مقاله پژوهشی
بررسی ضریب پایداری و فاکتورهای زیست محیطی موثر بر فراوانی پرتاران ناحیه بین جزر و مدی ساحل بندر لنگه

فریبا احمدیانی؛ محمد باقر نبوی؛ محمدرضا فاطمی؛ نسیم تبارکی

دوره 24، شماره 1 ، شهریور 1390، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22051/jab.2011.3277

چکیده
    به منظور بررسی پرتاران درمنطقه بندرلنگه ، نمونه برداری فصلی بوسیله کوادرات (به ابعاد 25/0 متر مربع و عمق نمونه برداری 30 تا 40 سانتیمتر) از آبان 1387 تا مرداد 1388 با تعیین دو ترانسکت در ناحیه بین جزرومدی وسه ایستگاه درهرترانسکت انجام شد. نتایج حاصل ازشمارش پرتاران نشان داد بیشترین تراکم پرتاران دربهمن ماه (74/1533±9508) وکمترین تعداد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تنوع ژنتیکی تحمل به شوری در کلکسیون هسته نخود تیپ کابلی بانک ژن گیاهی ملی ایران در مرحله جوانه زنی

معصومه پوراسماعیل؛ الهه والیانی

دوره 24، شماره 1 ، شهریور 1390، صفحه 13-31

https://doi.org/10.22051/jab.2011.3278

چکیده
    شوری آب و خاک یکی از مهمترین عوامل محدودکننده کشاورزی خصوصاً در نواحی خشک و نیمه خشک می باشد.این پژوهش با هدف بررسی تحمل به شوری در مرحله جوانه زنی در 103 ژنوتیپ کلکسیون هسته نخود کابلی بانک ژن گیاهی ملی ایران به اجرا درآمد. به این منظور، ابتدا آستانه تحمل شوری ژنوتیپ ها با انتخاب نمونه ای تصادفی از بذرهای کلکسیون هسته و کاربرد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تاثیر روش کنترلی قطع کردن بر رشد علف های هرزآبزی غوطه ور (Chara Vulgaris) و (Najas felexilis) در دریاچه پارک آزادگان تهران

هانیه توحیدی فرید؛ یوسف فیلی زاده

دوره 24، شماره 1 ، شهریور 1390، صفحه 32-40

https://doi.org/10.22051/jab.2011.3280

چکیده
  کارا (Chara Vulgaris)و ناجاس (Najas felexilis)دو علف هرز آبزی غوطه­ور هستند؛ که بیشتر در آب­های راکد غنی از مواد­غذایی یافت می­گردند. رشد بیش از اندازه این گیاهان باعث کاهش میزان بهره­برداری از منابع آبی و ایجاد خسارت­های اکولوژیکی و اقتصادی در این محیط­ها می­گردد. در بسیاری از سیستم­های آب شیرین همچون تالاب­ها، رودخانه­ها و دریاچه­ها، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی بیوسیستماتیکی دو گونه از جنس زالزالک (Crataegus L) در بخش هایی از غرب و مرکز ایران

نسیم سیدی پور؛ فریبا شریف نیا؛ فهیمه سلیم پور؛ رویا رضوی زاده

دوره 24، شماره 1 ، شهریور 1390، صفحه 41-49

https://doi.org/10.22051/jab.2011.3281

چکیده
    جنس زالزالک(Crataegus L.) به قبیله Crataegeae و زیر تیره Maloideaeاز تیره Rosaceae (گل سرخ) تعلق دارد. این جنس 150 تا 1200 گونه در جهان دارد. تحقیق حاضر به بازنگری دو گونه C. meyeri وC. persica در ایران از نظر ریخت شناسی اندام های مختلف و ریز ریختارشناسی دانه ها پرداخته است. نتایج حاصل از این مطالعات نشان می دهد گونه ای که تحت عنوان C. persica از غرب و مرکز ایران در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثرهای پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس و سیاه دانه بر شاخص های رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان

حبیب اله محمدی؛ ناصر آق؛ امیر تو کمه چی؛ فرزانه نوری

دوره 24، شماره 1 ، شهریور 1390، صفحه 50-62

https://doi.org/10.22051/jab.2011.3282

چکیده
    در این تحقیق، اثرهای پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس و پودر سیاه دانه در شاخص های رشد و تغذیه ی ماهی قزل آلای رنگین کمان بررسی شد. جیره های غذایی استفاده شده، شامل تیمار (1)، غذای تجاری قزل آلا (شاهد)؛ تیمار (2)، غذای شاهد دارنده ی پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس (CFU 108) در هر کیلوگرم غذا؛ تیمارهای (3، 4 و 5) غذای شاهد دارنده ی به ترتیب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر یک دوره تمرین استقامتی بر غلظت هموسیستئین و لیپید در پلاسمای موش‌های صحرایی

پروانه نظرعلی؛ پروین شوسی‌نسب؛ سیدعلیرضا حسینی کاخک؛ پریچهر حناچی

دوره 24، شماره 1 ، شهریور 1390، صفحه 63-76

https://doi.org/10.22051/jab.2014.1141

چکیده
  هموسیستئین (Hcy) اسیدآمینه‌ای حاوی سولفور است که خود از اسید آمینه ضروری متیونین ساخته شده است.هدف از این مطالعه بررسی اثر یک دوره تمرین استقامتی بر غلظت هموسیستئین تام (tHcy) و لیپیدهای پلاسما در موش‌های صحرایی بود.به این منظور 20 سر موش نر 4 ماهه نژاد ویستار با وزن مشخص gr20 ± 230 از انستیتو پاستور ایران خریداری شدند.موش‌ها به دو گره کنترل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر نوترینتها بر تولید اولیه و تراکم پلانکتونهای دریاچه ولشت

مسعود هدایتی‌فرد؛ رضوان موسوی‌ ندوشن؛ ناهید خم‌خاجی؛ فاطمه وحیدی

دوره 24، شماره 1 ، شهریور 1390، صفحه 77-94

https://doi.org/10.22051/jab.2014.1142

چکیده
  در این مطالعه ساختار جمعیت زئوپلانکتونها و فیتوپلانکتونها به همراه پارامترهای تأثیرگذار بر تولید اولیه و وضعیت تروفی از جمله فسفات محلول و فسفر کل (TP)، نیترات ، نیتروژن کل (TN)، کل مواد جامد معلق (TSS)، عمق شفافیت آب(SD)، نسبت TN/TP، درصد اشباعیت اکسیژن محلول ناحیه هیپولیمنیون (%DO) طی یک دوره یکساله در سه ایستگاه بررسی گردید.در این تحقیق وضعیت ...  بیشتر