مطالعات کروموزومی ماهی مرکب ببری (Sepia pharaonis) خلیج فارس از طریق کشت سلول‌های خون

مرجان ابراهیمی پور

دوره 22، شماره 2 ، مهر 1388، ، صفحه 1-8

https://doi.org/10.22051/jab.2009.3307

چکیده
  امروزه مشخص شده است که ماهیان مرکب کاربرد وسیعی در زمینه­های مختلف دارند با این وجود اطلاعات کمی در مورد بیولوژی آن­ها در آب­های ایران وجود دارد. به همین دلیل در این مطالعه سعی شده است که اطلاعاتی در زمینه تعداد کروموزوم­ها در گونه غالب ماهیان مرکب (ماهی مرکب ببری) در آب­های جنوب کشور در منطقه بحرکان ارائه شود. خور بحرکان یکی ...  بیشتر