مقاله پژوهشی
بررسی تجزیه زیستی رنگ ایندیگوکارمین توسط سیستم حاوی Acinetobacter baumannii

سلمان احمدی اسب چین؛ رضا تبارکی؛ حسنا مرادی

دوره 30، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 5-18

https://doi.org/10.22051/jab.2017.2985

چکیده
  تخلیه پساب‌های رنگی به داخل رودخانه‌ها و دریاچه‌ها منجر به کاهش کیفیت آب و کاهش حلالیت گازها می‌شود.به‌دلیل محدودیت‌ها و مشکلات ر‌وش‌های غیر زیستی تجزیه‌زیستی که روشی ارزان و موثر برای پالایش و آلودگی‌زدایی از فاضلاب‌های آلوده به مواد رنگزا است استفاده می گردد. در روش تجزیه‌زیستی از میکروارگانیسم‌ها مانند باکتری‌ها، قار‌چ‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه فلور حاشیه و داخل قطعات جنگلی در دامنه های جنوبی جنگل های کرمانشاه

جواد اسحاقی راد؛ فوزیه سلیمانی؛ یحیی خداکرمی

دوره 30، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 19-36

https://doi.org/10.22051/jab.2017.2986

چکیده
  این بررسی با هدف مطالعه و مقایسه فلور در حاشیه و داخل جنگل‌های بلوط، در دامنه‌های جنوبی جنگل‌های استان کرمانشاه انجام شد. سه قطعه جنگلی با جهت جنوبی از جنگل‌های بلوط با شرایط مشابه از نظر شیب و ارتفاع از سطح دریا انتخاب شد و در هر قطعه، در فواصل 0، 25، 50 ،100 و150 متری، با استفاده از سه ترانسکت که در فواصل 200 متری از هم قرار گرفتند اقدام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی پایگاه های توالی آلرژن ها و تعیین پایگاه داده مناسب برای آنالیز بیوانفورماتیکی آلرژنیسیته پروتئین های نوترکیب

نجف الهیاری فرد؛ زرین مینوچهر؛ مسعود رهگذر؛ عبدالمنان اورنگ؛ محمد فضیلتی

دوره 30، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 37-58

https://doi.org/10.22051/jab.2017.2987

چکیده
    براساس اعلام سازمان جهانی آلرژی؛ حدود یک سوم جمعیت جهان متاثر از آلرژی‌اند. مطابق با ضوابط سازمان جهانی سلامت ارزیابی آلرژنیسیته پروتئین‌های نوترکیب ضروری است. ارزیابی آلرژنیسیته با پیشرفت‌های بدست آمده در آنالیزهای بیوانفورماتیکی و تعیین ساختار سه بعدی آلرژن‌ها تسهیل شده است. آنالیز بیوانفورماتیکی مرحله مقدماتی در ارزیابی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
فیلوژنی مولکولی و تایید گروه Alpestris در جنس Myosotis L. بر اساس ترکیب داده های هسته ای و کلروپلاستی

مریم خوش سخن مظفر؛ شاهرخ کاظم پور اوصالو؛ محبوبه شرافتی

دوره 30، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 59-74

https://doi.org/10.22051/jab.2017.2988

چکیده
    جنس Myosotis دارای پانزده گونه در ایران است و ویژگی تشخیصی آن میوه صاف، سیاه و براق می‌باشد. به منظور نشان دادن موقعیت فیلوژنتیکی Myosotis، 14گونه از آن به همراه گونه‌هایی ازقبیله Cynoglosseae s. l. با استفاده از مارکرکلروپلاستیrpl32-trnL و همچنین توالی ترکیبی cpDNArpl32-trnLUAG-nrDNAITS، به دو روش پارسیمونی و بایسین مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج، تک تباری جنس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سم زدایی هیدرولیزات باگاس نیشکر توسط آهک اشباع به منظور تولید اتانول زیستی

سپیده شکری خانقاه؛ مهرداد آذین؛ هاتف آجودانی فر

دوره 30، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 75-94

https://doi.org/10.22051/jab.2017.2989

چکیده
  چکیدهدر طی فرآیند پیش تیمار اسیدی باگاس نیشکر محصولات ناخواسته ای مانند فوران‌ها و ترکیبات فنولی تولید می‌شوند که اثر ممانعت کنندگی بر رشد میکروارگانیسم ها دارند. در این تحقیق تأثیر سمیت زدایی با استفاده از آهک اشباع به منظور بررسی اثر فاکتور های pH، دما و مدت زمان واکنش به روش آماری فاکتوریل کامل مورد بررسی قرار گرفت و مقدار اتانول ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر متقابل مس و سالیسیلیک اسید بر میزان قند محلول ، نا محلول ، پرولین و فعالیت آنزیم کاتالاز دو رقم گیاه ماش (Vigna radiata L.)

