مقاله پژوهشی گیاهی
مطالعه فیتوشیمیایی گونه‌های Plantago major و Plantago lanceolata در شمال ایران

سیده سمیرا امینی نسب؛ آرمان محمودی اطاقوری؛ احسان نظیفی

دوره 34، شماره 3 ، آبان 1400، صفحه 9-26

https://doi.org/10.22051/jab.2021.35237.1411

چکیده
  Plantago major و Plantago lanceolata از گونه‌های فراوان جنس بارهنگ در شمال ایران بوده که به‌عنوان گونه‌های دارویی با ارزش دارای اثرات ضد باکتریایی، ضد التهابی و آنتی اکسیدانی شناخته شده‌اند. از اینرو، در این پژوهش، هشت جمعیت‌ از این دو گونه از مناطق مختلف شمال کشور جمع آوری و از لحاظ فیتوشیمیایی شامل میزان فنول، فلاونوئید، آنتوسیانین، ساپونین، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی میکروبیولوژی
تولید آنزیم تاناز توسط شبه گونه‌های تریکودرما با استفاده از تانن به عنوان تنها منبع کربن و انرژی

مهدی بهگر؛ پروین شورنگ؛ فرحناز معتمدی سده؛ سمیرا شهبازی

دوره 34، شماره 3 ، آبان 1400، صفحه 27-40

https://doi.org/10.22051/jab.2021.34870.1405

چکیده
  هدف از انجام این آزمایش بررسی تولید آنزیم تاناز توسط شبه گونه‌های قارچ تریکودرما (شامل ویریده، رسئی، هارزیانوم و لانگی براکیاتوم) در محیط‌ کشت تخمیری حاوی اسید تانیک به عنوان تنها منبع کربن و انرژی بود. خصوصیات موفولوژیکی گونه‌ها در محیط کشت حاوی مالت، مخمر و گلوکز (MYG) بررسی شد. برای تولید آنزیم، اسپور قارچها در محیط کشت تخمیری تریکودرما ...  بیشتر

مقاله پژوهشی گیاهی
بررسی روش‌های نمونه برداری فاصله‌ای در برآورد مشخصه‌های کمی جنگل‌

رضاحسین حیدری؛ کوثر خالتی؛ نسیم سلیمی خواه

دوره 34، شماره 3 ، آبان 1400، صفحه 41-57

https://doi.org/10.22051/jab.2021.34791.1402

چکیده
  آگاهی از وضعیت تراکم و تاج‌پوشش درختان جنگل‌های زاگرس برای حفظ، احیا و گسترش آنها اهمیت دارد. هدف این بررسی معرفی مناسب ترین برآوردکننده روش‌های نمونه برداری فاصله‌ای برای برآورد مشخصه های کمی این جنگل‌ها است. برای این منظور درختان و دو قطر بزرگ و کوچک تاج آنها در33 قطعه نمونه دایره‌ای شکل برداشت گردید. در هر قطعه نمونه دایره‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی گیاهی
بررسی برخی تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در سه رقم انگور (Viis vinifera L.) در پاسخ به تنش خشکی

اسحق شمسی پور؛ محمد علی اعظمی؛ محمد باقر حسن‌پور

دوره 34، شماره 3 ، آبان 1400، صفحه 58-81

https://doi.org/10.22051/jab.2021.31265.1370

چکیده
  جهت بررسی اثرات تنش خشکی بر سه رقم انگور (قزل اوزوم، خلیلی، پرلت) آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت. گیاهان انگور در چهار سطح تنش خشکی شامل شاهد، 40، 60 و 80 درصد ظرفیت زراعی رشد کردند. فاکتورهای مورفولوژیکی شامل وزن تر و وزن خشک گیاه و ویژگی های فیزیولوژیکی شامل محتوای پرولین، نشت الکترولیت، محتوای پراکسید هیدروژن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی میکروبیولوژی
جداسازی و شناسایی باکتری‌های حل‌کننده‌ی فسفات معادن فسفاتی و بررسی پتانسیل آن‌ها در انحلال فسفات خاک

یعقوبعلی کرمی؛ عباس صمدی؛ علیرضا فلاح؛ ابراهیم سپهر؛ محسن برین

دوره 34، شماره 3 ، آبان 1400، صفحه 82-97

https://doi.org/10.22051/jab.2021.34708.1400

چکیده
  هدف از این مطالعه، جداسازی و شناسایی باکتری‌های حل کننده‌ی فسفات از دو معدن فسفاتی و بررسی توانایی انحلال فسفات‌خاک توسط آنها بود. با به‌کارگیری محیط اسپربر مایع غنی‌شده با فسفات‌خاک اسفوردی و سری رقت‌سازی در محیط اسپربر ‌جامد غنی‌شده با این فسفات‌خاک، 85 کلنی با مورفولوژی‌های متفاوت، جداسازی و خالص‌سازی شدند. چهار جدایه از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعیین برخی خواص آنتی اکسیدانی عصاره ماکروجلبک سبز Chaetomorpha antennina دریای عمان در شرایط آزمایشگاهی (In-vitro)

