نویسندگان

چکیده

  علف چشمه با نام علمی Nasturtium officinale L. گیاهی چند ساله از تیره ی Brasicaceae است که مصرف خوراکی آن بر میزان گلوکز، کنترل قند ، میزان چربی های سرم و بازسازی سلول های بتا در موش های صحرایی دیابتی اثر معنی داری داشته است و خواص ضد دیابتی آن تایید شده است. هدف از این تحقیق معرفی بهترین توده ی علف چشمه ی ایران از نظر ظرفیت بالای پاد اکسایش کل، محتوی فنل و ویتامین ث بالا به صنعت داروسازی و جامعه ی پزشکی می باشد. در این پژوهش تنوع بین پنج جمعیت از علف چشمه های بومی ابران بر اساس ظرفیت پاد اکسایشی کل (با خنثی کردن رادیکال های آزاد تولید شده از ماده ی DPPH )، محتوی فنل کل و مقدار ویتامین ث مورد بررسی قرار گرفت. از بین توده های مورد مطالعه توده ی فشند از استان البرز دارای بیشترین خاصیت پاد اکسایشی (70 میکرو گرم بر میلی لیتر) و توده ی میمه از استان ایلام دارای کمترین خاصیت پاد اکسایشی (375 میکروگرم بر میلی لیتر) بودند. در این آزمایش نشان داده شد که استفاده از رادیکال های آزاد DPPH روش مناسبی برای ارزیابی خاصیت پاد اکسایشی نمونه ی عصاره های متانولی می باشد که بوسیله ی همبستگی مثبت بین داده های حاصل از آزمایش های اندازه گیری فنل تام و اسید آسکوربیک با میزان پاد اکسایش نمونه ها تائید می شود. گیاه علف چشمه دارای ظرفیت پاد اکسایشی بالایی است و علف چشمه های فشند بعنوان بهترین نمونه ها در بین موارد مورد مطالعه از نظر ظرفیت پاد اکسایشی معرفی می شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of antioxidant capacity, total phenolic compounds and vitamin C content of some watercress (Nasturtium Officinale L.) populations of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Hasandokht
  • Sajad Jafari

چکیده [English]

  Watercress (Nasturtium Officinale L.) is a perennial member of the Brassicaceae family. Previously, it has been revealed that oral administration of this plant has a significant effect on diabetic rats and they have also contained the lower level of serum triglyceride indicating the anti-diabetic properties of the plant. The present study was aimed to introduce the best watercress population in terms of the highest antioxidant activity and total phenolic and vitamin C content for application in relevant industries such as pharmaceutical. In this study total phenolic and vitamin C content of different watercress populations were determined and their antioxidant activity was studied using the DPPH method. According to the results, Fashand (Alborz province) and Meimeh (Ilam province) exhibited the highest and the lowest antioxidant activity with the IC50 values of 70.1 and 375 ( µ g/ml), respectively. The positive correlation observed in this study between the level of phenolic compounds and ascorbic acid and antioxidant activity of tested samples indicates that the use of DPPH free radicals is one appropriate method for evaluation of antioxidant activity of methanol extracts. Watercress has a high level of antioxidant activity and Fashand population may be considered as the population with the highest antioxidant activity among tested populations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant
  • Watercress (Nasturtium Officinale L.)
  • IC50
  • Free radicals
  • phenolic compounds