مقاله پژوهشی
بررسی تاثیر عصاره الکلی دوگیاه دارویی سیاهدانه و گلپر برروی تجمعات آمیلوئیدی پروتئین انسولین

کیمیا احدی عمندی؛ سیدابوالقاسم قدمی

دوره 35، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 7-18

https://doi.org/10.22051/jab.2022.39892.1479

چکیده
  مقدمه: بررسی نقش متنوع و حیاتی پروتئین‌ها در بدن، در مقابل نقص و بیماری ناشی از عدم فعالیت صحیح آن‌ها موضوع مورد علاقه‌ای برای تحقیقات علمی می‌باشد. تجمعات آمیلوئیدی و به دنبال آن بیماری‌های مربوط به تخریب سیستم عصبی جنبه‌ی دیگری از نقش پروتئین‌ها در بیماری‌زایی را به نمایش گذاشته‌اند. با در نظر گرفتن این موضوع که درحال حاضر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی میزان تجمع و تحمل نیکل توسط گیاه شبدر سفید (Trifolium repens L.) در شرایط کشت هیدروپونیک

ثریا امیراحمدی؛ طهماسب آسمانه؛ اطهرالسادات جوانمرد

دوره 35، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 19-36

https://doi.org/10.22051/jab.2022.36251.1421

چکیده
  نیکل یک عنصر ضروری برای گیاهان است ولی در غلظت‌های بالا، دارای اثرات سمی می باشد. شبدر سفید، یک گیاه علوفه‌ای زراعی و دارای زیست‌توده‌ی بالایی است. از طرفی دیگر، آلایندگی نیکل در مزارع افزایش یافته است. بر این اساس، در این پژوهش، در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی، اثر تیمار سطوح مختلف نیکل بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر گیاه شبدر سفید ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
آرایه شناسی مولکولی و تبارشناسی (Teleostei: Leuciscidae) Rutilus s. str. در حوضه جنوبی دریای خزر

آرش جولاده رودبار؛ علی نزل آبادی؛ مجید نوائیان

دوره 35، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 37-48

https://doi.org/10.22051/jab.2022.38401.1452

چکیده
  جنس Rutilus یکی از جنس‌های مهم خانواده کپورماهیان سرمخروطی Leuciscidae است که اعضای آن از شرق سیبری تا غرب اروپا پراکنده شده‌اند. همواره شناسایی گونه‌ها و جمعیت‌های این جنس به دلیل شباهت‌های بالای ریختی و وجود جمعیت‌های حد واسط برای محققان مشکل‌ساز بوده است. اگر چه در مطالعات مختلف ویژگی‌های ریختی اعضای این جنس بررسی شده است اما آرایه‌شناسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر خصوصیات فیزیکی بذر درختان بنه مطالعه موردی ذخیره گاه سوستان در استان آذر بایجان غربی

قدرت رحیم زاده؛ رحیم میرزایی ملااحمد

دوره 35، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 49-61

https://doi.org/10.22051/jab.2021.36008.1419

چکیده
  تولید بذر یکی از کلیدی‌ترین عوامل در تجدید حیات دانه‌زاد گیاهان ودرختان است و در امر احیاء، توسعه جنگل ها، جنگل کاری ها و مخصوصا تولید نهال در نهالستانها کاربرد فراوان دارد. بنابراین انتخاب بذرهای با کیفیت و رسیده و دارای شکل فیزیکی مناسب، اهمیت زیادی دارد. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر عامل ارتفاع از سطح دریا بر خصوصیات فیزیکی بذر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی مقایسه‌ای و تلفیقی کشندگی چند‎ ‎آفت‌کش میکروبی، شیمیایی و گیاهی روی تریپس ‏گندم ‏Haplothrips tritici K. (Thysanoptera: Phlaeothripidae)‎‏ در شرایط آزمایشگاهی

فرشید شکوهی نیا؛ علی میرشکار؛ عباس خانی

دوره 35، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 62-79

https://doi.org/10.22051/jab.2022.38696.1455

چکیده
  تلفیق حشره‌کش‌های زیستی و شیمیایی جهت کنترل تریپس گندم و کاهش دوز حشره‌کش‌های شیمیایی بسیار ‏حائز اهمیت است. لذا در این تحقیق، کارایی حشره‌کش‌های گیاهی (تنداکسیر و پالیزین) و میکروبی (‏‎(Bacillus ‎thuringiensis‏ در مقایسه با حشره‌کش‌های شیمیایی تیاکلوپرید و تیاکلوپرید+دلتامترین بررسی شد. آزمایش در ‏قالب طرح کاملا تصادفی با پنج ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثرات پرتوتابی گاما بر ترکیبات آلرژن و میزان کشندگی زهر زنبور عسل در مدل حیوانی همستر

