مقاله پژوهشی
جداسازی و شناسایی عوامل باکتریایی ایجاد کننده ورم پستان در گاوهای شیری شهر اصفهان

سارا امیری فهلیانی؛ کیوان بهشتی مآل؛ فرشته قندهاری

دوره 32، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 9-22

https://doi.org/10.22051/jab.2020.4650

چکیده
  ورم پستان نوعی التهاب غدد پستانی و یکی از شایع ترین بیماری های موجود در صنعت دامپروری است که هم از نظر بالینی و اقتصادی اهمیت زیادی دارد. در این پژوهش از شیر40 راس گاو موجود در گاوداری های شهر اصفهان نمونه برداریصورت گرفت. نمونه ها بلافاصله به آزمایشگاه منتقل شدند و به منظور شناسایی گونه های باکتریایی با استفاده از روش های شناسایی ماکروسکوپی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه بیوسیستماتیک قورباغه مردابی (Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771 در زیستگاههای تالابی الشتر( استان لرستان )

اشرف جزایری؛ فروغ پاپهن؛ اسماء حاتمی

دوره 32، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 23-37

https://doi.org/10.22051/jab.2020.4722

چکیده
  قورباغه مردابی (pelophylax ridibundus) تنها گونه از جنس Pelophylax است کهتقریبا درهمه نواحی ایران پراکنش دارد. مطالعه حاضر در 3 ایستگاه تالابی شهرستان الشتر در استان لرستان و با هدف مطالعه ریخت شناسی، ریخت سنجی  ویژگی های تولید ‌مثلی، کاریولوژی و مطالعه بافتی پوست  انجام شد و تعداد 160 نمونه مورد بررسی قرار گرفت . در مجموع 3 ریخت در سطح تالاب‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر آستاگزانتین، فلفل دلمه ای قرمز و نارنجی روی رشد، رنگ پذیری ، فاکتورهای خونی و ایمنی ماهی آزاد خزر (Salmo trutta caspius)

محمد کاسعلی پور؛ حسین خارا؛ علی صادق پور

دوره 32، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 38-57

https://doi.org/10.22051/jab.2019.17324.1185

چکیده
  رنگ قرمز گوشت بعضی از آزاد ماهیان به دلیل وجود رنگدانه محلول در چربی از گروه کاروتنوئیدها می باشد. به همین منظور اثر رنگدانه‌های آستاگزانتین، فلفل دلمه ای قرمز و فلفل دلمه ای نارنجی بر روند رشد، رنگ پذیری و فاکتورهای خونی و ایمنی ماهی آزاد دریای خزر مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی روی ۳۰۰ عدد ماهی و در ۱۰ تیمار با سه تکرار انجام شد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر زیره سیاه بر فاکتورهای آنتی اکسیدانی و پارامتر‌های استرس اکسیداتیو در رت‌های مواجه شده با 1 و 2- دی متیل هیدرازین

ابوالفضل دادخواه؛ فائزه فاطمی؛ سالومه دینی

دوره 32، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 58-75

https://doi.org/10.22051/jab.2020.4803

چکیده
  در این تحقیق، تاثیرکاربردپودر و اسانس زیره سیاه با دوز 2/0 درصد  (w/w)در مهار ایجاد سرطان کولون القاء شده با دی متیل هیدرازین (DMH)بر روی تغییرات شاخص‌های بیوشیمیایی مانند آنزیم‌های کاتالاز(CAT) ،سوپر‌اکسید دیسموتاز(SOD)،گلوتاتیون احیا(GSH)، پر‌اکسیداسیون لیپید(LP)و ظرفیت آنتی اکسیدانی کل پلاسما(FRAP) و همچنین تغییرات پاتولوژیکی مورد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی محتوی برخی از متابولیت‌های ثانویه و اثر آللوپاتیک اندام‌های مختلف علف‌هرز شا‌تره (Fumaria parviflora) بر یولاف‌وحشی (Avena ludoviciana)

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری؛ عبد ا... عطایی؛ زینب اورسجی؛ علی راحمی

دوره 32، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 76-96

https://doi.org/10.22051/jab.2019.21145.1239

چکیده
  معمولاً کاهش عملکرد در گیاهان زراعی ناشی از اثر رقابـت و آللوپاتی علف‌های‌هرز است. هدف از این تحقیق، بررسی محتوای برخی از متابولیت‌های ثانویه و ارزیابی پتانسیل آللوپاتیک اندام‌های مختلف شا‌تره (Fumaria parviflora) بر صفات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهچه‌ای یولاف‌وحشی (Avena ludoviciana) بود.عصاره آبی اندام‌ها با استفاده از 5 گرم نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر تیمارهای مقاوم‌سازی بر تحمل به تنش سرما در نشا خیار

