مقاله پژوهشی
ارزیابی کارایی شاخص‌های عملکرد چشم‌انداز (LFA) جهت برآورد تنوع گیاهی در مراتع کیاسر مازندران

سیده محدثه احسانی؛ رضا تمرتاش؛ غلامعلی حشمتی؛ اسماعیل شیدای کرکج

دوره 33، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 9-23

https://doi.org/10.22051/jab.2019.24440.1280

چکیده
  هدف از این تحقیق، بررسی میزان کارایی روش LFA جهت پیش‌بینی میزان شاخص‎های تنوع گونه‌ای می‌باشد. نمونه‌برداری بر روی 140 لکه گیاهی و با استفاده از 140 پلات یک مترمربعی در طول 14 ترانسکت و به صورت تصادفی- سیستماتیک صورت گرفت. بر طبق دستورالعمل روش LFA، شاخص‌های نهایی نفوذپذیری خاک، چرخه مواد غذایی و پایداری خاک محاسبه شد جهت تعیین تشابه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه‌‌ی قدرت مهاری ترکیبات بیس ایندولی سنتتیک بر فرآیند فیبریلاسیون آمیلوئیدی با استفاده از روش‌های شبیه‌سازی مولکولی

کاوه خدایاری؛ پرویز عبدالملکی

دوره 33، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 24-45

https://doi.org/10.22051/jab.2020.4844

چکیده
  تشکیل ساختارهای آمیلوئیدی به دلیل ایجاد بیماری‌هایی مانند آلزایمر، پارکینسون، و دیابت نوع 2، مورد توجه محققان است. از جمله مهارکننده‌های مهم، حلقه‌های ایندولی می‌باشند. مطالعات تجربی بر روی دو نوع ترکیب بیس ایندولی نشان داده است که ترکیب بیس ایندولیل 2-متیل فنیل متان (BI2MPM) مهارکننده‌ی فیبریلاسیون آمیلوئیدی پروتئین لیزوزیم است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی افزایش تولید اسید سیتریک توسط جدایه‌های جهش یافته بومی آسپرژیلوس نایجر

سید محمد رضا خوشرو

دوره 33، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 46-60

https://doi.org/10.22051/jab.2020.22589.1265

چکیده
  قارچ‌های آسپرژیلوس نایجر از خاک و سطح بذرهای ذرت جدا سازی و بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی شناسایی و خالص سازی شدند. میزان پرتودهی بر اساس مدت زمان دریافت پرتو با اشعه UV بر حسب ژول بر متر مربع محاسبه شد. از روش اختصاصی ماریر-بولت برای سنجش کمی تولید اسید سیتریک استفاده شد. پرتودهی با زمان 1200 ثانیه بیشترین تاثیر را بر افزایش تولید اسید ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ایران، تنوع زیستی، زاگرس میانی، عوامل فیزیوگرافیک.

محمد مهدی دهشیری

دوره 33، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 62-74

https://doi.org/10.22051/jab.2019.25618.1294

چکیده
  در مدیریت اکوسیستم‌ها، تعیین عوامل موثر بر پراکنش گونه‌های گیاهی و تنوع گونه‌ای بسیار حائز اهمیت است. به‌منظور مطالعه تنوع زیستی گیاهی در ارتفاعات مختلف، کوه نوا واقع در 10 کیلومتری دالاهو انتخاب شد. بدین منظور، 240 قطعه نمونه به‌صورت توزیع سیستماتیک-تصادفی، بر اساس روش حداقل مساحت، انتخاب گردید. کل قطعه نمونه‌ها به سه طبقه ارتفاعی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کاربرد روش رویه پاسخ در بهینه سازی احیای زیستی سلنات به نانوذرات سلنیم توسط باکتری Bacillus sp. Strain TR-6

عطیه سادات رضوی؛ پریسا تاجر محمد قزوینی؛ جواد حامدی

دوره 33، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 75-88

https://doi.org/10.22051/jab.2019.28532.1331

چکیده
  معدنی‌‌سازی زیستی سلنیم توسط باکتری‌ها نه ‌تنها پتانسیل لازم برای زدودن اکسی آنیون‌های سمی سلنیم را از محیط دارا می باشد، بلکه می‌تواند سلنیم عنصری را در مقیاس نانو تولید نماید. در این پژوهش از روش رویه پاسخ با طراحی باکس- بنکن برای ارزیابی و بهینه سازی تأثیر پارامترهای عملیاتی مختلف بر فرآیند احیای زیستی سلنات مورد استفاده گردید. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر سفید بالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum تیمار شده با قارچ Beauveria bassiana بر نمو، طول عمر و تخم‌ریزی کنه شکارگر (Amblyseius swirskii ( Acari : phytoseiidae