پروین شورنگ؛ فاطمه عباسی؛ فاطمه طهوری؛ حامد عسکری

دوره 35، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 80-91

https://doi.org/10.22051/jab.2022.38961.1462

چکیده
  مقدمه: این پژوهش با هدف مطالعه اثر پرتوتابی گاما بر دز کشندگی زهر زنبورعسل انجام شد. روشها: نمونه های زهر با دزهای 0، 2، 4، 6 و 8 کیلوگری گاما پرتوتابی شد. قبل و بعد از پرتوتابی مقدار مالون‌دی‌آلدئید و پروتئین حقیقی زهر تعیین شد. با استفاده از الکتروفورز ژل پلی‌آکریلامید زیرواحدهای پروتئینی زهر مطالعه شد. سنجش ترکیبات آلرژن زهر زنبور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی گیاهی
بررسی سرمازدگی در سه رقم تجاری کیوی (هایوارد، طلایی و توسرخ)

شهرام صداقت حور؛ سیده خدیجه عباس نیا زارع؛ سیده آمنه سجادی

دوره 35، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 92-107

https://doi.org/10.22051/jab.2021.38308.1450

چکیده
  به منظور بررسی میزان تحمل به سرما در سه رقم کیوی تجاری (هایوارد، طلایی و توسرخ) آزمایشی به صورت فاکتوریل سه عاملی در قالب بلوک‌های تصادفی با سه تکرار از اوایل بهمن سال 1397 تا اواخر فروردین سال 1398 انجام شد. فاکتور اول در این آزمایش رقم کیوی در سه سطح شامل ارقام هایوارد، طلایی و توسرخ، فاکتور دوم اعمال تیمار سرما در 3 سطح (4، 6- و 16- درجه سانتی‌گراد) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوشیمی
تثبیت کووالانسی آنزیم پراکسیداز نوترکیب لپیدیوم درابا (LDP) بر روی ساختار آلی-فلزی روی با استفاده از گلوتارآلدئید

سودابه فرهادی؛ علی ریاحی مدوار؛ مجتبی مرتضوی؛ قاسم سرگزی

دوره 35، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 108-125

https://doi.org/10.22051/jab.2022.38355.1451

چکیده
  مقدمه: پراکسیداز لپیدیوم درابا (LDP) آنزیمی از کلاس III پراکسیداز‌های گیاهی می‌باشد که توالی اسیدآمینه‌ای آن با پراکسیداز ترب کوهی (HRP) بیش از 90 درصد تشابه دارد.روش‌ها: در این پژوهش، به‌منظور اتصال محکم LDP به چارچوب آلی-فلزی روی (Zn-MOF)، بعد از بیان و تخلیص آنزیم، شرایط تثبیت با استفاده از لینکر گلوتارآلدئید بهینه‌سازی شد و سپس ویژگی‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
جداسازی باکتری‌های تجزیه‌کننده اگزالی‌پلاتین از پساب صنایع دارویی و به‌کارگیری آنان به‌منظور حذف دارو با استفاده از جمعیت‌های یک و چندگونه‌ای

سید رضا گراکویی؛ خسرو عیسی زاده؛ حجت اله زمانی؛ روحان رخشایی؛ مهدی شهریاری نور

دوره 35، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 126-138

https://doi.org/10.22051/jab.2022.38876.1461

چکیده
  مقدمه: استفاده از باکتری‌ها، رویکردی نوین در کاهش آلاینده‌های دارویی است. در این مطالعه، باکتری‌های تجزیه‌کننده اگزالی‌پلاتین از پساب دارویی، جداسازی و شناسایی شدند و قابلیت آنان در کاهش دارو در تیمار‌های یک و چندگونه‌ای بررسی شد. روش‌ها: جداسازی باکتری‌ها به روش فیلتراسیون غشایی انجام پذیرفت و قابلیت کاهش دارو توسط جمعیت‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کاربرد روش ISSR در شناسایی سیستماتیکی و تفکیک جمعیت های گونه Aspergillus flavus

امیرعباس مینایی فر

دوره 35، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 139-152

https://doi.org/10.22051/jab.2022.36600.1429

چکیده
  روش‌های مرسوم شناسایی بر اساس صفات ریخت‌شناسی هرچند در شناسایی گونه‌های مختلف آسپرژیلوس کارایی قابل قبولی دارند اما در تشخیص نژادها و جمعیت‌های گونه‌های این جنس عموماً ناکارآمد هستند، این موضوع در مورد شناسایی جمعیت‌های Aspergillus flavus که یکی از گونه‌های بسیار مهم این جنس در زمینه‌های اقتصادی، بهداشتی است نیز صدق می‌کند، در این ...  بیشتر