مقاله پژوهشی
اثر شوری بر آنزیم‌های آنتی اکسیداتیو در ریشه‌ها و اندام هوایی گیاه ذرت (Zea mays L.)

لطیفه پوراکبر؛ سونیا مقسومی هولاسو

دوره 28، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 5-22

https://doi.org/10.22051/jab.2015.1964

چکیده
  شوری یکی از مهمترین فاکتورهای محیطی است که موجب کاهش رشد، نمو و حاصلخیزی گیاهان در سراسر جهان می­شود. موضوع تحقیق حاضر مطالعه اثر تنش شوری (0، 50 و 100 میلی مولار NaCl) بر گیاهان ذرت (Zea mays L. cv. SC. 704) کشت شده به روش گلخانه‌ای و هیدروپونیک بود. بعد از یک ماه تیمار شوری، پارامترهای رشد و برخی تغییرات بیوشیمایی در ریشه‌ها و اندام هوایی گیاهان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تمایل اتصال داروهای ضد سرطان اکتینومایسین D و میتوزانترون به کروماتین کبد موش صحرایی

زهرا حاجی حسن؛ عذرا ربانی چادگانی

دوره 28، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 23-36

https://doi.org/10.22051/jab.2015.1966

چکیده
  اکتینومایسین D و میتوزانترون داروهای ضد سرطانی هستند که در درمان طیف وسیعی ازسرطانها کاربرد دارند. DNAبه عنوان یکی از اهداف اصلی این داروها معرفی شده که نتیجه این اتصال، مهار همانندسازی DNAو رونویسی RNAمی باشد. در هسته سلول‌های یوکاریوتی، DNAبصورت برهنه نبوده و همراه با پروتئین‌های هیستونی ساختار فشرده کروماتین را تشکیل می‌دهد، در این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تاثیر شدت نور و pH بر میزان رشد، محتوای پروتئین و چربی در Spirulina platensis

معصومه حلمی سرشت؛ سارا سعادتمند؛ رمضانعلی خاوری نژاد

دوره 28، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 37-50

https://doi.org/10.22051/jab.2015.1967

چکیده
  سیانوباکتریArthrospira (Spirulina) platensis یک جلبک سبز آبی رشته ای است که دارای ارزش غذایی و دارویی بسیاری برای انسان و جانوران می باشد. دراین مطالعه تاثیر شدت نور و pH بر میزان تولید پروتئین، چربی، کلروفیل و کارتنوئید ها در       Spirulina platensis مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه خالص اسپیرولینا در محیط کشت BG-11 مایع تحت تاثیر3 شدت نوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی میزان استقرار استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA) در بیمارستان شهرستان زابل در سال 1389

موج خالقی؛ حمدالله زارعی؛ محمد بکائیان؛ سعیده سعیدی

دوره 28، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 51-58

https://doi.org/10.22051/jab.2015.1968

چکیده
  بیماری‌های عفونی ایجاد شده توسط سویه های گرم مثبت باکتری استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به دارو، که اغلب دارای منشأ بیمارستانی می باشنددر بسیاری از کشورهای جهان در حال افزایش است. برای انجام این مطالعه کاربردی پرسنل درمانی بیمارستان(40 نفر) اعم از پرستار، تکنسین، کارشناس شاغل و بیماران در بیمارستان امیرالمومنین زابل و همچنین دانشجویان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تغییرات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در نهال‌های گلابی وحشی (Pyrus boisseriana) در پاسخ به تغییرات آبیاری

مهرداد زرافشار؛ مسلم اکبری نیا؛ حسین عسگری؛ سید محسن حسینی؛ مهدی رهایی

دوره 28، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 59-78

https://doi.org/10.22051/jab.2015.1969

چکیده
  بهترین راه مقابله با خشکی همراهی با آن می­باشد که در این بین استفاده از ژنوتیپ­های وحشی از اهمیت ویژه­ایی برخوردار است. هدف تحقیق حاضر، درک عمیق از مکانیسم­های ژرم پلاسم وحشی گلابی (Pyrus biosseriana) در پاسخ به تنش قطع آبیاری و ارزیابی قدرت بازیابی آن می­باشد. در همین راستا بعد از قطع آبیاری به مدت 18 روز، مصادف با علائم پژمردگی برگ، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی پروتئین‌های بذر در گونه‌های Prosopis از تیره حبوبات در ایران

مریم کشاورزی؛ فریبا رئیسی للری؛ پرریناز قدم

دوره 28، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 79-88

https://doi.org/10.22051/jab.2015.1970

چکیده
  Prosopis از تیره حبوبات زیر تیره ابریشم با چهار گونه خودرو و زراعی با اهمیت خوراکی و علوفه ای در ایران حضور دارد. دانه های این گیاه دارای مقادیر زیادی ترکیبات قندی و پروتئینی است. در این پژوهش با جمع آوری بذر از واحدهای جمعیتی از 5 رویشگاه این گیاهان، ویژگی های الکتروفورزی پروتئین‌های بذر                         ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه کمی و کیفی اسیدهای چرب کبد و عضله بز ماهی زرد جامه Upeneus sulphureus

خدیجه نبی قهفرخی؛ منصوره قائنی؛ لادن ظاهری عبده‌وند

دوره 28، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 89-99

https://doi.org/10.22051/jab.2015.1971

چکیده
  بز ماهیان در آب های کم عمق زندگی می کنند و در سرتاسر خلیج فارس و دریای عمان پراکنش دارد و با توجه به اینکه یک گونه دریایی حاوی اسیدهای چرب غیر اشباع مفید هستند این گونه برای مطالعه انتخاب شد ولی در دنیا بجز مطالعات سیستماتیک و اکولوژی کار تحقیقی چندانی روی آنها انجام نشده است.در این تحقیق بز ماهی از صیدگاه های بندر ماهشهر در دو فصل پائیز ...  بیشتر