مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر عوامل اکولوژیکی و ادافیکی برمواد مؤثره ی گیاه فرفیون (Euphorbia helioscopia L.)

ناصر جعفری؛ سیده مبارکه حسینی؛ محمد علی ابراهیم زاده

دوره 33، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 9-24

https://doi.org/10.22051/jab.2020.5196

چکیده
     گیاه فرفیون (Euphorbia helioscopia L.) یکی از گیاهان دارویی مهم بوده که در سراسر دنیا در طب سنتی به کار می رود. این تحقیق به منظور بررسی تأثیر عوامل اکولوژیکی و ادافیکی بر مواد مؤثره ی این گیاه صورت گرفت. برای این منظور گیاه فرفیون از 3 منطقه با ارتفاع متفاوت (1861، 949 و 236 متر) و با 3 تکرار جمع آوری گردید. سپس عصاره با استفاده از متانول اسیدی تهیه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر سطوح مختلف سین بیوتیک بایومین ایمبو بر شاخص های رشد و بازماندگی بچه ماهی سیکلید زندانی (Amatitlania nigrofasciata)

رضا چنگیزی؛ حامد منوچهری؛ سید مهدی حسینی فرد؛ شایان قبادی

دوره 33، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 25-36

https://doi.org/10.22051/jab.2020.21763.1249

چکیده
  این پ‍ژوهش به منظور ارزیابی تأثیر سطوح متفاوت سینبیوتیک بایومین ایمبو بر شاخص های رشد، تغذیه و بازماندگی در بچه ماهیان سیکلید زندانی (Buttikoferi cichlidae) به مدت 60 روز انجام گرفت. آزمایش با استفاده از طرح کاملاٌ تصادفی شامل سطوح صفر (شاهد)، 5/0 ، 1 ، 5/1 گرم سین‌بیوتیک به ازای هر کیلوگرم جیره در قالب چهار تیمار با سه تکرار طراحی شد. آزمایش درون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی سلامت تالاب بزنگان با استفاده از شاخص‌های کیفی، زیستی و جمعیتی

علی حیدری؛ امید صفری؛ حمیدرضا احمدنیای مطلق

دوره 33، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 37-51

https://doi.org/10.22051/jab.2020.26590.1308

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف استفاده از ارزیابی هم‌زمان شاخص‌های کیفی حاصل از اندازه‌گیری پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب، شاخص‌های زیستی و جمعیتی به بررسی‌ وضعیت سلامت تالاب بزنگان پرداخته است. با توجه به آلودگی آلی زیاد ناشی از حجم رسوبات و شرایط پرتنش محیط در این منطقه، خانواده‌های Chironomidae و Ephydridae)خانواده‌هایمقاومبهآلودگی(بیشترینفراوانینسبی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
غربالگری و جداسازی برخی از باکتری های تجزیه کننده ی فنول در خاک های حاوی آلاینده های نفتی

فائزه ربانی؛ وهب جعفریان؛ احمد آسوده

دوره 33، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 52-69

https://doi.org/10.22051/jab.2020.25979.1301

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی ژنتیکی ژن 16S rDNA جدایه‌های برتر باکتری در حذف فنول به منظور زیست‌پالایی فنول انجام شد. دو جدایه برتر از نظر فعالیت بالای فنولازی گزینش و در محیط کشت با pH ها و دما، منابع کربنی و نیتروژنی مختلف بررسی شدند. جدایه اول در محیط کشت حاوی 3/. گرم در لیتر فنول به عنوان منبع کربن،2/.درصد پپتون و آمونیوم‌ کلرید به عنوان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثرتغییرات دما، شدت نور و دوره نوری بر توده زنده و میزان آلژینات جلبک قهوه‌ای Sargassum boveanum

فرناز رفیعی؛ پریسا نجاتخواه معنوی؛ حدیثه کرمانشاهی

دوره 33، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 70-83

https://doi.org/10.22051/jab.2019.11888.1086

چکیده
  به منظور بررسی اثر عوامل محیطی، جلبک سارگاسوم از ساحل بندر لنگه در خرداد 1390 نمونه برداری و در آکواریوم‌های 40×30×60 (20 لیتر) با روش معلق در سه تکرار پرورش داده شد. شرایط استاندارد شامل نور 4700 لوکس و دمای 25 درجه سانتیگراد و دوره نوری12 ساعت تاریکی 12 ساعت روشنایی بود. تیمارهای مورد بررسی دما (15، 20 و 25 درجه سانتی‌گراد) ، شدت نور (4700، 5700 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر اسانس‌‌های رازیانه و زنیان بر متابولیت‌های خون و آسیب شناسی بافت‌ کبد و کلیه‌ در موش صحرایی ویستار تحت شرایط تنش القایی دگزامتازون

