مقاله پژوهشی گیاهی
بررسی پاسخ های مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی کلپوره (Teucrium polium L.) به تنش خشکی

زهرا توحیدی؛ حمید سبحانیان؛ امین باقی زاده

دوره 35، شماره 3 ، آبان 1401، صفحه 7-18

https://doi.org/10.22051/jab.2022.38988.1463

چکیده
  مقدمه: تنش خشکی یکی از مهمترین تنش‌های محیطی در ایران می‌باشد. کلپوره (Teucrium polium) یک گیاه دارویی از تیره نعناع است که در مناطق سنگلاخی اروپا و جنوب غربی‌آسیا منجمله ایران می‌روید. روشها: به منظور بررسی تأثیر تنش خشکی بر گیاه کلپوره آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی طراحی و به صورت گلدانی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای 100، 70 و 40 درصد ظرفیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی گیاهی
روابط تکاملی ساختار دمین پروتئین ATAXIN-2 در گیاهان: بینش احتمالی دخالت این پروتئین در بومی‌سازی ترجمه در فرایند جنین‌زایی گیاه برنج (Oryza sativa)

بهارک حیدری؛ شادی حیدری؛ پیوند حیدری

دوره 35، شماره 3 ، آبان 1401، صفحه 25-40

https://doi.org/10.22051/jab.2022.37786.1447

چکیده
  با توسعه فن آوری‌های تعیین توالی با توان بالا، داده‌های توالی با سرعت زیادی جمع‌آوری می‌شوند و تفسیر عملکرد آنها یک چالش اساسی است. ژنATXN2 کد کننده پروتئینی با عملکرد ناشناخته در برنج (oryza sativa) است. هدف از این مطالعه، تعیین ساختار دمین و پیش‌بینی عملکرد این پروتئین بود. از این رو درخت فیلوژنی موتیف توالی با 164 توالی اسید آمینه ATAXIN-2 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی گیاهی
مقایسه اثرات ضد میکروبی عصاره و اسانس رزماری.) (Rosmarinus officinalis L بر باکتریهای بیماری‌زای گیاهی (زانتوموناس کامپستریس و سودوموناس سیرینگه) و بیماری‌زای انسانی (استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیا کلی)

مسعود حیدری زاده؛ مهدیه همتی؛ مراحم آشنگرف

دوره 35، شماره 3 ، آبان 1401، صفحه 41-61

https://doi.org/10.22051/jab.2022.39594.1471

چکیده
  مقدمه: رزماری (Rosmarinus officinalis L.) گیاهی دارویی با ارزش است. این پژوهش با هدف مقایسه ترکیبات شیمیایی و اثرات ضد میکروبی عصاره متانولی و اسانس برگ گیاه رزماری در برابر پاتوژن‌های گیاهی و انسانی انجام گرفت. روشها: ترکیبات عصاره متانولی و اسانس برگ رزماری با GC- Mass شناسایی و اثرات ضد باکتری اسانس و عصاره با روش انتشار دیسک و همچنین حداقل غلظت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جانوری
تحلیلی انتقادی بر نظریۀ "ژن خدا" ی دین هامر با موضوع ایمان گروی

غلامحسین خدری؛ وحید عزیزی

دوره 35، شماره 3 ، آبان 1401، صفحه 60-74

https://doi.org/10.22051/jab.2022.39138.1466

چکیده
  امروزه مطالعات گسترده، متنوّع و روزافزون حوزه های مختلف دانش زیست شناسی همچون ژنتیک رفتار و نوروفیزیولوژی از یک سو و نوروفلسفه و کاربست همه جانبۀ ابزارهای تجربی برای توصیف پایه‌های معنویّت و دین‌باوری بشر از دیگر سو موجب شکل‌گیری نقد ها، پرسش ها و ابهامات جدّی و جدیدی دربارۀ خاستگاه و چیستی ایمان شده است. دین هامر (1951م) سعی کرد با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی تأثیر پروبیوتیک Bio-Aqua ® بر عملکرد رشد ، ترکیب شیمیایی ، پارامترهای ماهی کپور نقره (Hypophthalmichthys molitrix) و پارامترهای غیر بیولوژیکی آب پرورش

امید رمضان نژاد؛ صابر وطن دوست؛ رضا چنگیزی؛ حامد منوچهری؛ رضا صفری

دوره 35، شماره 3 ، آبان 1401، صفحه 75-89

https://doi.org/10.22051/jab.2022.37170.1438

چکیده
  این مطالعه به منظور بررسی تاثیر پروبیوتیک بیوآکوا بر شاخص‌های کیفی ماهیان کپور نقره‌ای و پارامترهای غیرزیستی و زیستی آب محیط پرورش انجام شد. ماهیان کپور نقره‌ ای به ترتیب با میانگین وزنی اولیه 1/0±0/1 گرم با تیمارهای آزمایشی منتخب برای 4 ماه مورد پرورش قرار گرفتند. در این مطالعه تیمارهای شامل شاهد ( تیمار شاهد) ، T1 (250گرم در هکتار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوتکنولوژی
شناسایی و سنجش محتوای اسیدهای فنلی در قارچ‌های اندوفیت جدا شده از Corylus avellana L.

