مقاله پژوهشی
مطالعات کروموزومی ماهی مرکب ببری (Sepia pharaonis) خلیج فارس از طریق کشت سلول‌های خون

مرجان ابراهیمی پور

دوره 22، شماره 2 ، مهر 1388، صفحه 1-8

https://doi.org/10.22051/jab.2009.3307

چکیده
  امروزه مشخص شده است که ماهیان مرکب کاربرد وسیعی در زمینه­های مختلف دارند با این وجود اطلاعات کمی در مورد بیولوژی آن­ها در آب­های ایران وجود دارد. به همین دلیل در این مطالعه سعی شده است که اطلاعاتی در زمینه تعداد کروموزوم­ها در گونه غالب ماهیان مرکب (ماهی مرکب ببری) در آب­های جنوب کشور در منطقه بحرکان ارائه شود. خور بحرکان یکی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تولید کالوس از بذر بالغ سورگوم شیرین ( Sorghum bicolor L)

فریبا هادیان؛ علی اکبر احسان پور؛ عباس المدرس

دوره 22، شماره 2 ، مهر 1388، صفحه 9-17

https://doi.org/10.22051/jab.2009.3308

چکیده
  در مطالعه حاضر با توجه به اهمیت گیاه سورگوم شیرین اندامهای مختلف گیاه شامل قطعات برگ، ریشه و بذر بالغ از گیاهان رشد یافته در شرایط کشت این ویترو در محیط کشت MS روی محیط کشت های حاوی ترکیب مختلفی از هورمونهای IBA, NAA, 2,4-D, Kinetin,  کشت گردید. در بین قطعات کشت شده تنها بخشهای تازه روئیده از بذر بالغ جوانه زده روی محیط کشت حاوی 2,4-D و Kinetin توانست ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ریخت‌شناسی سنگریزه های شنوایی (اتولیت) در برخی از گونه‌های ماهیان حوضه‌ی جنوبی دریای خزر

حمیدرضا اسماعیلی؛ زینب غلامی؛ طلعت حجت انصاری؛ سمیه باغبانی

دوره 22، شماره 2 ، مهر 1388، صفحه 18-27

https://doi.org/10.22051/jab.2009.3309

چکیده
  اتولیت‌ یا سنگریزه‌ شنوایی عناصر اسکلتی نسبتا سختی هستند که حاوی مواد معدنی و آلی  بوده و در سر ماهیان  قرار دارند. این سنگریزه ها سه جفت بوده و به نام های ساژیتا، لاپیلوس و آستریسکوس خوانده می شوند. در پژوهش حاضر ریخت شناسی سنگریزه ی شنوایی 13 گونه ماهی از 12 جنس،  4خانواده و 4 راسته ی مختلف (کپور ماهی شکلان، سوف ماهی شکلان، اردک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تولید لاکتیک اسید به روش تثبیت سلولی و تخمیر استخراجی در جا

فهیمه قره خانی؛ ناصر قائمی؛ سید عباس شجاع الساداتی

دوره 22، شماره 2 ، مهر 1388، صفحه 28-43

https://doi.org/10.22051/jab.2009.3310

چکیده
  در فرآیند  تولید لاکتیک اسید به روش تخمیر، اسید تولید شده اثر مهارکنندگی بر ســـلول ها داشته و از تولید بیشتر اسیـد جــلوگیری می نماید . لذا با به کارگیری تکنیک‌های مختلف از جمله اضافه کردن کربنات کلسیم، سود و تخمیر استخراجی درجا سعی شده از این اثر جلوگیری شود، ترکیب محیط کشت بر میزان محصول دهی* و راندمان موثر است که محیط سنتزی p2 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های گندم اینکورن T boeoticum . و T.urartu نواحی غرب وشمال غرب ایران با استفاده از نشانگرهای SSR

مسعود شیری؛ علی اشرف محرابی؛ فرج اله شهریاری؛ عبدالرضا باقری

دوره 22، شماره 2 ، مهر 1388، صفحه 44-53

https://doi.org/10.22051/jab.2009.3311

چکیده
  یکی از موثرترین اقدامات جهت اصلاح گیاهان زراعی بررسی ساختار ژنتیکی آنهاست. در این تحقیق تنوع ژنتیکی تعداد 25 جمعیت گندم اینکورن از دوگونه تریتیکوم بوئتیکوم و تریتیکوم اورارتو جمع آوری شده از استان‌های غربی و شمال غربی ایران با استفاده از 12 جفت نشانگر ریزماهواره بررسی گردید. 12 جفت آغازگر از 2 تا 14 آلل و در مجموع 87 آلل در بین 25 ژنوتیپ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مبارزه بیولوژیک با سوسک حمام توسط قارچ باواریا بازیانا

حمیده سپهری زندی؛ زهرا سرکوهی؛ شیما محمدی نژاد

دوره 22، شماره 2 ، مهر 1388، صفحه 54-59

https://doi.org/10.22051/jab.2009.3312

چکیده
   این روزها کمتر ساختمانی است که در گوشه وکنار آن آلودگی به سوسکها وجود نداشته باشد. سوسکها بطور مستقیم در انتقال بیماریها نقشی ندارند با این حال بعلت سکونت و رفت و آمد در داخل فاضلابروها(swage) ، بسیار آلوده بوده و از آنجا که غذای بلعیده شده را مجدداً برمی‌گردانند و مدفوع خود را همه جا پخش می‌کنند لذا در تماس با مواد غذایی می‌توانند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
جداسازی باکتری‌های نمک دوست نسبی وبررسی اثر غلظت‌های مختلف نمک سدیم کلراید و حضور املاح گوناگون بر رشد آن‌ها

مریم زنجیربند؛ روحا کسری کرمانشاهی؛ ناصر گلبانگ

دوره 22، شماره 2 ، مهر 1388، صفحه 60-71

https://doi.org/10.22051/jab.2009.3313

چکیده
  بــاکتری‌های نمک‌‌دوست نسبی گروه هتروژنی از میکروارگانیسم‌ها را تشکیل می‌دهند و قادر به رشد در دامنه‌ی نسبتاً وسیعی ازغلظت نمک سدیم کلراید هستند. باکتری‌های مذکور با تجمع غلظت بالایی از ترکیبات آلی سازگاری دهنده اسمزی (Compatible Solute) یااسمولیت ها، تعادل اسمزی را ایجاد می‌کنند. برای جداسازی باکتری‌های نمک‌دوست نسبی نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه ویژگی‌ها و اثرات مهارکننده‌های آمیلازی موجود در بذر لوبیای قرمز Phaseolus vulgaris

فریبا حسن وند؛ مسعود حیدری زاده

دوره 22، شماره 2 ، مهر 1388

https://doi.org/10.22051/jab.2021.4186.0

چکیده
  مهارکننده‌های آنزیمی ترکیباتی پروتئینی هستند که گیاهان در برابر آفت‌ها و عوامل بیماریزا تولید می‌کنند. این پروتئینها غالبا در بذرها یافت شده و با بازدارندگی تغذیه ایی برای گیاه نقش دفاعی دارند. در این پژوهش پروتئینهای بذر لوبیای قرمز واریته‌ی صیاد v. Phaseolus vulgaris به منظور ارزیابی بازدارندگی آنها بر فعالیت آلفا آمیلاز قارچ آسپیرژیلوس ...  بیشتر