مقاله پژوهشی
اثر آنتی‌بیوتیک، ساکارز و زغال فعال بر کنترل آلودگی باکتریایی، اندام‌زایی و قهوه‌ای شدن در کشت مریستم انتهایی نخل خرما (Phoenix dactylifera L.)

معصومه اسکندری؛ پیام پورمحمدی؛ خلیل عالمی سعید

دوره 33، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 9-19

https://doi.org/10.22051/jab.2020.26733.1310

چکیده
  در  این تحقیق تأثیر آنتی‌بیوتیک‌های سفوتاکسیم و کلرآمفنیکل بر آلودگی باکتریایی و  قهوه‌ای شدن ریزنمونه‌های نخل خرما مورد بررسی قرار گرفت همچنین  اثر غلظت‌های مختلف ساکارز و زغال فعال بر اندام‎زایی و قهوه‌ای شدن ریزنمونه‌های این گیاه ارزیابی شد. در بخش اول این آزمایش مریستم انتهایی ساقه نخل خرما رقم استعمران، در محیط ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تکثیر سلول های U937 میکروکپسوله شده در بیوراکتور همزده خارجی

یونس بیگی خسروشاهی؛ مریم حسینی

دوره 33، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 20-32

https://doi.org/10.22051/jab.2020.5176

چکیده
  استفاده وسیع سلول­های بنیادی برای کاربردهای درمانی، نیاز به تولید مکرر تعداد زیادی از سلول­ها با خصوصیات مناسب تحت شرایط کنترل شده در بیوراکتورها دارد. در این تحقیق سلول هایU937 به عنوان مدلی از سلول های بنیادی شناور در داخل میکروکپسول های آلژینات-ژلاتین با دانسیته سلولی Cells/ml 106× 5/2 قرار گرفتند. میکروکپسول ها در دو بیوراکتور پرفیوژن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره گلسنگ‌های Leptogium saturninum ،Ramalina peruviana ،Punctelia borreri

فائزه حمزه خانی؛ پریسا محمدی؛ عذرا صبورا

دوره 33، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 33-45

https://doi.org/10.22051/jab.2020.26390.1307

چکیده
  مطالعات نشان داده است که گلسنگ‌ها در اکوسیستم‌های مختلف حضور فعالی داشته و متابولیت‌های متنوعی تولید می‌کنند که تاثیرات زیستی مختلفی از جمله اثرات ضدباکتری، ضدقارچی، ضدویروسی، ضدالتهابی، ضدتب، ضددرد و سمیت سلولی دارند. در این مطالعه، اثر ترکیبات ضد میکروبی گلسنگ‌ها بررسی شد. برای این منظور، ابتدا چند نمونه از گلسنگ‌های مناطق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ویژگیهای بوم شناختی ، تشریحی، ریخت شناختی، و ریز ریخت شناختی گونه Gypsophila Caryophyllaceae )mucronifolia ) بومی خاکهای گچی سمنان، ایران

فاطمه ربیع زاده

دوره 33، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 46-61

https://doi.org/10.22051/jab.2020.26928.1312

چکیده
  گونه ی .Gypsophila mucronifolia Rech. F ازتیره Caryophyllaceae یک گونه اندمیک بیابان های گچی سمنان است. گزارش‌های معدودی از پراکنش گونۀ Gypsophila mucronifolia، در ارتباط با ویژگی‌های سازش‌پذیری تشریحی آن با عوامل خاک و ارتفاع انجام شده است. مطالعات بوم شناختی گونه G. mucronifolia برای اولین بار انجام شد. این گونه در ارتفاعات 1500 تا 1800 متری از سطح دریا رویش دارد و اغلب در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر نانوذرات سیلیکون بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی بنه های زعفران (Crocus sativus)

بهاره زارعی؛ خدیجه کیارستمی؛ منیر حسین زاده نمین؛ منا صراحی نوبر

دوره 33، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 62-77

https://doi.org/10.22051/jab.2020.30372.1350

چکیده
  نانوذرات سیلیکون دارای ویژگی های فیزیکوشیمیایی متمایزی هستند که از طریق ورود به گیاهان بر متابولیسم گیاه تاثیرگذاشته و موجب بهبود رشد و عملکرد گیاه در شرایط محیطی نامطلوب می‌شوند. این تحقیق به منظور بررسی اثرات فیزیولوژیک نانوسیلیکون بر روی بنه زعفران انجام شد. گیاهان با نانو ذره سیلیکون در دو غلظت 9 و 18 میلی گرم بر لیتر تیمار و مورد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر بتائین براختلال حافظه و فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در مدل آلزایمری ناشی از تزریق درون هیپوکمپی پروتئین آمیلوئید بتا

