آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 136
تعداد پذیرش 49
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 38
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 20

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 33
تعداد مقالات 339
تعداد مشاهده مقاله 238011
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 217337
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 29 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 77 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 196 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 58 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 29 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 123 روز
درصد پذیرش 36 %