طراحی و ارزیابی محیطهای کلریمتریک جهت سنجش سریع حساسیت آنتیبیوتیکی در خانواده انتروباکتریاسه و باکتریهای غیر تخمیری

سیاوش سلمانزاده؛ احیا عبدی عالی؛ زهرا بلند قامت پور

دوره 26، شماره 1 ، مرداد 1392، صفحه 1-8

https://doi.org/10.22051/jab.2014.1143

چکیده
    از آنجایی که تعیین سریع الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی باکتری های جدا شده از بیماری های عفونی برای انتخاب آنتی بیوتیک صحیح در اسرع وقت و افزایش میزان موفقیت درمان و همچنین کاهش مصرف داروهای غیر ضروری و عوارض جانبی ناشی از آنها و در مجموع کاهش میزان هزینه های درمانی اهمیت دارد، در این پژوهش محیطی برای تعیین سریع الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی ...  بیشتر

پاسخ زنده‌مانی، رشد و تخصیص بیوماس اندام‌های نهال‌ ون (Fraxinus excelsior L.) به تنش غرقابی

مسعود طبری؛ سید احسان ساداتی

دوره 26، شماره 1 ، مرداد 1392، صفحه 9-20

https://doi.org/10.22051/jab.2014.1144

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی زنده­مانی، مشخصه­های رویشی و تخصیص بیوماس در نهال­های رشد یافته ون (Fraxinus excelsior L.) در رژیم­های مختلف آبی است. بدین منظور نهال­های ون در طرحی کاملا تصادفی و در دو رژیم آبی (غرقابی دائم و غرقابی دوره­ای با تناوب 15 روز) و سطح شاهد (کنترل)، برای مدت 120 روز در فضای باز یک جنگل جلگه­ای مورد ارزیابی قرار گرفتند. در پایان ...  بیشتر

بررسی تعیین سن ماهی بیاه)(Liza macrolepis)ز روی ساختار فلس در خورموسی

محمد جمال پور؛ غلامحسین محمدی؛ مژگان خدادادی

دوره 26، شماره 1 ، مرداد 1392، صفحه 21-32

https://doi.org/10.22051/jab.2014.1145

چکیده
   در این تحقیق نمونه برداری ماهی بیاه (Liza macrolepis) از خور موسی در استان خوزستان به وسیله تور گوشگیر با اندازه چشمه 20 میلیمتر به صورت تصادفی در یک دوره یک ساله از آبان 1388 تا مهر 1389 انجام شد. 449 عدد ماهی بیاه که 300 عدد این گونه ماهی نر و 149 ماهی ماده بود صید گردید. بیشترین گروه سنی در جمعیت مورد بررسی در ماهیان یک ساله (1+) با 19/37 درصد مشاهد ...  بیشتر

استخراج و خالص‌سازی نسبی سیکلوتیدهای عصاره‌ی گیاه بنفشه‌ی معطر بومی ایران (Viola odorata) و بررسی تأثیر مواد مؤثرآن بر باکتری S. aureus PTCC 1431

محمد رضا معصومیان؛ ضرغام سپهری زاده؛ روحا کسری کرمانشاهی؛ محبوبه ضرابی؛ راضیه دلیر فردویی

دوره 26، شماره 1 ، مرداد 1392، صفحه 33-42

https://doi.org/10.22051/jab.2014.1146

چکیده
   هدف این مطالعه استخراج و خالص‌سازی نسبی سیکلوتیدهای عصاره‌ی گیاه بنفشه‌ی بومی ایران و بررسی اثرهای ضدمیکروبی آن بر باکتری گرم مثبت S. aureus PTTC 1431 است. در این پژوهش استخراج و خالص‌سازی نسبی سیکلوتیدها با روش جزء‌گیری و استفاده از ستون SPE-C18 صورت گرفت. تعیین خلوص و وزن مولکولی سیکلوتیدهای به‌دست آمده، به‌ترتیب، با روش RP-HPLC و Tricine SDS PAGE ...  بیشتر

مدلسازی به روش هومولوژی و شبیه سازی دینامیک مولکولی پروتئین Rab23 انسانی به هدف انجام مطالعات Docking با لیگاند کلسترول

شیوا کلانتری؛ محمد تقی زاده؛ معصومه دهقانی؛ آرمین مددکار سبحانی؛ مصطفی رضایی طاویرانی

دوره 26، شماره 1 ، مرداد 1392، صفحه 43-55

https://doi.org/10.22051/jab.2014.1147

چکیده
   Rab23 یکی از پروتئینهای خانواده Rab می باشد که مسوول تنظیم ادغام و اتصال غشاء ویزیکولها با اندامکهای سلولهای یوکاریوتی می باشد. این پروتئین یک تنظیم کننده منفی خودکار سلولی برای علامت دهی(Signaling) hedgehog در مهره داران است. مسیر علامت دهی hedgehog در رشد اکثر ارگانها و بافتهای مهره داران نقش محوری داشته و ارتباط آن با نقایص مادرزادی و بسیاری ...  بیشتر

بررسی زیتوده (بیوماس) گونه های چیره آبزی و تاثیر پذیری آن از اجتماعات گیاهی در چهار تالاب مهم بابل، استان مازندران

علیرضا نقی نژاد؛ وحید امر قلیپور کاسمانی؛ فرخ قهرمانی نژاد

دوره 26، شماره 1 ، مرداد 1392، صفحه 57-67

https://doi.org/10.22051/jab.2014.1148

چکیده
  در این پژوهش زیتوده گونه های گیاهی چیره آبزی چهار تالاب اصلی و مهم مرزون آباد، بصراء، لنگور و رمنت در شهرستان بابل، استان مازندران ارزیابی گردید. 12 گونه گیاهی متعلق به 11 جنس و 9 خانواده گیاهی در این پژوهش بررسی شده اند. برای این کار تعداد 131 قطعه نمونه (Plot) در قالب 7 ترابرش (Transect) از تالاب های مختلف نمونه برداری شده و بعد از ثبت ویژگی ...  بیشتر

مقایسه ی محتوای اسد چرب آزولا (Azolla filiculoides) همزمان با تغ ییرات فصلی در تالاب انزلی

گل نوش وارسته مؤخر؛ مهدی شمسایی مهرگان؛ هومن رجبی اسلامی؛ فرشته نعمت اللهی

دوره 26، شماره 1 ، مرداد 1392، صفحه 69-81

https://doi.org/10.22051/jab.2014.1149

چکیده
   تحقیق حاضر به مطالعه میزان پروتئین، رطوبت و خاکستر آزولا (Azolla filiculoides) در اشکال سبز و قرمز به ترتیب به عنوان شاخص­های رشد در فصل­های تابستان و زمستان پرداخت. همچنین محتوی چربی و ترکیب اسیدهای چرب آزولا به عنوان یکی از اجزای مهم برای تصمیم­گیری در رابطه با ارزش غذایی در هر یک از اشکال سبز و قرمز مقایسه گردید. نمونه­برداری از آزولای ...  بیشتر