کاربرد نشانگر پروتئین های ذخیره ای بذر در جداسازی چند رقم بادام زمینی ( Arachis hypogaea L.)

معصومه جمال امیدی؛ مهران غلامی؛ فاطمه جمال امیدی

دوره 31، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 42-51

https://doi.org/10.22051/jab.2017.12442.1096

چکیده
  بادام زمینی(Arachis hypogaea) یکی از مهمترین دانه­های روغنی خوراکی تیره بقولات در دنیا است که درک تنوع ژنتیکی بین ارقام آن، در انتخاب نوع رقم و انتقال ژن­های مفید بین آن­ها بسیار ارزشمند است. به منظور بررسی روابط خویشاوندی و تنوع ژنتیکی ارقام بادام زمینی، 10 رقم آن در یک مزرعه­ تحقیقاتی در لشت­نشاء (گیلان) در سال زراعی 1395 در قالب طرح ...  بیشتر