مقاله پژوهشی
افزایش شاخص های رشد، رنگیزه و برخی متابولیت های اولیه در گیاهچه‌‌های شاهی (Lepidium sativum L.) تحت شرایط تنش شوری با کاربرد بتاکاروتن و گالیک اسید

مرضیه بابایی؛ لیلا شبانی؛ شهلا هاشمی شهرکی

دوره 34، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 6-23

https://doi.org/10.22051/jab.2021.35235.1410

چکیده
  پیش تیمار گیاهان با مواد شیمیایی مختلف اغلب برای کاهش تأثیر تنش شوری بر گیاهان استفاده می‌شود. در مطالعه حاضر، ما از اسپری محلول پاشی دو آنتی اکسیدان بتاکاروتن و گالیک اسید قبل از تنش، برای مطالعه اثر متقابل آنتی اکسیدان‌ها و تنش شوری در گیاهچه‌های شاهی (Lepidium sativum L.) استفاده کردیم. نتایج ما نشان داد که شاخص‌‌های رشد، میزان محتوای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تاثیر کود زیستی بارور 2 و فسفات پتاسیم بر تکوین اندام های رویشی و زایشی گیاه L. Arabidopsis thaliana.

الهام بصیری؛ سایه جعفری مرندی؛ صدیقه اربابیان؛ احمد مجد؛ محمدعلی ملبوبی

دوره 34، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 24-49

https://doi.org/10.22051/jab.2021.35853.1417

چکیده
  تثبیت فسفات توسط کودهای شیمیایی علاوه بر پر هزینه بودن، خطرات زیست محیطی را در بردارد. امروزه کود زیستی فسفاته بارور 2 حاوی دو نوع باکتری حل‌کننده فسفات باعث تجزیه ترکیبات فسفر نا‌محلول و قابل جذب برای گیاه می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر کود‌های زیستی بارور 2P13) Pseudomounas putida (strain و aggilomerans (strain P5) Pantoea (فقط یک‌بار در ابتدای دوره ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کاربرد هیومیک اسید روی بهبود رشد رویشی و زایشی پسته رقم اکبری

زهرا پاک کیش؛ هادی اصغری؛ سهیلا محمدرضاخانی

دوره 34، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 50-67

https://doi.org/10.22051/jab.2021.33511.1385

چکیده
  استفاده از ترکیبات شیمیایی بمنظور افزایش و حفظ رشد رویشی و زایشی در محصولات باغی رواج یافته است. اسید هیومیک یکی از مواد آلی می‏باشد که بدلیل رهاسازی موادغذایی بعنوان محرک رشد می‏باشد. در این تحقیق تاثیر اسید هیومیک با غلظت 50 و 100 میلی‏گرم بر لیتر در دو مرحله 30 و 45 روز بعد از تمام گل، روی درختان پسته رقم اکبری بررسی شد. سپس ویژگی‏هایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوتکنولوژی
بررسی فاکتورهای موثر بر بهینه‌سازی تولید پلیمر زیستی پلی‌هیدروکسی بوتیرات-کو-والرات (PHBV) به روش پلاکت-برمن و بهینه‌سازی بهره‌وری تولید با تکنیک کشت سلولی با تراکم بالا

ندا سینائی؛ داود زارع؛ مهرداد آذین

دوره 34، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 68-93

https://doi.org/10.22051/jab.2021.36286.1423

چکیده
  پلی‌هیدروکسی آلکانوات‌ها پلیمر‌هایی زیست‌تخریب‌پذیر و زیست‌سازگار هستند که توسط طیف گسترده‌ای از سویه‌های باکتریایی تولید می‌شوند. در پژوهش حاضر، از سویه طبیعی باکتری Bacillus cereus‌ تولید کننده کوپلیمر پلی‌هیدروکسی بوتیرات-کو-والرات (PHBV) با بهره‌وری تولید بالا جداسازی شده از پساب نشاسته استفاده گردید. به منظور تولید، پساب نشاسته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر آللوپاتی عصاره آبی اندام‌های مختلف علف‌هرز شا‌تره (Fumaria parviflora) بر مؤلفه‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی چچم (Lolium rigidum)

عبدا... عطایی؛ ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری؛ زینب اورسجی؛ علی راحمی کاریزکی

دوره 34، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 94-112

https://doi.org/10.22051/jab.2020.25876.1296

چکیده
  هدف از این تحقیق، ارزیابی پتانسیل آللوپاتیک عصاره آبی اندام‌های ریشه، ساقه، برگ و گل علف‌هرز شاتره بر مؤلفه‌های مورفوفیزیولوژیکی گیاهچه چچم در شرایط کشت هیدروپونیک بود. ابتدا سوسپانسیون 5 درصد به‌تفکیک از اندام‌ها با کمک آب مقطر تهیه شد و سپس محلول سوسپانسیون حاصل (عصاره) بر گیاهچه‌های 7 روزه چچم اعمال شد. مطابق نتایج، عصاره اندام‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برآورد وراثت‌پذیری محتوای روغن و پروتئین دانه در لاین‌های کنجد (Sesamum indicum L.) در رژیم‌های مختلف آبیاری و تلقیح با گونه‌های قارچ‌ میکوریزا

