آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 591
تعداد پذیرش 207
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 160
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 59

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 311
تعداد مشاهده مقاله 206145
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 201983
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 102 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 135 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 279 روز
متوسط زمان داوری 41 روز
متوسط زمان پذیرش 508 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 879 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 328 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 113 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 291 روز
درصد پذیرش 35 %