مقاله پژوهشی جانوری
بررسی مراحل تولیدمثل و میزان موفقیت جوجه آوری پرستو دریایی پشت دودی Onychoprion anaethetus در جزیره قبرناخدا در سال 1394

بهروز بهروزی راد

دوره 32، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 9-22

https://doi.org/10.22051/jab.2019.4294

چکیده
   بررسی مراحل تولیدمثل و میزان موفقیت جوجه آوری پرستو دریایی پشت دودی(Onychoprionanaethetus(Scopol 1876 در جزیره قبر ناخدا از فروردین تا شهریور 1394 انجام شد. در 142 آشیانه منتخب میانگین  قطر بزرگ آشیانه ها 0/42 ± 23/23، میانگین قطر کوچک آشیانه ها 0/29± 19/08و میانگین عمق  آن ها  17/0± 07/3سانتی­متر تعیین شد. میانگین قطر بزرگ تخم ها23/0± ...  بیشتر

مقاله پژوهشی میکروبیولوژی
تاثیر اتانل بر تولید پیگمان‌ها در کلرلا سوروکینیانا در شرایط اتوتروف

زهرا خلیلی؛ حسن جلیلی؛ مصطفی نوروزی

دوره 32، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 23-32

https://doi.org/10.22051/jab.2019.4311

چکیده
  کلرلا نوعی جلبک سبز تک سلولی است که بیشترین کلروفیل را در بین موجودات تولید می­کند. از جمله متابولیت­های مهم کلرلا می­توان به کلروفیل a و  b و آستاگزانتین اشاره کرد. تا کنون جهت افزایش تولید متابولیت­های ریزجلبک ها، برخی مواد شیمیایی به عنوان محرک استفاده شده اند که یکی از این محرک ها اتانل می­باشد. تاثیر اتانل بر روی رشد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی گیاهی
بررسی میزان تحمل گیاه خرفه (Portulaca oleracea L.) به تنش کروم بر اساس رشد، شاخص های فتوسنتز و میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان

راهله رهباریان؛ الهام عزیزی؛ آسیه بهداد؛ آتنا میربلوک

دوره 32، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 33-56

https://doi.org/10.22051/jab.2019.4312

چکیده
  به منظور بررسی اثرات تنش کروم بر رشد، شاخص‌های فتوسنتز و میزان فعالیت آنزیم‌هایآنتی اکسیدانگیاه خرفه (Portulaca oleracea L.)، آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی، در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار سطح کروم (25، 50، 75 و 100 پی‌پی‌ام) انجام شد. همچنین میزان +6Cr در خاک، ریشه و اندام‌هوایی در سطوح مختلف تنش سنجش شد. با افزایش میزان کروم، مقدار آن در اندام‌هوایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی گیاهی
بررسی پاسخ‌های دفاع آنتی‌اکسیدانی در سه ژنوتیپ Lolium perenne تحت تنش خشکی

فرزانه ترکش؛ لیلا شبانی؛ محمدرضا سبزعلیان

دوره 32، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 57-75

https://doi.org/10.22051/jab.2019.4308

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تنش خشکی بر پاسخ­های دفاعی آنتی­اکسیدان در 3 ژنوتیپ از گیاه چچم و در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط مزرعه­ای انجام شد. تنش خشکی RWC، وزن تر و خشک، محتوای کلروفیل a، b و کاروتنوئید را کاهش داد، درحالی­که غلظت H2O2 و محتوای پرولین افزایش یافت. همچنین در مقایسه با شاهد، فعالیت آنزیم­های CAT،APX ، GPX و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جانوری
عادات غذایی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در رودخانه بهشت‌آباد چهارمحال و بختیاری

مسیب عالی پور؛ یزدان کیوانی؛ عیسی ابراهیمی

دوره 32، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 76-97

https://doi.org/10.22051/jab.2019.4309

چکیده
  ویژگی‌های تغذیه‌ای ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان با جمع‌آوری 355 نمونه از رودخانه مورد بررسی قرار گرفت. دامنه طول کل ماده‌ها  1/17-2/40 SD) 54 /4±05/26)و نرها 5/15 تا 3/40 (93/5±9/24) سانتی‌متر بود. از کل معده‌ها، 39 معده خالی بود (۱۱%) و در فصول مختلف اختلاف معنی‌داری نداشتند. این ماهی، 45 آرایه غذایی از 10 رده را مورد مصرف قرار داد. گروه‌های شناسایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی میکروبیولوژی
بهینه سازی رشد و تولید آنزیم کاتالاز در باکتری Kocuria sp. ASB 107 در محیط کشت ‎های اقتصادی