فائزه قناتی؛ نرجس محمدی بلکوتی؛ سعیده وزیری فر

دوره 35، شماره 3 ، آبان 1401، صفحه 89-98

https://doi.org/10.22051/jab.2022.37696.1444

چکیده
  سینامیک اسید، کوماریک اسید ، فرولیک اسید ، کافئیک اسید از جمله مشتقات هیدروکسی سینامیک اسید هستند. این ترکیبات فنلی دارای خواص آنتی اکسیدانی قوی هستند. گزارشات اندکی در مورد محتوا و نوع آنها در قارچ‌های اندوفیت ثبت شده است. تحقیق حاضر به شناسایی و معرفی قارچ‌های اندوفیت از گیاه فندق (Corylus avellana) و نوع و محتوای اسیدهای فنلی آنها پرداخته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
حفاظت طولانی مدت ژرم پلاسم ارزن دانه‌ای (Panucum miliaceum L.) بومی شمال غرب ایران

مهدی کاکایی؛ طیبه بساکی

دوره 35، شماره 3 ، آبان 1401، صفحه 99-109

https://doi.org/10.22051/jab.2022.39666.1474

چکیده
  حفظ و نگهداری ذخایر ژنتیکی گیاهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با استفاده از تکنیک نگهداری بذر در دمای فراسرد، می‌توان بذر را به طور طولانی مدت و با هزینه بسیار کمتر ذخیره‌سازی کرد. در پژوهش حاضر حفاظت انجمادی بذور گیاه ارزن به روش شیشه‌ای شدن مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب فاکتوریل (با دو فاکتور، فاکتور اول در دو سطح محلول ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی ترکیبات فنولی و خواص بیولوژیکی اندام‌های رویشی گیاه Lepdium vesicarium L.

سعید ملائی؛ مهناز اسلامی؛ مصطفی عبادی

دوره 35، شماره 3 ، آبان 1401، صفحه 110-126

https://doi.org/10.22051/jab.2021.34018.1391

چکیده
  با وجود تاریخچه‌‌ای طولانی در استفاده‌ی دارویی گیاه Lepdium vesicarium، مطالعه ترکیبات فنولی و خواص بیولوژیکی اندام‌های مختلف آن صورت نگرفته است. بدین منظور، بعد از به دست آوردن عصاره تام متانولی اندام‌های مختلف گیاه، محتوای کل ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی با روش اسپکتروفتومتری و خاصیت‌های آنتی اکسیدانی و سمیت سلولی به ترتیب با روش های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوتکنولوژی
اثر سویه های اگروباکتریوم رایزوژنز بر القای ریشه مویین در ریزنمونه های مختلف گیاه یونجه

الهه میرزایی دلبری؛ جعفر وطن دوست؛ متین جامی معینی؛ عیسی کهن باغخیراتی

دوره 35، شماره 3 ، آبان 1401، صفحه 127-142

https://doi.org/10.22051/jab.2022.40459.1487

چکیده
  مقدمه: تراریخت‌سازی میانجی‌گری شده توسط آگروباکتریوم، یک فن آوری کارآمد برای القای ریشه‌ های مویین می‌باشد. در پژوهش حاضر، اثر سویه اگروباکتریوم رایزوژنز و نوع ریزنمونه بر القای ریشه مویین در گیاه یونجه بررسی گردید. روش‌ها: آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار انجام شد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
جداسازی و شناسایی باکتری‌های اندوفیت ریشه گلرنگ (Carthamus tinctorius) و بررسی تأثیر آن‌ها بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاه

شیدا نظرپور؛ مریم محمدی سیچانی؛ منیره رنجبر

دوره 35، شماره 3 ، آبان 1401، صفحه 143-160

https://doi.org/10.22051/jab.2022.37209.1445

چکیده
  امروزه باکتری های اندوفیت محرک رشد به عنوان کود زیستی بسیار مورد توجه قرار گرفته‌‌اند. هدف از این مطالعه شناسایی باکتری‌های اندوفیت ریشه گیاه گلرنگ و بررسی تأثیر آن‌ها بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاه بود. سویه‌های اندوفیتی از ریشه گلرنگ جداسازی شدند و توانایی تولید اکسین و حل‌کنندگی فسفات آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. اثر جدایه‌های ...  بیشتر