فردین قنبری؛ سجاد کردی

دوره 32، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 97-113

https://doi.org/10.22051/jab.2019.19706.1219

چکیده
       تنش سرمایی از مهم‌ترین عوامل محدودکننده رشد و نمو گیاهان مناطق گرمسیری مانند خیار در اوایل فصل رشد می‌باشد. در این تحقیق امکان مقاوم‌سازی به سرما در نشا خیار با پیش تیمار دمایی و خشکی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به‌صورت فاکتوریل با دو فاکتور ارقام خیار (سوپر دامینوس و سوپر استار) و پنج تیمار مقاوم‌سازی (شاهد، دمای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر تیمار نانو نقره بر میزان عناصر موجود در بنه زعفران تحت شرایط شوری

ازاده کریمی جعفری؛ منیر حسین زاده نمین

دوره 32، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 114-128

https://doi.org/10.22051/jab.2019.23393.1271

چکیده
  زعفران(Crocus sativus L.)گیاهی ازتیرهزنبقیانبخش کلاله و بنه آن بخصوص از نظر دارویی و غذایی دارای اهمیت بسیار زیادی می­باشد. امروزه نانو ذرات نقره با خاصیت ضد میکروبی و ضد قارچی و تاثیر بر گیرنده­های اتیلن در گیاهان در بسیاری از زمینه­ها کاربرد دارد. در ایران به دلیل افزایش سطح خاک­های شور، بررسی عوارض تنش شوری با به کارگیری نانو نقره ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه ترکیبات فنولی، فلاوونوئیدی و خاصیت پاداکسایشی عصاره‌های Mentha spicata L. و Mentha longifolia L. با روش‌های مختلف استخراج

نیر محمدخانی؛ ژیلا عباس زاده

دوره 32، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 129-143

https://doi.org/10.22051/jab.2019.15929.1157

چکیده
  نعنا سبز، Mentha spicata L. و پونه کوهی، Mentha longifolia Lکاربرد‌های فراوانی در صنایع غذایی و طب سنتی ایران دارند. سرشاخه­های گیاهان جمع‌آوری شده و اسانس آن‌ها به روش تقطیر با آب (کلونجر) استخراج گردید. عصاره‌گیری با استفاده از دو روش ماسراسیون (حلال­های آبی، هیدروالکلی و اتانولی) و روش سوکسله (حلال اتانولی) انجام شد. محتوای ترکیبات فنولی کل، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر کاربرد کود مرغی حاوی انروفلوکساسین بر تنفس، بیوماس میکروبی و جمعیت برخی باکتری‌های مفید خاک

مهسا محمدزاده؛ فروزان قاسمیان رودسری؛ اکبر حسنی؛ عباسعلی زمانی

دوره 32، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 144-163

https://doi.org/10.22051/jab.2019.20737.1234

چکیده
  غلظت آنتی­بیوتیک­ها در خاک بر اثر اضافه کردن کود مرغی آلوده به آنتی­بیوتیک افزایش می­یابد و ممکن است جامعه میکروبی خاک را تحت تاثیر قرار دهد. هدف این پژوهش تاثیر اضافه نمودن کود مرغی محتوی انروفلوکساسین به خاک بر جمعیتAzotobacter spp.، Pseudomonas fluorescens و Pseudomonas putida و همچنین بیوماس میکروبی و تنفس میکروارگانیسم­های خاک است. یک آزمایش در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی کیفیت آب رودخانه زاینده رود با استفاده از شاخص های تنوع جوامع بی مهرگان کفزی در فاصله پائیز ۹۶ تا بهار ۹۷

الهه نیکنام؛ عاطفه چمنی؛ محسن نوروزی مبارکه

دوره 32، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 164-175

https://doi.org/10.22051/jab.2019.22108.1259

چکیده
  هدف از این تحقیق، بررسی کیفی آب رودخانه زاینده‌رود با استفاده از جوامع بی‌مهرگان کفزی در فاصله پائیز 96 تا بهار 97 می‌باشد. بدین منظور از بالا دست تا پائین‌دست زاینده‌رود در شش ایستگاه، نمونه‌برداری از رسوب انجام و با استفاده از فرمالین 4% تثبیت شد و با محلول رزبنگال رنگ‌آمیزی و بر اساس کلیدهای شناسایی، شناسایی گردید. در فصل بهار، ...  بیشتر