عزت عسگرانی؛ الهام گودینی؛ جمشید فولادی

دوره 32، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 93-101

https://doi.org/10.22051/jab.2019.4293

چکیده
      کاتالاز آنزیمی با توانایی تبدیل H2O2 به آب و اکسیژن است. کاتالاز در صنایع مختلف به خصوص صنعت نساجی مورد توجه قرار گرفته است. در صنعت نساجی H2O2 به عنوان سفیدکننده استفاده می‎شود. این فرآیند در pH بالا انجام می‎شود. بنابراین کاتالاز قلیایی جهت احیای H2O2 بسیار مناسب است. باکتریKocuria sp. ASB 107 دارایمقدارزیادیکاتالاز قلیایی است. در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی گیاهی
اثر آب مغناطیده بر روی اندام‌های رویشی و روزنه گیاه عدس(Lens Culinaris)

نفیسه عظیمی؛ احمد مجد؛ فائزه قناتی؛ صدیقه اربابیان؛ طاهر نژاد ستاری

دوره 32، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 102-111

https://doi.org/10.22051/jab.2019.4296

چکیده
  به منظور بررسی اثر آب مغناطیده بر اندام­های رویشی و تعداد روزنه،­ بذرهای عدس در دو گروه، در یک زمین آزمایشی کشت شدند. یک گروه با آب معمولی و دیگری با آب مغناطیده آبیاری شدند. برای بررسی ساختار تشریحی و روزنه به ترتیب از روش­های متداول سلول- بافت شناسی ومیکروسکوپ الکترونی نگارهاستفاده شد. نتایج نشان دادند در گیاهان تیمار، مریستم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی گیاهی
ارزیابی و مقایسه ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره اتانولی- آبی و متانولی پوست نارنج

تورج مهدی زاده؛ حسین تاجیک؛ مهسا مایلی؛ فاطمه اسماعیلی

دوره 32، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 112-124

https://doi.org/10.22051/jab.2019.4307

چکیده
  واکنش‌های اکسیداسیون باتولید رادیکال‌های آزاد سلامت انسان را به مخاطره انداخته و همچنین باعث کاهش کیفیت حسی و تغذیه‌ای غذا می‌شوند. تلاش‌هایی برای یافتن آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی و موثر گیاهی صورت می­پذیرد. در این مطالعه ارزیابی میزان فنل تام و فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره اتانولی-آبی و متانولی پوست میوه نارنج و مقایسه با آنتی‌اکسیدان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی میکروبیولوژی
جداسازی و شناسایی میکسوباکتر تولیدکنندۀ Myxothiazol و Althiomycin از خاک ایران

اعظم مرادی؛ محمد یعقوبی اوینی؛ غلامحسین ابراهیمی پور؛ علیرضا قاسم پور

دوره 32، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 125-137

https://doi.org/10.22051/jab.2019.4313

چکیده
  میکسوباکترها در دستۀ باکتری‌های خاک قرار می‌گیرند که حرکت لغزشی دارند و اجسام زایشی ایجاد می­کنند. جدایه میکسوباکتریایی 118 از خاک منطقۀ کوهرنگ چهارمحال و بختیاری جداسازی شد و  فعالیت زیستی آن علیه پاتوژن‌های مختلف انسانی به روش رقت‌سازی در میکروپلیت مورد بررسی قرار گرفت. جدایه 118 فعالیت ضدمیکروبی قابل توجهی علیه باکتری‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوشیمی
مکانیسم اثر بازدارندگی کافئین چای ایرانی بر سینتیک سیگموئیدی فعالیت آنزیم آدنوزین دآمیناز

رویا مهین پور؛ مجید قاسمی؛ سیده زهرا موسوی نژاد؛ زهره زهرایی

دوره 32، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 138-148

https://doi.org/10.22051/jab.2019.4295

چکیده
    آنزیم‌ها کاتالیزورهای دنیای زنده برای انجام سریع‌تر واکنش‌های شیمیایی هستند. آنزیم آدنوزین دآمیناز(Adenosine Deaminase, ADA) واکنش دآمیناسیون برگشت‌ناپذیر آدنوزین یا داکسی آدنوزین را به اینوزین یا داکسی اینوزین کاتالیز می‌کند. به دلیل اهمیت این آنزیم در متابولیسم انسان و انواع بیماری‌ها، همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. باتوجه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جانوری
برخی ویژگی های زیست شناختی و بوم شناختی میش مرغ در کشور با تاکید بر وضعیت به شدت بحرانی گونه

مرتضی نادری

دوره 32، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 149-162

https://doi.org/10.22051/jab.2019.4310

چکیده
  میش مرغ در مقیاس جهانی آسیب‌پذیر ولی در مقیاس ملی گونهای در خطر انقراض می باشد. زیستگاه این گونه به شدت تحت تاثیر کشاورزی و تغییرات کاربری اراضی میباشد. باید به سرعت اقدامات حفاظتی مبتنی بر مدیریت پویای زیستگاه و حفظ مناطقی وسیع از اراضی بدون کشت و کار پرکار صورت پذیرد. پایین بودن شدید فراوانی جمعیت، فعالیتهای کشاورزی به ویژه در فصل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تاثیر یک دوره تمرینات هوازی و مصرف دارچین بر برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی در زنان فعال