مرجان سیدی

دوره 33، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 89-99

https://doi.org/10.22051/jab.2020.27447.1323

چکیده
  کنه ی شکارگر  (Ambiyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae   و قارچ بیمارگر Beauveria bassiana از دشمنان طبیعی مهم سفید بالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum (Westwood) (Homoptera: Aleyrodidae) هستند. در این پژوهش، اثر سفید بالک گلخانه تیمار شده با غلظت 105 کنیدی در میلی‌لیتر از جدایه DEBI008 قارچ در بازه‌های زمانی مختلف (0، 24، 48 و 72 ساعت) روی نمو و تخم‌ ریزی کنه شکارگر بررسی شد. نتایج بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
افزایش مقاومت گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) به شوری خاک، تحت اثر تنظیم-کننده‌های سالیسیلیک اسید و پنکونازول

فاطمه شکی؛ حسن ابراهیم زاده معبود؛ وحید نیکنام

دوره 33، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 100-118

https://doi.org/10.22051/jab.2020.19244.1212

چکیده
  در این تحقیق اثر سالیسیلیک‌اسید و پنکونازول به تنهایی و به صورت همزمان بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و مولکولی گلرنگ تحت تنش شوری مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای کلریدسدیم (0، 100 و 200 میلی‌مولار)، سالیسیلیک‌اسید (1mM) و پنکونازول (15mg/l) به مدت 21 روز بر گیاهان اعمال شد. سپس برگ‌های گیاهان جمع‌‌آوری شده و در یخچال در دمای 70- درجه سانتی‌گراد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی عوامل محیطی موثر بر خصوصیات گلابی وحشی(Pyrus syriaca Boiss) در جنگل زردلان ایلام

حجت اله فتحی؛ جعفر حسین زاده

دوره 33، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 119-127

https://doi.org/10.22051/jab.2019.20571.1231

چکیده
  استان ایلام یکی از رویشگاه‌های طبیعی گونه گلابی وحشی (Pyrus syriaca Boiss) در ایران است. برداشت میوه، چرای بی‌رویه عرصه‌های جنگلی، تخریب جنگل‌ها و توسعه کشاورزی در سال‌های اخیر موجودیت این گونه را به خطر انداخته است. در این بررسی رویشگاه عمده گونه گلابی وحشی در استان ایلام، واقع در منطقه جنگلی زردلان در شمال شرقی شهرستان شیروان چرداول مورد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اصلاح جهشی جهت افزایش توان تجمع کادمیوم در درختچه گز در مرحله کالوس

مینا تقی زاده؛ پروین کریمی؛ موسی سلگی

دوره 33، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 128-147

https://doi.org/10.22051/jab.2019.19149.1211

چکیده
  گیاه‌پالایی به‌عنوان روشی مقرون به‌صرفه و سازگار با محیط‌زیست، در پاک‌سازی خاک‌های آلوده به فلزات سنگین به‌کار می‌رود. پژوهش حاضر با هدف بررسی مقاومت و پالایندگی کالوس‌های درختچه گز تحت تاثیر القای جهش با استفاده از اتیل متان سولفونات انجام شد. در مرحله اول بهینه کردن القای کالوس و جهش در محیط کشت دارای غلظت‌های مختلف 2,4- انجام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کاربرد بیوچار و اسید هیومیک برای مقاومت به تنش خشکی در گل آهار

سپیده کشاورز فرد؛ موسی سلگی؛ حسین باقری؛ ایمان شهرجردی

دوره 33، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 148-174

https://doi.org/10.22051/jab.2020.24372.1279

چکیده
  استفاده از اسید هیومیک و افزودن بیوچار به خاک می‌تواند به‌عنوان راهکاری مؤثر در کاهش آثار تنش خشکی در گل آهار (Zinnia elegans L.) باشد. در این پژوهش تاثیر فاکتورهای بیوچار (صفر، 20 و 40 گرم در کیلوگرم خاک گلدان)، اسید هیومیک (صفر، 250 و 500 میلی‌گرم در لیتر) و سطح آبیاری (50 و 100 درصد ظرفیت زراعی) بررسی شد. بر طبق نتایج به‌دست‌ آمده، تنش خشکی باعث کاهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی و ساخت سامانه الکترومغناطیس کننده با نانو فیلترهای مؤثر به ‌منظور افزایش تولید و کاهش آلودگی زیست‌ محیطی در آبیاری محصولات کشاورزی

شاهین شرف الدین شیرازی؛ منصور نجاتی جهرمی؛ مهدی سیمیاری

دوره 33، شماره 1 ، اردیبهشت 1399

https://doi.org/10.22051/jab.2018.18096.1199

چکیده
  آب عنصر حیاتی برای بقا و حفظ کیفیت و منابع آن برای هر کشوری حائز اهمیت است. به ‌منظور بررسی اثر میدان مغناطیسی و نانو فیلتر بر آب آبیاری بر برخی صفات رشدی گیاه گوجه‌فرنگی شامل روز تا جوانهزنی، درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانهزنی، ارتفاع گیاه، طول ریشه‌چه، وزن تر و خشک، رنگیزههای فتوسنتزی و میزان جذب عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم و آهن در ...  بیشتر