سرور عارفی؛ حسین لاری یزدی؛ حمزه امیری

دوره 30، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 95-112

https://doi.org/10.22051/jab.2017.2990

چکیده
  مس یک ریزمغذی اصلی گیاهی است که برای اجزای تشکیل‌دهنده پروتئین چند آنزیم مورد نیاز است. سالیسیلیک اسید یا اروتو هیدروکسی بنزوئیک اسید و ترکیبات مربوطه به گروهی از ترکیبات فنلی تعلق دارند و نقش اساسی در تنظیم فرآیندهای فیزیولوژیکی مختلف مثل رشد، تکامل گیاه، جذب یون، فتوسنتز و جوانه‌زنی ایفا می کند. در پژوهش‌ حاضر تأثیر توأم غلظت‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
حفاظت کلسیم‌کلرید از گیاه پریوش Catharanthus roseus تحت تنش شوری با القاء سیستم دفاع آنتی‌اکسیداتیو و افزایش رنگیزه‌های فتوسنتزی

مهری عسکری؛ فریبا امینی؛ سهیلا شکری

دوره 30، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 113-136

https://doi.org/10.22051/jab.2017.2991

چکیده
  این مطالعه اثرات کلسیم‌ کلرید را به عنوان یک عامل تعدیل‌ کننده تنش شوری بر گیاه پریوش بررسی می‌کند. گیاهان 49 روزه با غلظت‌های مختلف کلرید سدیم (0، 35، 70 و 100 میلی‌مولار) به تنهایی و توام با غلظت‌های مختلف کلرید کلسیم (0، 5 و 10 میلی‌مولار) به مدت 21 روز تیمار شدند. سپس درصد بازدارندگی رادیکال دی‌فنیل-2- پیکریل‌هیدرازیل (I%)، فعالیت آنزیم‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر نیترات نقره بر ترکیبات و فعالیت آنتی اکسیدانی در کالوسهای حاصل از جدا کشت برگ گیاه اسطوخودوس(Lavandula angostifolia)

فیروزه علیرضایی؛ خدیجه کیارستمی؛ منیر حسین زاده نمین

دوره 30، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 137-158

https://doi.org/10.22051/jab.2017.7213.1009

چکیده
  اسطوخودوس با نام علمی Lavandula angustifolia گیاهی است متعلق به خانواده نعنا عیان ، تمام اندام های این گیاه غنی از ترکیبات ثانویه با خاصیت آنتی اکسیدانی بالا است و می تواند منبع مناسبی برای تهیه آنتی اکسیدانها در شرایط کشت بافت باشد. در این بررسی با هدف افزایش متابولیت های ثانویه با خاصیت آنتی اکسیدانی از الیسیتور غیر زیستی نیترات نقره استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل ابردرخت ها (Supertrees) در خانواده مگس گیریان (Aves, Muscicapidae)

لیلا نورانی؛ منصور علی آبادیان

دوره 30، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 159-176

https://doi.org/10.22051/jab.2017.2998

چکیده
  آرایه شناسان به منظور حل ابهامات آرایه شناختی در سطح فراگونه ای از روش ترسیم ابردرخت ها استفاده نموده تا با ادغام کردن درخت ها در مقیاسی بزرگ به بازسازی روابط تبارزادی بپردازند. در این مطالعه به منظور ادغام تمامی درخت های مولکولی موجود و ارائه روابط کامل تبارشناختی بین افراد خانواده مگس گیریان بر روی یک درخت واحد تبارشناختی، تمامی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پاسخ های فیزیولوژیکی دانه رست های کنجد به پلی اتیلن گلیکول 6000

