مقاله پژوهشی
شناسایی فیلوژنتیکی باکتری‌های اندوفیت جداشده از ریشه بادمجان و بررسی توان آنتاگونیستی آن‌ها

فایقه اطمینانی؛ ادیبه اطمینانی

دوره 31، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 9-22

https://doi.org/10.22051/jab.2017.11828.1085

چکیده
  باکتری‌های اندوفیت با توانائی تولید ترکیبات آنتاگونیست، قادر به کنترل بیمارگرهای گیاهی هستند. این مطالعه به منظور بررسی توانایی تولید ترکیبات آنتاگونیستی در باکتری‌های اندوفیت بادمجان انجام پذیرفته است. در این پژوهش باکتری‌های اندوفیت از ریشه بادمجان، جداسازی گردید، سویه‌ها از نظر تولید سیدروفور، هیدروژن سیانید و آنزیم پروتئاز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی خطر فلزات سنگین (مس، روی،سرب، کادمیوم و کروم) بر حیات ماهیان در اکوسیستم تالاب انزلی

مریم پناهنده؛ مریم مروتی

دوره 31، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 23-39

https://doi.org/10.22051/jab.2017.10561.1073

چکیده
  فلزات سنگین جزء آلایندههای پایدار محیط زیست بوده و قابلیت تجمع پذیری در بافتهای مختلف آبزیان را دارند . در بررسی حاضر غلظت فلزات سنگین مختلف (سرب، روی، مس، کادمیوم وکروم ) در آب بخشهای مختلف تالاب انزلی و در بافت عضله اتواع مختلف ماهی (اردک ماهی، کپور محلی، شاه کولی، ماهی سیم ، ماهی کاراس) با روش جذب اتمی اندازهگیری شد. نتایج نشان داد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رفتار زادآوری گونه‌های درختی بنه و کیکم به منظور شناخت چگونگی استقرار طبیعی آن در جنگل‌های زاگرس

احمد حسینی؛ جعفر حسین زاده

دوره 31، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 41-54

https://doi.org/10.22051/jab.2018.14866.1137

چکیده
  به منظور تعیین نحوه استقرار طبیعی زادآوری جنسی بنه و کیکم، سه توده از جنگل‌های حفاظت شده دالاب، استان ایلام، با شرایط توپوگرافیک متفاوت در فصول بهار و تابستان 1395 بررسی شد. موقعیتهای استقرار زادآوری شامل "زیر تاج درخت"، "زیر و پناه درختچه‌"، "زیر و پناه بوته‌"، " کنار سنگ‌" و "فضای عاری از پوشش" بود. در هر توده‌ یک ترانسکت پایه در جهت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر افزودن عصاره گیاه استویا (Stevia rebaudiana) برروی رشد، بقا و ترکیب شیمیایی فیله ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio) )

نستوه حیدری؛ مژده چله مال دزفول نژاد؛ مهران جواهری بابلی

دوره 31، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 55-67

https://doi.org/10.22051/jab.2018.9284.1046

چکیده
  360 قطعه بچه ماهی کپور در یک طرح تصادفی در قالب 4 تیمار و هر تیمار با سه تکرار بررسی شدند. به جیره غذایی پایه تیمار ها به ترتیب مقادیر صفر،ppm1000 ،ppm2000،ppm3000 عصاره استویا اضافه گردید. ماهیان به مدت 60 روز تغذیه شدند. ماهیان در ابتدا و انتهای دوره زیست سنجی شدند و شاخص های رشد شامل افزایش وزن، افزایش طول، درصد رشد نسبی، درصد رشد ویژه، فاکتور وضعیت، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی برخی شاخص‌های فیزیولوژیک در همیاری همولوگ و هترولوگ بین ارقام گندم (Triticum aestivum L.) با باکتری آزوسپیریلوم برازیلنس

ایمانه دهقانی؛ اکبر مستاجران

دوره 31، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 69-88

https://doi.org/10.22051/jab.2017.11932.1087

چکیده
  یکی از راه کارهای بهبود کمیت و کیفیت محصول گندم استفاده از سویه های همولوگ باکتری Azosprillum brasilense با گندم می باشد. برای تعیین سویه‌ همولوگ (وجود رابطه ارگانیک بین دو عضو و یا اندام)، بررسی معیارهای رویشی و شاخص‌های دفاعی ضروری است. در این مطالعه از ترکیب شش رقم گندم بومی ایران به نام های امید، سرداری، روشن، شعله، طبسی و شاه پسند با دو سویه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی امکان تبدیل برخی مواد آلی به کمپوست پلت‌شده بوسیله لارو Potosia cuprea و مقایسه محتویات آن‌ها با ورمی کمپوست

مهرداد باباربیع؛ حسین زارعی؛ محسن یزدانیان

دوره 31، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 89-99

https://doi.org/10.22051/jab.2017.10935.1079

چکیده
  در سال‌های اخیر مصرف کود‌های شیمیایی، پیامدهای زیست محیطی نامطلوبی در خصوص وضعیت سلامت انسان‌ها و دیگر موجودات زنده به همراه داشته است. کمپوست که مخلوطی فرآوری شده از مواد آلی می‌باشد، از دیر باز به دلیل اثرات اصلاح‌کنندگی خاص و منحصر به فردی که بر روی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک و در نتیجه رشد و افزایش محصول دارد مورد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
میزان پروتئین و اسید چرب ریزجلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) در شوری های مختلف (در شرایط آزمایشگاهی)