زهره فتحی کاریزک؛ علی طاهری

دوره 34، شماره 3 ، آبان 1400، صفحه 98-114

https://doi.org/10.22051/jab.2021.35533.1412

چکیده
  امروزه باتوجه به پیشرفت تکنولوژی‌ شناخت کاربردهای دارویی از فرآورده‌های جلبک‌های دریایی یک امر مهم تلقی می‌شود. بدین منظور، فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های آلی مختلف از جلبک سبز Chaetomorpha antennina دریای عمان بررسی شد. برای استخراج عصاره از حلال‌های متانول، کلروفرم، هگزان و دی کلرومتان استفاده گردید و به منظور بررسی خواص آنتی اکسیدانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بوم شناسی و الگوهای انتشار گیاهان شاخص معرفی شده به ایران

احمدرضا محرابیان؛ فرزانه خواجوئی نسب؛ سیاوش نقی زاده؛ لاله ملک محمدی

دوره 34، شماره 3 ، آبان 1400، صفحه 115-156

https://doi.org/10.22051/jab.2021.33888.1393

چکیده
  در طی سال‌های گذشته، گونه‌های متعددی به کشور ایران معرفی شده است که اطلاعات مدونی پیرامون آن‌ها وجود ندارد. به واسطه فقدان بانک اطلاعات اکولوژی-جغرافیایی پیرامون گونه‌های بیگانه و معرفی‌شده به ایران انجام یک مطالعه جهت تدوین و تحلیل اطلاعات آن‌ها جهت برنامه‌ریزی‌های مدیریتی ضروری به نظر می‌رسد. در این مطالعه پایگاه اطلاعاتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی خواص ضد باکتریایی موکوس در گلخورک‌ماهی koumans, 1941 ) Periophthalmus waltoni (

اعظم مکی پور؛ اشرف جزایری؛ اسماعیل داراب پور

دوره 34، شماره 3 ، آبان 1400، صفحه 157-175

https://doi.org/10.22051/jab.2021.35769.1415

چکیده
  امروزه ظهور و گسترش باکتریهای بیماریزای مقاوم به دارو به یک نگرانی جهانی بزرگ تبدیل شده است. بنابراین، یک نیاز فوری برای کشف داروهای ضدمیکروبی جدید وجود دارد. موکوس گلخورک ماهی می تواند یک منبع جدید و بکر برای ترکیبات ضدباکتریایی باشد. هدف این مطالعه بررسی اثر ضدباکتریایی موکوس ماهی Periophthalmus waltoni ، علیه برخی باکتریهای شاخص بیماریزا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی گیاهی
بررسی اثر نوع بستر و شرایط کشت بر تولید اسیدهای فنلی در چند جمعیت کاهوی موجدار (Lactuca undulata Ledeb )

مرتضی مفید بجنوردی؛ مهناز اقدسی؛ محمد فاطمی

دوره 34، شماره 3 ، آبان 1400، صفحه 176-192

https://doi.org/10.22051/jab.2021.34731.1401

چکیده
  کاهوی موجدار (Lactuca undulata Ledeb) گیاهی یکساله از تیره کاسنی است. یکی از مهمترین ترکیب سازنده این گیاه شیکوریک اسید است. هدف از این پژوهش بررسی اثر نوع بستر و شرایط کشت بر مقدار شیکوریک اسید در جمعیت‎های مختلف گیاه کاهوی موجدار است. به این منظور بذرهای جمع‌آوری شده از مناطق (چشمه‌علی، قم، میرزابایلو، بیارجمند و فیروزکوه)، در گلدان و در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی میزان صید کفزیان در آبهای جنوب کشور(خلیج فارس و دریای عمان) با تاکید بر آبهای استان سیستان و بلوچستان

سید احمدرضا هاشمی؛ مسطوره دوستدار

دوره 34، شماره 3 ، آبان 1400، صفحه 193-204

https://doi.org/10.22051/jab.2021.34043.1392

چکیده
  میزان صید بی رویه در آب های جنوب کشور (سال های 1376 الی 1396) براساس مدل صید- محصول حداکثر پایدار (CMSY) و نرم افزار R و رویکرد وضعیت بیزی و شبیه سازی روش مونت کارلو انجام گرفت. میانگین صید کفزیان در آب های جنوب کشور برای این دوره مورد مطالعه 141221 تن با 95% فاصله اطمینان 141315-141126 تن بوده و میانگین صید بصورت معنی داری طی دو دهه گذشته افزایش یافته (R ...  بیشتر