1. مطالعات تشریحی دمبرگ در جنس زبان در قفا در ایران

صفحه 9-22

منیژه پاکروان فرد؛ رقیه زارعی؛ زهرا خلج


2. بررسی ساختار اسکلتی شیر ماهی Schizothorax pelzami از حوضه دشت کویر

صفحه 23-36

پریا جلیلی؛ سهیل ایگدری؛ شیما لطیف نژاد؛ مهوش سیفعلی


3. بیان افزایش‌یافته پروتئین نوترکیب اکتیوین A با استفاده از محیط کشت بهینه‌سازی شده

صفحه 37-49

زهرا حاجی حسن؛ نوید نظری


4. تولید اسیدهای چرب با قابلیت سوخت زیستی توسط مخمر یارروویا لیپولیتیکا از گلوکز

صفحه 50-61

فرشاد درویشی؛ ناهیده سلمانی


5. بررسی تمایل اتصال داروی ضد سرطان وینکریستین به پروتئین های هیستونی کروماتین با استفاده از روشهای اسپکتروسکوپی

صفحه 62-74

آزاده محمدقلی؛ عذرا ربانی چادگانی


6. بررسی ساختار میوه در گونه‌های اندمیک و نیمه‌اندمیک Veronica L. (Plantaginaceae) در ایران

صفحه 75-92

صغری رمزی؛ شهریار سعیدی مهرورز


7. اثر تنش شوری بر ارقام برنج (Oryza Sativa L.) در مرحله گیاهچه‌ای و زایشی تحت شرایط کشت هیدروپونیک

صفحه 93-108

فرزین سعیدزاده؛ رضا تقی زاده


8. مطالعه تنوع زیستی گونه های گیاهی آوندی در منطقه حفاظت شده بیدوئیه بردسیر کرمان

صفحه 109-124

شیرین شکیب؛ مجید شریفی تهرانی؛ زهرا حسن آبادی


9. جداسازی و شناسایی باکتری تولید کننده آنزیم ال-آسپاراژیناز برون سلولی فاقد خاصیت گلوتامینازی از خلیج فارس

صفحه 125-146

سالومه شعاعی نایینی؛ غلامحسین ابراهیمی پور؛ سید امید رعنایی سیادت؛ بیژن بمبئی


10. طراحی و ساخت سامانه الکترومغناطیس کننده با نانو فیلترهای مؤثر به ‌منظور افزایش تولید و کاهش آلودگی زیست‌ محیطی در آبیاری محصولات کشاورزی

صفحه 147-167

شاهین شرف الدین شیرازی؛ منصور نجاتی جهرمی؛ مهدی سیمیاری


11. مقایسه ی ترکیبات شیمیایی عضله ماهی تیلاپیای وارداتی(Oreochromis niloticus) با عضله ماهی قزل آلای پرورشی(Oncorhynchus mykiss) استان خوزستان

صفحه 168-183

فاطمه نقیبی؛ ابوالفضل عسکری ساری


12. بررسی بیان ژن rus باکتری Acidithiobacillus ferrooxidans تیمار شده با اشعه UV در فرایند فروشویی میکروبی اورانیوم

صفحه 184-203

ملوس شیدایی؛ رضا حاج حسینی


13. حفاظت انجمادی بذر گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) به روش Vitrification

صفحه 204-215

مهدی کاکایی؛ محسن منصوری