1. جذب زیستی فلز نیکل از محلول آبی به وسیله باکتریPseudomonas

صفحه 1-12

سلمان احمدی اسب‌چین؛ ناصر جعفری


2. اثر نانو نقره بر میزان کلروفیل، جیبرلیک اسید و الگوی الکتروفورزی پروتئین‌های گیاه سیب‌زمینی رقم White Desiree در شرایط کشت در شیشه

صفحه 13-26

علی‌اکبر احسانپور؛ زینب نجاتی


3. بررسی تشریحی برگ برخی گونه‌های جنس بید در ایران

صفحه 27-38

فریبا بابایی؛ اختر توسلی؛ منیژه پاکروان؛ علی‌اصغر معصومی؛ اختر توسلی


4. بررسی فعالیت ضدمیکروبی عصاره اتانولی فلفل قرمز (Cayenne pepper)، تاج خروس(Amaranthus retroflexus) و مرزه (Satureja hortensis) علیه سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتی‌بیوتیک

صفحه 39-48

سعیده سعیدی؛ موج خالقی؛ موج خالقی؛ شهرام پورسیدی


5. نقش محافظتی کاروتنوئیدها در مقاومت Haloarcula IRU1 در برابر پراکسید هیدروژن

صفحه 49-60

عزت عسگرانی؛ فاطمه خانقایی


6. بررسی مقایسه‌ای تولید آنزیم پروتئاز قلیایی به دو روش کشت غوطه‌ور و تخمیر در بستر جامد توسط اعضای جنس Bacillus

صفحه 61-74

کیوان کمالی یزدی؛ معصومه انوری؛ معصومه انوری؛ علی محمدی ترکاشوند؛ مهدی شهریاری‌نور


7. مطالعه طیف‌سنجی بر هم‌کنش زانتان – قرمز کنگو و عوامل مؤثر بر آن

صفحه 75-88

سیده زهرا موسوی نژاد؛ شیرین محمودی؛ محمدرضا صعودی