نویسندگان

چکیده

چکیده
Haloarcula IRU1آرکی بسیار نمک دوستی است که از آب دریاچه ارومیه جداسازی شده است.این جدایه مقاومت بالایی در برابر عوامل آسیب‌رسان به DNA، مانند پراکسید هیدروژن نشان می‌دهد.این ارگانیسم مقاوم به پرتو دارای رنگدانه‌های قرمز- نارنجی است.در این مطالعه شکستگی‌های DNA با پراکسید هیدروژن توسط واکنش فنتون(Fenton) در حضور و غیاب کاروتنوئید هالوآرکئون کاروتنوئیدهای Haloarcula IRU1 در مقایسه با بتاکاروتن به طرز چشمگیری ایجاد شکستگی‌های DNA را کاهش دادند.پیشنهاد می‌شود مقاومت پرتویی Haloarcula IRU1 تا حدودی به دلیل وجود این کاروتنوئیدهاست که به عنوان آنتی‌اکسیدان کارآمدی در شرایط آزمایشگاهی عمل می‌کنند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Protective role of Carotenoides on the Resistance of Haloarcula IRU1 against Hydrogen Peroxide

نویسندگان [English]

  • Ezat Asgarani
  • Fateme Khaneghaye