1. اثر سالیسـیلیک اسـید بر برخی از شـاخصهای رشـد و آنزیمهای آنتی اکسیدان چرخه ی گلوتاتیون آسـکوربات تحت کشـت در شیشـه گیاه گوجه فرنگی

صفحه 5-27

علی اکبر احسانپور؛ محمد صادق ملکی


2. اثر شوک گرمایی کوتاه مدت در ناحیه ریشه بر تبادلات گازی (قلب ارغوان)

صفحه 28-38

نبی الله اشرفی؛ عبدالحسین رضایی نژاد


3. بررسی راهکارهای افزایش تجزیه زیستی تری کلرواتیلن با جدایه ایرانSphingopyxis ummariensis باکتری

صفحه 39-56

بدلی ورزقانی؛ عباس فرازمند؛ سهیلا شکرالله زاده


4. تأثیر عنصر کادمیوم بر برخی از فاکتورهای استرس اکسیداتیو در گیاه Brassica oleracea cv. saccata درمحیط هیدروپونیک

صفحه 57-74

معصومه برجیان؛ مریم خوش سخن مظفر؛ معصومه خسروی رینه


5. معرفی باکتری‌های مقاوم به نیکل دریاچه نمک حاج‌علی‌قلی‌خان و بررسی توان تولید ترکیبات فعال زیستی آن‌‌ها

صفحه 75-89

معصومه جلالوند؛ شمس الضحی ابوالمعالی؛ شکیبا درویشعیپور آستانه


6. صفات رویشی و ترکیب‏های اسانس Chaerophyllum macropodum Boiss در رویشگاه‏های مختلف

صفحه 90-108

مینا ربیعی؛ نجمه السادات طباطبایی قمی؛ یونس عصری؛ غلامرضا بخشی خانیکی


7. بررسی تأثیر استفاده از پودر پوست موز درجیره غذایی بر رشد، بقا و ترکیب شیمیایی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

صفحه 109-120

مولود زرگران حسینی؛ مژده چله مال دزفول نژاد


8. اثر سیتوکینین بر رشد و فیزیولوژی دونالیلا سالینا

صفحه 121-132

لیلا زرندی میاندواب؛ محمد امین حجازی؛ مینا نصیری


9. مقایسه محیط کلریمتریک با محیط های Quicolor و استاندارد مولر هینتون آگار جهت سنجش سریع حساسیت آنتی بیوتیکی درخانواده Enterobacteriaceae

صفحه 133-142

شهلا سیامکی؛ سیاوش سلمانزاده اهرابی؛ تروسکه صوفی زاده؛ طاهره فلسفی؛ مهوش سیفعلی؛ جمشید فولادی


10. افزایش پراکسیدهیدروژن و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت در سلول‌های خشخاش ایرانی تیمار شده با متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید

صفحه 143-163

علی اصغر عسکری؛ ناصر زارع؛ رسول اصغری زکریا؛ سعید خماری


11. تولید زایلیتول توسط سویه مخمری دباریومایسس هانسنی جداسازی شده از گرده گل پنیرک

صفحه 164-177

فروغ عسگری کرچگانی؛ مرضیه شمعی؛ غلامرضا قزلباش؛ ایرج نحوی


12. آنالیز بیوانفورماتیکی پروتئین مایکوباکتریایی Rv1733c بعنوان کاندیدای واکسن، همسانه سازی و بیان آن در Escherichia coli

صفحه 178-189

میترا عشایری پناه؛ فرشته افتخار؛ بهرام کاظمی؛ محمد مهدی فیض آبادی


13. بررسی اثرات ضد قارچی اسانس مرزه بختیاری، دارچین و رازیانه بر رشد سه گونه قارچ بیماری‌زای گیاهی در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 190-206

افسانه علی اران؛ خشنود نوراللهی؛ زهرا مهدی شاهی وند


14. بررسی اثر کود مایع جلبکی Nizamuddinia zanardiniiدر سطوح مختلف اوره بر برخی شاخص‌های رشد و فعالیت آنتی‌اکسیدانی دانه‌رست‌های گندم رقم چمران2

صفحه 207-227

آذین غفاری زاده؛ سیدمنصور سیدنژاد؛ عبدالعلی گیلانی


15. شناسایی 30 جدایه قارچ Metarhizium با استفاده از توالی ITS1-5/8S-ITS2

صفحه 228-256

ناصر فرخی؛ مهسا جوکار؛ مهدیه پارسیئان؛ علی درخشان شادمهری؛ ابوالفضل مسعودی


16. جداسازی و شناسایی Staphylococcus pasteuri تولید کننده آنزیم فیتاز از ریزوسفر گندم

صفحه 257-270

جمشید فولادی؛ نشمین فیاضی حسینی؛ خدیجه کیارستمی


17. بهینه‌سازی تولید آنزیم آمیلاز در باکتری مقاوم به سرمای sp. ATR812 Janthinobacterium با استفاده از روشResponse Surface Methodology

صفحه 271-286

راضیه قاضی بیرجندی؛ بهار شهنواز؛ معصومه بحرینی؛ مریم محجوبین تهران


18. کاربرد ایمنوگلوبولین G خالص شده پروتئین‌های پوششی و حرکتی ویروس برگ بادبزنی مو توسط ستون DEAE سلولزی برای شناسایی ویروس برگ بادبزنی مو

صفحه 287-302

داود کولیوند؛ نعمت سخندان بشیر؛ سید علی اکبر بهجت نیا


19. تغییرات شاخص های تنوع زیستی گروه های اکولوژیک در امتداد گرادیان ارتفاعی (مطالعه موردی: جنگل‌های صلاح الدین کلا، نوشهر)

صفحه 303-321

کاظم نورمحمدی؛ امید اسماعیل زاده