نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، کرج، دانشگاه تهران.

2 دانشگاه تهران - دانشکده منابع طبیعی - گروه شیلات

3 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

4 گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم، دانشگاه الزهرا (س).

چکیده

گونه شیر ماهی Schizothorax pelzami یکی از اعضای خانواده کپورماهیان در حوضه­های آبریز دشت کویر و هری­رود است. با توجه به اهمیت ویژگی­های استخوان­شناسی در آرایه­شناسی ماهیان و فقدان اطلاعات در مورد ویژگی­های استخوان­شناسی S. pelzami، این تحقیق با هدف توصیف ویژگی­های استخوان­شناسی این گونه به اجرا درآمد. برای مطالعه ساختار اسکلتی، نمونه­ها توسط آلسیان بلو و آلیزارین رد شفاف­سازی و رنگ آمیزی شدند. تصویربرداری ساختارهای اسکلتی نمونه­های رنگ آمیزی شده توسط دستگاه اسکنر مجهز به حمام گلیسیرین انجام شد. ترسیم و نامگذاری ساختار اسکلتی نیز در نرم­افزار CorelDraw X6 صورت پذیرفت. بررسی ساختار استخوانی نیز توسط استریومیکروسکوپ انجام و توصیف شد. بر اساس نتایج، گونه S. pelzami با ویژگی­های استخوانی (1) وجود 44 مهره، (2) استخوان بینی کشیده و بدون قوس، (3) باله مخرجی با موقعیت قدامی­تر (در نزدیکی مهره 27) ، (4) پهن­تر بودن بخش خلفی استخوان قاعده­ای آبششی نسبت به بخش قدامی، (5) صاف بودن لبه خلفی استخوان دملامی و (6) عدم وجود استخوان پیش­کامی از سایر گونه­های این جنس قابل شناسایی است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Skeletal structure of Shir mahi Schizothorax pelzami from Dasht-e-Kavir basin

نویسندگان [English]

  • Paria Jalili 1
  • Soheil Eagderi 2
  • Shima Latifnezhad 3
  • Mahvash Seifali 4

1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.

2 University of Tehran

3 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.

4 Department of Biology, Faculty of Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Schizoyhorax pelzami is a member of Cyprinid family in the Dahst-e-kavir and Hari River basins of Iran. According to importance of osteological characters for taxonomy of fish species and lacking any information regarding osteological features of S. pelzami, this study was conducted to provide the detailed osteological characters. For this purpose, specimens were cleared and stained by alcian blue and alizarin red. Their skeletal structures were photographed using a scanner equipped with a glycerol bath. Drawing and nomenclature of the skeletal elements were done using Corel Draw X6 software and studied under a stereomicroscope. Base on the results, S. pelzami species is distinguished from other species of this genus by having (1) 44 vertebrae, (2) a long nasal bone, (3) an anal fin with anterior position (close to 27th centrum), (4) a broader posterior part of basibranchial, (5) a flat posterior margin of urohyal and (6) lack a pre-palatine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Osteology
  • Inland water of Iran
  • Taxonomy
  • Description
جلیلی، پ.، ایگدری، س. و زمانی فرادنبه، م. (1394). مطالعه استخوان شناسی مقایسه ای گونه واسپی Cabdio morar (Hamilton, 1822) در حوضه­های مکران و ماشکیل-جنوب شرق ایران. نشریه پژوهش­های ماهی شناسی کاربردی. دوره سوم، شماره دوم.
 صفری، ا، باقری دربادام، ج.، ناصری­زاده، م. (1393). مطالعه هورمون های استروئیدی جنسی پلاسمای خون ماهیان مولد ماده خواجو (schizothorax pelzami) در طی فصول سال. تحقیقات دامپزشکی. دوره 69، شماره 4، صفحات 423-430.
یزدانی مقدم، ف. (1396). ریخت سنجی مقایسه ای ماهی خواجو (Schizothoarx pelzam) در حوزه کویر و تجن با استفاده از ازسیستم تراس و مرفومتریک. پنجمین کنفرانس ملی ماهی­شناسی ایران،
Chen, Z. and Chen, Y. (2001). Phylogeny of the specialized schizothoracine fishes (Teleostei: Cypriniformes: Cypriniae). Zoological Studies, 40: 147-157.
Coad, B.W. (2015). Fresh water fishes of Iran. Available at http://www.briancoad.com.
Dean, C.A., Rholf F.J. and Dennis, E.S. (2004). Geometric morphometrics: Ten years of progress following the revolution. Italian Journal of Zoology, 71: 5-16.
Jalili, P., Eagderi, S. and Mousavi-Sabet, H. (2014). Description of skeletal structure and cranial myology of keyvani spined loach (Cobitis keyvani, Mousavi-Sabet et al., 2012). International Journal of Aquatic Biology, 2(6):337-345.
Jalili, P., Eagderi, S., Azimi, H. and Mousavi-Sabet, H. (2015a). Osteological description of the southern king fish, Alburnus mossulensis from Iranian part of the Tigris River drainage. Animal Biology and Animal Husbandry, 7(2) 113-121.
Jalili, P., Eagderi, S., Nasri, M. and Mousavi-Sabet, H. (2015b). Descriptive osteology of Alburnus amirkabiri (Cypriniformes: Cyprinidae), a newly described species from Namak Lakebasin, Central of Iran. Bulletin of the Iraq Natural History Museum (Accepted: 28 April 2015).
Jalili, P., Eagderi, S. and Nikmehr, N. (2015c).  Descriptive osteology of Barbus cyri (Teleostei: Cyprinidae) from southern Caspian Sea basin. Iranian Society of Ichthyology, 2(2): 105-112.
Jouladeh-Roudbar, A., Vatandoust S., Eagderi S., Jafari-Kenari S. and Mousavi-Sabet H. (2015) Freshwater fishes of Iran; an updated checklist. AACL Bioflux, 8(6): 855-909.
Helfman, G.S., Collette, B.B., Facey, D.E and Bowen, B.W. (2009). The diversity of fishes: Biology, Evolution, and Ecology. Blackwell Publishing, UK, Oxford.
Rojo, A.L. (1991). Dictionary of Evolutionary Fish Osteology, CRC Press.
Shabanum, Sharma, I., and Dhanze, R. (2016). The significance of osteology in identification of Schizothorax species. International Journal of Fisheries and Aquatic Studies, 4(1): 442-447.
Taylor, W.R. and Van Dyke, G.C. (1985). Revised procedures for staining and clearing small fishes and other vertebrates for bone and cartilage study. Cybium 9: 107-119.