright, D.C. and Riddell, M.C. (2011) The effects of glucocorticoids on adipose tissue lipid metabolism. Metabolism, 60: 1500-1510.
Robbins, M.E., Zhao, W., Davis, C.S., Toyokuni, S. and Bonsib, S.M. (2002) Radiation-induced kidney injury: a role for chronic oxidative stress? Micron, 33: 133-141.
Sato, H., Takahashi, T., Sumitani, K., Takatsu, H. and Urano, S. (2010) Glucocorticoid generates ROS to induce oxidative injury in the hippocampus, leading to impairment of cognitive function of rats. Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition, 47: 224–232.
Wullepit, N., Hostens, M., Ginneberge, C., Fievez, V., Opsomer, G., Fremaut, D. and De Smet, S. (2012) Influence of a marine algae supplementation on the oxidative status of plasma in dairy cows during the periparturient period. Preventive Veterinary Medicine, 103: 298–303.
Yoshikawa, M., Xu, F., Morikawa, T., Ninomiya, K. and Matsuda, H. (2003) Anastatins A and B, new skeletal flavonoids with hepatoprotective activities from the desert plant Anastatica hierochuntica. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 13: 1045-1049.