فائزه فاضلی

دوره 30، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 177-194

https://doi.org/10.22051/jab.2017.2993

چکیده
  تحمل به تنش آبی تقریباً در تمام گونه ها یا ارقام گیاهی مشاهده می شود، ولی میزان این تحمل از گونه به گونه یا رقم به رقم متفاوت است. کنجد (Sesamum indicum L.) یک گیاه زراعی روغنی مهم است. هدف این پژوهش بررسی اثرات اکسیداتیو و پاسخ های آنتی اکسیدانی در دو رقم کنجد (Sesamum indicum L.) داراب 14 و یکتا تحت تاثیر سطوح مختلف پلی اتیلن گلیکول 6000 بوده است. تیمارهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه ساختار تشریحی محور برگ در گونه هایL. Prosopis (Fabaceae) در ایران

مریم کشاورزی؛ فریبا رئیسی للری؛ نسرین فراست

دوره 30، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 195-208

https://doi.org/10.22051/jab.2017.2994

چکیده
  جنس کهور Prosopis با داشتن سه گونه خودرو به نامهای P. cineraria P. koelziana, P. farcta, (با دو واریته) و یک گونه کاشته شده با نام P. juliflora در ایران یکی از گیاهان با ارزش زیر خانواده Mimosoideae است. بررسی های تشریحی تاکنون بیشتر بر خصوصیات چوب این گیاهان متمرکز بوده است. در این پژوهش گونه های جنس Prosopis موجود در ایران از نظر ویژگی های تشریحی محور برگ مطالعه شدند هدف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه تاثیر میکروبیوتای مدفوع نوزاد بر بقای زیستی سلولهای سرطانی روده و سلولهای بنیادی سوماتیکی نامحدود

سارا مودتی؛ جواد حامدی؛ بهمن زینلی

دوره 30، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 209-224

https://doi.org/10.22051/jab.2017.2996

چکیده
  میکروبیوتای نوزاد تغذیه کننده از شیر مادر عمدتا شامل دو جنس بیفیدوباکتریوم و لاکتوباسیلوس است. زایمان طبیعی در مقایسه با سزارین در استقرار باکتری های مفید و تکوین مناسب سیستم ایمنی و دستگاه گوارش نوزاد نقش به سزایی دارد. هدف از این مطالعه مقایسه ی تاثیر میکروبیوتای مدفوع نوزاد چهار ماهه متولد شده با زایمان طبیعی تغذیه کننده از شیر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی خصوصیات سینتیکی پراکسیداز کدو سبز(Cucurbita pepo)

مریم مهاجرانی؛ افسانه آقایی

دوره 30، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 225-238

https://doi.org/10.22051/jab.2017.2997

چکیده
  آنزیم پراکسیداز (EC 1.11.1.7) جزء پروتئین‌های هم‌دار می‌باشد که وظیفه اصلی آنها اکسیداسیون سوبستراهای مختلف با استفاده از پراکسید هیدروژن می‌باشد. پراکسیداز کاربرد گسترده‌ای در تشخیص‌های پزشکی و تجربیات آزمایشگاهی مختلف دارد، به همین علت امروزه تلاش زیادی صورت می‌گیرد تا منابع جدیدی از بافت‌های گیاهی با فعالیت پراکسیدازی مناسب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر هورمون های پوتریسین و متیل جاسمونات روی نحوه تشکیل کیسه های ترشحی در میوه های انبارشده پرتقال رقم والنسیا

سهیلا محمدرضاخانی؛ فرخنده رضانزاد؛ زهرا پاک کیش؛ وحید رضا صفاری

دوره 30، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 239-256

https://doi.org/10.22051/jab.2017.2995

چکیده
  در پژوهش حاضر، به ساختار و تمایز بافت های ترشحی در میوه رسیده و انبار شده‌ی پرتقال رقم والنسیا (C. sinensis. var.Valencia) تیمار شده با پوتریسین 5/2 و 5 میلی مولار و متیل جاسمونات با غلظت 10، 20 میکرومولار پرداخته شده است. از پوست میوه های شاهد و تیمار نمونه‌برداری انجام و برش های میکروتومی و دستی تهیه و مطالعه شدند. تغییرات آنتوژنی تشکیل کیسه ها در ...  بیشتر