فاطمه علیپورفرد؛ هومن شجیعی؛ فرزانه نظری سرنجه؛ ویدا حجتی؛ مسعود علیرضایی

دوره 33، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 78-89

https://doi.org/10.22051/jab.2020.30229.1349

چکیده
  مطالعات نشانمی دهد که استرس  اکسیداتیو در پاتوژنز بیماری آلزایمر نقش مهمی دارد. بتائین دارای خواص پاداکسایشی و محافظت نورونی است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر بتائین بر نقص حافظه ناشی از تزریق پروتئین آمیلوئید بتا(Aß)به درون هیپوکمپ و  ارزیابی فعالیت آنزیم پاداکسایشی (اندوژنی) سوپراکسید دیسموتاز است. دراین تحقیق تجربی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی خصوصیات آنزیم پراکسیداز و تهیه نانوذره پروتئینی از آن با روش محاسباتی و آزمایشگاهی

شیما فولادبند؛ پریناز قدم؛ محبوبه ضرابی

دوره 33، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 90-110

https://doi.org/10.22051/jab.2020.27285.1321

چکیده
  ساختارهای نانوپروتئینی می­توانند توسط توانایی ذاتی خودتجمعی مولکول­ها تشکیل شوند که این توانایی می تواند به­وسیله حدواسط­ها اصلاح گردد. در میان عوامل خودتجمعی ذاتی پروتئین ها، هیدروفوبیسیته مهمترین عامل است. مولکول­هایحدواسطی مانند گلوتارآلدئید می تواند باعث تجمع پروتئینی و تشکیل نانوذره گردند. در این پژوهش از نرم افزار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی دوریختی جنسی در شکل پاهای انبرکی اول و دوم و پای دمی سوم گونه Parhyale darvishi (Momtazi and Maghsoudlou, 2016) بر اساس تکنیکهای ریخت سنجی هندسی

یگانه لایقی؛ علی اکبر باقریان یزدی؛ فرزانه ممتازی

دوره 33، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 111-122

https://doi.org/10.22051/jab.2020.5177

چکیده
  در این پژوهش دوریختی جنسی در شکل پیش‌پنجه پاهای انبرکی اول و دوم و انشعاب خارجی پای دمی سوم گونه Parhyale darvishi (Momtazi & Maghsoudlou, 2016)  بر اساس تکنیک‌های ریخت‌سنجی هندسی بررسی شد. 100 نمونه نر و 50 نمونه ماده مورد بررسی قرار گرفت. تصاویر میکروسکپی از اندام‌های مورد مطالعه تهیه شد و داده‌های کارتزین هم‌ساخت (در مفهوم ریاضی آن) بر اساس نیم‌لندمارک‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ترسیب کربن با کربنیک آنهیدراز نوترکیب در باکتری Ralstonia eutropha

محدثه محسن پور؛ نور امیرمظفری؛ زهرا نورمحمدی؛ شیوا ایرانی

دوره 33، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 123-138

https://doi.org/10.22051/jab.2019.25636.1295

چکیده
  انتشار گازهای گلخانه‌‌ای و پلاستیک‌ها از مهمترین معضلات زیست‌ محیطی هستند. هدف، بررسی باکتری Ralstonia eutrophaبه ‌عنوان میزبان آنزیم کربنیک‌آنهیدراز برای تولید پلی‌هیدروکسی‌بوتیرات (PHB) است. توالی ژن آنزیم کربنیک‌آنهیدراز (CA) در وکتور بیانی کلون‌سازی و به R. eutropha  منتقل شد. تولید PHB در باکتری‌ها با روش‌های FT-IR و GC-MS بررسی شد.میزان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی مورفولوژیکی، فیتوشیمیایی و خواص بیولوژیکی قارچ طاقچه‌ای Cerrena unicolor جمع‌آوری شده از جنگل‌های ارسباران

سعید ملائی؛ مصطفی عبادی

دوره 33، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 139-154

https://doi.org/10.22051/jab.2020.30569.1356

چکیده
  قارچ­های طاقچه­ای یکی از مهمترین قارچ­های ماکروسکوپی هستند که نقش بسزایی را در اکوسیستم ایفا می­کنند. در این تحقیق، ابتداویژگی­های مورفولوژیکی قارچ Cerrena unicolorمطالعه شد و سپس، تاثیر حلال­های مختلف (n-هگزان، دی­کلرومتان، اتیل­استات و متانول) در استخراج ترکیبات فنولی، خاصیت­ آنتی­­اکسیدانی و سمیت­سلولی مورد بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی دوریختی جنسی در شکل پاهای انبرکی اول و دوم و پای دمی سوم گونه Parhyale darvishi (Momtazi and Maghsoudlou, 2016) بر اساس تکنیکهای ریختسنجی هندسی

یگانه لایقی؛ علی اکبر باقریان یزدی؛ فرزانه ممتازی

دوره 33، شماره 2 ، شهریور 1399

https://doi.org/10.22051/jab.2020.27155.1317

چکیده
  در این پژوهش دوریختی جنسی در شکل پیش‌پنجه پاهای انبرکی اول و دوم و انشعاب خارجی پای دمی سوم گونه Parhyale darvishi بر اساس تکنیک‌های ریخت‌سنجی هندسی بررسی شد. 100 نمونه نر و 50 نمونه ماده مورد بررسی قرار گرفت. تصاویر میکروسکپی از اندام‌های مورد مطالعه گرفته شد و داده‌های کارتزین هم‌ساخت بر اساس نیم‌لندمارک‌های حاشیه‌های اندام‌ها استخراج ...  بیشتر