1. مطالعات کروموزومی ماهی مرکب ببری (Sepia pharaonis) خلیج فارس از طریق کشت سلول‌های خون

صفحه 1-8

مرجان ابراهیمی پور


2. تولید کالوس از بذر بالغ سورگوم شیرین ( Sorghum bicolor L)

صفحه 9-17

فریبا هادیان؛ علی اکبر احسان پور؛ عباس المدرس


3. ریخت‌شناسی سنگریزه های شنوایی (اتولیت) در برخی از گونه‌های ماهیان حوضه‌ی جنوبی دریای خزر

صفحه 18-27

حمیدرضا اسماعیلی؛ زینب غلامی؛ طلعت حجت انصاری؛ سمیه باغبانی


4. تولید لاکتیک اسید به روش تثبیت سلولی و تخمیر استخراجی در جا

صفحه 28-43

فهیمه قره خانی؛ ناصر قائمی؛ سید عباس شجاع الساداتی


5. بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های گندم اینکورن T boeoticum . و T.urartu نواحی غرب وشمال غرب ایران با استفاده از نشانگرهای SSR

صفحه 44-53

مسعود شیری؛ علی اشرف محرابی؛ فرج اله شهریاری؛ عبدالرضا باقری


6. مبارزه بیولوژیک با سوسک حمام توسط قارچ باواریا بازیانا

صفحه 54-59

حمیده سپهری زندی؛ زهرا سرکوهی؛ شیما محمدی نژاد


7. جداسازی باکتری‌های نمک دوست نسبی وبررسی اثر غلظت‌های مختلف نمک سدیم کلراید و حضور املاح گوناگون بر رشد آن‌ها

صفحه 60-71

مریم زنجیربند؛ روحا کسری کرمانشاهی؛ ناصر گلبانگ