حمیده نخعی؛ پروانه نظرعلی؛ پریچهر حناچی؛ مهدی هدایتی

دوره 32، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 163-176

https://doi.org/10.22051/jab.2019.4334

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر یک دوره تمرینات هوازی و مصرف دارچین بر برخی عوامل  خطر زای قلبی عروقی در زنان فعال می باشد. پژوهش حاضر در پاییز 1392 در سالن ورزشی دانشگاه الزهرا انجام شد. 28 دانشجوی دختر رشته تربیت بدنی(سنین2/02±22/36سال؛ وزن7/17±59/80 کیلوگرم؛ قد6/60±162/40 سانتی متر) به طور داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی به 5 گروه: ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تغییرات درون گونه ای مورفومتریک جمجمه خرگوش غربی (Lepus europaeus) در استان‌های غربی ایران

فرزاد هوشیار؛ سحر رضائی؛ حمیدرضا رضایی؛ حمیدرضا کبیری بالاجاده

دوره 32، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 177-192

https://doi.org/10.22051/jab.2019.4335

چکیده
  خرگوش­های صحرایی به طور گسترده در جهان توزیع یافته و به شرایط آب و هوایی متنوع سازگار شده اند. شرایط محیطی متفاوت و رژیم غذایی دو فاکتور مهم و موثر در ایجاد تنوع در خانواده خرگوش­ها محسوب می­شوند. مطالعات مختلف نشان داده است، جمجم­ ها تنها اجزا اسکلتی پایدار در وضعیت­های مختلف محیطی به منظور بررسی تغییرات مورفومتریکی گونه­ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بهینه سازی رشد و تولید آنزیم کاتالاز در باکتریKocuria sp. ASB 107 در محیط کشت های اقتصادی

عزت عسگرانی؛ الهام گودینی؛ جمشید فولادی

دوره 32، شماره 1 ، خرداد 1398

https://doi.org/10.22051/jab.2021.4303.0

چکیده
    کاتالاز آنزیمی با توانایی تبدیل H2O2 به آب و اکسیژن است. کاتالاز در صنایع مختلف بخصوص صنعت نساجی مورد توجه قرار گرفته است. در صنعت نساجی H2O2 به عنوان سفیدکننده استفاده می شود. این فرآیند در pH بالا انجام می شود. بنابراین کاتالاز قلیایی جهت احیای H2O2 بسیار مناسب است . باکتری Kocuria sp . ASB 107 دارای کاتالاز قلیایی است. دراین مطالعه برای دستیابی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی مراحل تولید مثل و میزان موفقیت جوجه آوری پرستودریایی پشت دودی Onychoprion anaethetus در جزیره قبرناخدا در سال 1394

بهروز بهروزی راد

دوره 32، شماره 1 ، خرداد 1398

https://doi.org/10.22051/jab.2018.11307.1082

چکیده
  بررسی مراحل تولیدمثل و میزان موفقیت جوجه آوری پرستو دریایی پشت دودی ((Onychoprion anaethetus در جزیره قبر ناخدا درخور موسی در ماهشهر از فروردین تا شهریور 1394 انجام شد. در 142 آشیانه منتخب، میانگین قطر بزرگ آشیانه 42/0 ± 23/23، میانگین قطر کوچک آشیانه 29/0 ± 08/19 و میانگین عمق آن 17/0 ±07/3 سانتی‌متر اندازه‌گیری شد. از 142تخم اندازه‌گیری شده، میانگین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی گیاهی
بررسی تاثیر یک دوره تمرینات هوازی و مصرف دارچین بر برخی عوامل خطر زای قلبی عروقی در زنان فعال

حمیده نخعی؛ پروانه نظرعلی؛ پریچهر حناچی؛ مهدی هدایتی

دوره 32، شماره 1 ، خرداد 1398

https://doi.org/10.22051/jab.2019.22059.1255

چکیده
  هدف انجام این پژوهش بررسی تاثیر یک دوره تمرینات هوازی و مصرف دارچین بر برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی در زنان فعال می باشد. 28 نفر دانشجوی دختر رشته تربیت بدنی(سنین02/2±36/22سال؛ وزن17/7±80/59 کیلوگرم؛ قد60/6±40/162 سانتی متر) داوطلبانه انتخاب و تصادفی به 5 گروه: 1) تمرین هوازی2) تمرین هوازی به همراه مصرف دارچین3) تمرین هوازی به همراه مصرف دارونما4) ...  بیشتر