نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 این روزها کمتر ساختمانی است که در گوشه وکنار آن آلودگی به سوسکها وجود نداشته باشد. سوسکها بطور مستقیم در انتقال بیماریها نقشی ندارند با این حال بعلت سکونت و رفت و آمد در داخل فاضلابروها(swage) ، بسیار آلوده بوده و از آنجا که غذای بلعیده شده را مجدداً برمی‌گردانند و مدفوع خود را همه جا پخش می‌کنند لذا در تماس با مواد غذایی می‌توانند باعث  آلودگی(contamination) و متعاقب آن موجبات بیماریهای عفونی مانند اسهال، وبا و ... شوند. با توجه به اینکه استفاده از حشره کشهای شیمیایی ضررهای بسیار دارد، در این پژوهش جهت مبارزه بیولوژیک با سوسک حمام از قارچ باواریا بازیاناBeauveria  bassiana) ) استفاده گردید که نتیجه آزمایش در مورد قارچ  مثبت  و  بسیار خوب  تلقی  گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Biological control against beetles by means of Beauveria bassiana

نویسندگان [English]

  • Hamideh Sepehri zandi
  • Zahra Sar kouhy
  • Shima Mohammadi nejhad

چکیده [English]

Nowadays there are few buildings  without  the  contamination of  beetles. The beetles do not directly transmit the disease, though there are very unhygienic due to their existence in the swage system and since they bring up the swallowed food and spread their faecal everywhere, therefore being in touch with food can cause food contamination and consequently infection disease such as diarrhea, cholera, etc.
Taking into consideration the harmful effects of chemical insecticide, in this research in order to  biological control of bath beetles, Beauveria  bassiana has been used. The result shows the positive effect of fungus. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • beetles
  • Beauveria bassiana
  • biological control
.سرایلو، محمد حسن، سم شناسی حشرات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،1376 .
2.حلم سرشت، پریوش، حشره‌شناسی در پزشکی و بهداشت، چهر،‌1368.
3. سالار آملی، جمیله، مقدمه ای بر سم شناسی، جهاد دانشگاهی، تهران،  1378-3.
4. خانجانی، محمد، پور میرزا، علی اصغر، سم‌شناسی، همدان، دانشگاه بوعلی سینا ، 1380 .
5. رخشانی زابل، احسان، اصول سم شناسی کشاورزی، فرهنگ جامع، 1384.
6. Bextine, B. R; “Field applications of bait-formulated Beauveria bassiana alginate pellets for biological control of the Red Imported Fire Ant”, Environ. Entomol, 31: 746-752, 2002.
7. Shelton, A. M., J. D. Vandenberg, M. Ramos and W. T. Wilsey; “Efficacy and persistence of Beauvaria bassiana and other fungi for control of diamondback moth on cabbage seedlings”, J. Entomol. Sci. 33: 142-151, 1998.
8. Vandenberg, J.D., A. M. Shelton, W.T. Wilsey and M. Ramos;” Assessment of Beauveria bassiana sprays for control of diamondback moth (Lepidoptera: Plutellidae) on crucifers”,  J. Econ. Entomol, 91:624-630, 1998.
9. Wraight, S.P. and M. E. Ramos;” Application factors affecting the field efficacy of Beauvaria bassiana foliar treatments against the Colorado Potato Beetle Leptinotarsa decemlineata”, Biological Control, 23(2):164-178, 2002  
10. http://www.pezeshkan.org/?p=10003
11. http://www.fm398.blogfa.com/post-36.aspx .