اسماعیل قلی نژاد؛ رضا درویش زاده؛ عباس ابهری

دوره 34، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 113-132

https://doi.org/10.22051/jab.2021.36288.1422

چکیده
  به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و وراثت‌پذیری محتوای روغن و پروتئین دانه در لاین‌های کنجد تحت رژیم‌های مختلف آبی و قارچ‌های میکوریزا، تعداد 8 لاین کنجد در سه آزمایش جداگانه به صورت فاکتوریل- اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه ساعتلوی ارومیه در سال زراعی 1394 و 1395 مورد بررسی قرار گرفتند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه عوامل مؤثر بر حذف زیستی اورانیوم توسط ریزجلبک زنده Chlorella vulgaris

پریسا محمدی؛ نورا جوانمردی؛ پریسا تاجر محمد قزوینی

دوره 34، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 133-147

https://doi.org/10.22051/jab.2021.36140.1420

چکیده
  امروزه زیست پالایی به کمک ریزجلبک ها روشی موٴثر جهت حذف رادیونوکلییدها و فلزات سنگین از پساب ها مطرح هستند. زیست پالایی رادیونوکلییدها و فلزات سنگین روشی کارآمد در تصفیه پساب های آلوده به فلزات سنگین به شمار می رود. در این مطالعه زیست پالایی اورانیوم از محلول‌های آبی با استفاده از ریز جلبک زنده Chlorella vulgaris در حالت ناپیوسته ارزیابی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر باکتری Bacillus thuringiensis var. kurstaki در اختلاط با نانوذرات سیلیکا و نیمارین در کنترل لارو سن دوم برگخوار چغندرقند Spodoptera exigua Hb. (Lep.: Noctuidae) در شرایط آزمایشگاهی

مجید علیمحمدیان؛ شهرام ارمیده؛ شهرام میرفخرایی؛ مریم فروزان

دوره 34، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 148-163

https://doi.org/10.22051/jab.2021.36005.1418

چکیده
  باکتری Bacillus thuringiensis var. kurstaki در سطح وسیع برای کنترل لاروهای برگخوار چغندر‌قند‌Spodoptera exigua Hb. مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از دوزهای بالای این باکتری برای کنترل موثرتر، احتمال بروز مقاومت را افزایش می-دهد. استفاده از ترکیبات گیاهی و فیزیکی به همراه این باکتری به عنوان یک روش موثر در کاهش دوز مصرفی و افزایش اثر آن از اهمیت و جایگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر پیش تیمار بذر با نانولوله‌های کربنی بر عملکرد رشد دو گونه پسته وحشی (Stocks P .khinjuk &Desf Pistacia atlantica)

فهیمه محمدپور؛ فرهاد قاسمی آقباش؛ مهرداد زرافشار؛ احسان قنبری

دوره 34، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 164-179

https://doi.org/10.22051/jab.2021.34549.1399

چکیده
  پژوهش‌های اخیر اثرات مثبت نانولوله‌های کربنی بر جوانه‌زنی و رشد گونه‌های گیاهی را تایید کرده‌اند. تحقیق حاضر به‌منظور بررسی اثر نانولوله‌های کربنی با غلظت‌های مختلف بر صفات مورفولوژیکی، زی‌توده و جذب عناصر غذایی در برگ دو گونه‌ پسته‌ وحشی و مقایسه آن‌ها با تیمار‌های سرمادهی و اسید سولفوریک 65% در قالب طرح کاملا تصادفی با هشت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
جداسازی و شناسایی قارچهای اندوفیت تولید کننده ال- آسپاراژیناز از گیاه مریم گلی باغی ( .Salvia nemorosa L)

سمانه نریمانی؛ مصطفی عبادی؛ محمد پاژنگ؛ سعید ملائی

دوره 34، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 180-194

https://doi.org/10.22051/jab.2021.36847.1433

چکیده
  آنزیم ال- آسپاراژیناز تجزیه آسپاراژین را به آسپارتیک اسید و آمونیاک کاتالیز کرده و یکی از مهمترین آنزیم ها در صنایع دارویی و غذایی می باشد. هدف از این مطالعه، جداسازی و شناسایی قارچ های اندوفیت تولید کننده آنزیم آسپاراژیناز از گیاه مریم گلی باغی و تعیین فعالیت این آنزیم در این قارچ ها می باشد. در این پژوهش، گونه های مختلف قارچ های اندوفیت ...  بیشتر