احمد ریاسی؛ ربابه عباسی؛ امیر حسین مهدوی؛ اردشیر طالبی؛ سعیده عبداله زاده

دوره 33، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 84-98

https://doi.org/10.22051/jab.2020.30797.1360

چکیده
  در شرایط تنش، غلظت کورتیکوئیدهای خون افزایش می­ یابد که می­تواند بر سلامت عمومی بدن و عملکرد اندام ­های حیاتی از جمله کبد و کلیه­ ها تاثیر گذارد. مصرف برخی آنتی ­اکسیدان­ های گیاهی احتمالا می­ تواند بر آسیب­ های متابولیکی ناشی از تنش تاثیر داشته باشد. هدف این پژوهش بررسی اثر اسانس ­های رازیانه و زنیان بر متابولیت­ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی کیفیت آب رودخانه قره آغاج استان فارس بر اساس شاخص‌های بزرگ بی مهرگان کفزی

حمیدرضا شهرادنیا؛ عاطفه چمنی؛ مهرداد زمانپور

دوره 33، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 99-110

https://doi.org/10.22051/jab.2020.30466.1353

چکیده
   بی­ مهرگان کفزی می­توانند به­ عنوان شاخص زیستی، تغییرات طبیعی و انسان ساخت محیط را نشان دهند.رودخانه­ ی قره آغاج یکی از مهم­ترین رودخانه­ های استان فارس است که در طی مسیر خود مصارف بسیار کشاورزی و شرب دارد. هدف از این مطالعه، بررسی تغییرات بی­ مهرگان کفزی طی یک سال از مهر 97 تا شهریور 98 به­ منظور تعیین شرایط کیفی آب رودخانه­ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ویژگی‌های ریختی فلس در ده گونه از کفال ماهیان ایران

نسیبه فیروزی؛ جواد قاسم زاده؛ محمد صادق علوی یگانه

دوره 33، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 111-121

https://doi.org/10.22051/jab.2020.30763.1359

چکیده
  کفال ماهیان از گونه‌های ارزشمند تجاری هستند که در آبهای شمال و جنوب کشور زیست نموده و از بازارپسندی خوبی برخوردارند. شناخت گونه های مختلف کفال ماهیان اهمیتی حیاتی حفاظت از آنها دارد .در این تحقیق صفات ریختی مرتبط با فلس به طور مقایسه ای در 10 گونه از کفال ماهیان ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه برداری طی دو سال از صیدگاه‌های چهار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
گیاهان دارویی منطقه‌ی بازرجان (تفرش، استان مرکزی، ایران)

محمد محمدی؛ سحر جلالی؛ زهرا توکلی؛ فرخ قهرمانی نژاد

دوره 33، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 122-134

https://doi.org/10.22051/jab.2020.31173.1369

چکیده
  شناخت گیاهان دارویی برای انسان همواره مفید و کاربردی است. در مناطق متعددی از ایران مطالعات گیاهان دارویی صورت گرفته است. در این پژوهش برای نخستین بار گیاهان دارویی مورد استفاده در منطقه بازرجان مطالعه شدند. ابتدا بررسی فلوریستیکی منطقه صورت پذیرفت. سپس مهمترین گونه‌های شناسایی شده جهت کسب اطلاعات دارویی از طریق مطالعات میدانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثرات محافظتی عصاره‌ی الکلی گل ختمی (Althaea officinalis L.) بر آسیب کبدی القاشده توسط دیازینون در همستر نر بالغ

مجید مروتی شریف اباد؛ الهام صالحی؛ زهرا لطفی

دوره 33، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 135-153

https://doi.org/10.22051/jab.2020.29247.1340

چکیده
  دیازینون یکی از پرکاربردترین حشره­ کش­های ارگانوفسفره است که به­طور وسیعی برای کنترل آفات نباتی در مزارع کشاورزی مورد استفاده قرار می­گیرد و به عنوان یک آلاینده­ی زیست ­محیطی مضر در دنیا شناخته شده است. از این رو مطالعه­ ی حاضر با هدف بررسی اثرات عصاره­ ی الکلی گل ختمی در حفاظت از کبد آسیب دیده توسط دیازینون در همسترهای ...  بیشتر