سمیه شریفی فرد؛ منصوره قائنی؛ لاله رومیانی

دوره 31، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 101-114

https://doi.org/10.22051/jab.2017.11122.1080

چکیده
  نتایج آنالیز واریانس نشان داد که بیشترین میزان چربی تولید شده در هر لیتر در شوری 45 گرم در لیتر و به میزان 74/98 درصد بود، اما اختلاف معناداری با سایر تیمارها نداشت. در میان تمامی اسیدهای چرب اندازه گیری شده، اسید چرب میریستیک بالاترین میزان را در هر 4 تیمار داشت. اما بالاترین میزان را در تیمار 4(شوری 45 گرم/لیتر) نشان داد. مجموع اسیدهای چرب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی ریز ریخت‌شناسی هسته تمشک Rubus L زیرجنس Rubus Lدر شمال ایران

راضیه کسلخه؛ عیسی جرجانی؛ حسین صبوری؛ میثم حبیبی؛ علی ستاریان

دوره 31، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 115-125

https://doi.org/10.22051/jab.2017.10161.1067

چکیده
  در این تحقیق هسته میوه هفت گونه زیرسرده Rubusاز سرده Rubus توسط استریومیکروسکوپ و میکروسکوپ الکترونی (SEM) در شمال ایران مطالعه شد. نتایج نشان داد، که این هسته‌ها دارای طول حدود 4-2 میلی‌متر می‌باشند. بزرگترین هسته-ها مربوط به گونه‌های R. caesius و R. sanctus و کوچکترین هسته‌ها مربوط به گونه‌های R. hirtus و R. dolichocarpusمی‌باشند. شکل هسته کلیوی (R. caesius)، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بهبود اثرات تنش شوری با سیلیکون در ارقام چیتی و سبز لوبیای معمولی(Phaseolus vulgaris)

هادی نصرتی؛ پرتو روشندل

دوره 31، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 127-141

https://doi.org/10.22051/jab.2017.11248.1081

چکیده
  پژوهش حاضر اثر تغذیه سیلیکونی (5/0 و 1 میلی‌مولار) در دو رقم لوبیا (Phaseolus vulgaris) (لوبیا چیتی و لوبیا سبز) تحت شوری ناشی از کلریدسدیم (50 میلی‌مولار) بررسی شد. برای هر رقم، آزمایشی مستقل در قالب طرح کاملاً تصادفی روی دانه‌رست‌های 12 روزه انجام گرفت و تا چهار هفته اعمال تیمارها ادامه یافت. صفات مورد ارزیابی عبارت بود از وزن خشک ساقه و ریشه، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعیین میزان شیوع دنچراستوماستیس کاندیدائی (Candidian Denture stomatitis) و بررسی حساسیت آنها به داروهای ضد قارچ

سید مسعود هاشمی کروئی

دوره 31، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 143-154

https://doi.org/10.22051/jab.2017.10613.1072

چکیده
  چکیده وجود و یا ورود کاندیدا در دهان بهمراه عوامل زمینه ساز مختلف در ایجاد دنچراستئوماتیس کاندیدیائی نقش دارند. انواعی از کاندیدا بخصوص کاندیدا آلبیکنس قادر به ایجاد آن می باشند که در درمان نسبت به داروهای ضد قارچ واکنش های متفاوت نشان میدهند. هدف از این تحقیق تعیین میزان شیوع دنچراستئوماتیس کاندیدیائی و تعیین حساسیت آنها نسبت به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی ترکیب اسید چرب و پتانسیل تولید بیودیزل برخی ریزجلبک ها در زیستگاه های مختلف

مجتبی یزدانی؛ معصومه خسروی رینه؛ اکرم احمدی

دوره 31، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 152-160

https://doi.org/10.22051/jab.2018.12260.1091

چکیده
  بسیاری از جلبک ها مقادیر زیادی ذخایر روغنی تولید می کنند که می تواند به بیودیزل تبدیل شوند. جهت بررسی میزان تولید لیپید، ریزجلبک های Chlorella vulgaris، Scenedesmus obliqus و Spirulina platensis انتخاب شدند. نمونه برداری از مناطق مختلف انجام شده و در شرایط مناسب کشت داده شدند. بر اساس نتایج، کمترین میزان اسید چرب اشباع در گونه Chlorella vulgaris (79/21%) مشاهده گردید. اسیدهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر عوامل اکولوژیکی و ادافیکی بر مواد مؤثره ی گیاه فرفیون (Euphorbia helioscopia L.)

ناصر جعفری؛ سیده مبارکه حسینی کولایی؛ محمد علی ابراهیم زاده

دوره 31، شماره 3 ، آذر 1397

https://doi.org/10.22051/jab.2020.23410.1272

چکیده
  گیاه فرفیون (Euphorbia helioscopia L.) یکی از گیاهان دارویی مهم بوده که در سراسر دنیا در طب سنتی به کار می رود. این تحقیق به منظور بررسی تأثیر عوامل اکولوژیکی و ادافیکی بر مواد مؤثره ی این گیاه صورت گرفت. برای این منظور گیاه فرفیون از 3 منطقه با ارتفاع متفاوت (1861، 949 و 236 متر) و با 3 تکرار جمع آوری گردید. سپس عصاره با استفاده از متانول اسیدی تهیه و میزان ...  بیشتر