176. اثر بازدارندگی دو سم رایج کشاورزی (بنومیل و دیازینون) بر رشد جمعیت Pseudomonas putida ‌

دوره 29، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 131-144

نسرین صبور مقدم؛ رضا خاک‏ور؛ نسیبه محمدنژاد؛ ناصر علی اصغرزاد


177. بررسی اثر نیترات نقره بر ترکیبات و فعالیت آنتی اکسیدانی در کالوسهای حاصل از جدا کشت برگ گیاه اسطوخودوس(Lavandula angostifolia)

دوره 30، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 137-158

فیروزه علیرضایی؛ خدیجه کیارستمی؛ منیر حسین زاده نمین


178. اثر شوری و نانو نقره بر پارامترهای رشد و خصوصیات بیوشیمیایی بنه زعفران تیمار شده در شرایط غوطه ور

دوره 29، شماره 1، بهار 1395، صفحه 159-174

ازاده کریمی جعفری؛ منیر حسین زاده نمین


179. پاسخ زنده‌مانی، رشد و تخصیص بیوماس اندام‌های نهال‌ ون (Fraxinus excelsior L.) به تنش غرقابی

دوره 25، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 9-20

قاسم علی پاراد؛ سید احسان ساداتی


180. تغییرات پروتئوم یونجه در برابر تنش ناشی از تغذیه شته‌خالدار یونجه Monell Therioaphis Trifolii به کمک تکنیک الکتروفورز دوبعدی

دوره 31، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 111-125

مهدی کاکایی


181. تأثیر داروی ضد تومور وینورلبین بر روی پروتئین های کروماتین سلولهای ماکروفاژ ریوی در مقایسه با دانومایسین

دوره 30، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 116-127

عذرا ربانی چادگانی؛ معصومه بابائی؛ پرستو شهمیر


182. جداسازی و شناسایی میکسوباکتر تولیدکنندۀ Myxothiazol و Althiomycin از خاک ایران

دوره 32، شماره 1، بهار 1398، صفحه 125-137

اعظم مرادی؛ محمد یعقوبی اوینی؛ غلامحسین ابراهیمی پور؛ علیرضا قاسم پور


183. جداسازی و شناسایی باکتری تولید کننده آنزیم ال-آسپاراژیناز برون سلولی فاقد خاصیت گلوتامینازی از خلیج فارس

دوره 32، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 125-146

سالومه شعاعی نایینی؛ غلامحسین ابراهیمی پور؛ سید امید رعنایی سیادت؛ بیژن بمبئی


184. بهبود اثرات تنش شوری با سیلیکون در ارقام چیتی و سبز لوبیای معمولی(Phaseolus vulgaris)

دوره 31، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 127-141

هادی نصرتی؛ پرتو روشندل


185. بهینه سازی کالوس زایی و بازایی مستقیم گلرنگ با استفاده از قطعات ریشه، لپه و محور زیر لپه

دوره 32، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 129-140

محمد افشارشاندیز؛ حسن رهنما؛ حسین آذرنیوند


186. مقایسه محیط کلریمتریک با محیط های Quicolor و استاندارد مولر هینتون آگار جهت سنجش سریع حساسیت آنتی بیوتیکی درخانواده Enterobacteriaceae

دوره 31، شماره 1، بهار 1397، صفحه 133-142

شهلا سیامکی؛ سیاوش سلمانزاده اهرابی؛ تروسکه صوفی زاده؛ طاهره فلسفی؛ مهوش سیفعلی؛ جمشید فولادی


187. ساخت و آنالیز بیان ناقل گیاهی pCaBGi

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 137-155

فرهاد شکوهی فر؛ ناهید عباسپور؛ صهبا طوسی؛ نیره سادات غفاریان نیا


188. تاثیر کاربرد کود مرغی حاوی انروفلوکساسین بر تنفس، بیوماس میکروبی و جمعیت برخی باکتری‌های مفید خاک

دوره 32، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 144-163

مهسا محمدزاده؛ فروزان قاسمیان رودسری؛ اکبر حسنی؛ عباسعلی زمانی


189. بررسی تأثیر پارامترهای مختلف در استحصال زیستی اورانیوم با استفاده از باکتری Acidithiobacillus ferrooxidans و کانسنگ آنومالی 2 ساغند یزد

دوره 29، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 145-160

فائزه فاطمی؛ سمانه جهانی؛ عباس رشیدی؛ حسن زارع توکلی


190. تحلیل ابردرخت ها (Supertrees) در خانواده مگس گیریان (Aves, Muscicapidae)

دوره 30، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 159-176

لیلا نورانی؛ منصور علی آبادیان


191. برآورد سطح برگ گونه‌های درختی شاخص قطعة خزر باغ گیاه‌شناسی ملی ایران به‌روش غیرتخریبی

دوره 29، شماره 1، بهار 1395، صفحه 175-190

زهرا نوغانی؛ لیلا کوهی؛ پریسا پناهی؛ یوسف ترابیان؛ مهدی پور هاشمی؛ آرمین هاشمی


192. بررسی تعیین سن ماهی بیاه (Liza macrolepis) از روی ساختار فلس در خور موسی

دوره 25، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 21-32

محمد جمال پور؛ مژگان خدادی


193. بررسی اثر برخی از عوامل محیطی بر جوانه زنی بذر علف‏ هرز ارشته‌‌خطایی (Lepyrodiclis holosteoides)

دوره 31، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 127-138

فریبا میقانی؛ زیبا خوردوستان


194. گرده شناسی در برخی از گونه های جنس همیشه بهار(Asteraceae: Calendula )در ایران

دوره 30، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 128-136

زهرا زکی مولا؛ منیژه پاکروان فرد؛ نسرین فراست


195. مکانیسم اثر بازدارندگی کافئین چای ایرانی بر سینتیک سیگموئیدی فعالیت آنزیم آدنوزین دآمیناز

دوره 32، شماره 1، بهار 1398، صفحه 138-148

رویا مهین پور؛ مجید قاسمی؛ سیده زهرا موسوی نژاد؛ زهره زهرایی


196. جداسازی باکتری های مولد بیودمولسیفایر از رسوبات آلوده به نفت پالایشگاه نفت آبادان

دوره 32، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 141-158

حسین معتمدی؛ هدی سباتی


197. افزایش پراکسیدهیدروژن و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت در سلول‌های خشخاش ایرانی تیمار شده با متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید

دوره 31، شماره 1، بهار 1397، صفحه 143-163

علی اصغر عسکری؛ ناصر زارع؛ رسول اصغری زکریا؛ سعید خماری


198. تعیین میزان شیوع دنچراستوماستیس کاندیدائی (Candidian Denture stomatitis) و بررسی حساسیت آنها به داروهای ضد قارچ

دوره 31، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 143-154

سید مسعود هاشمی کروئی


199. طراحی و ساخت سامانه الکترومغناطیس کننده با نانو فیلترهای مؤثر به ‌منظور افزایش تولید و کاهش آلودگی زیست‌ محیطی در آبیاری محصولات کشاورزی

دوره 32، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 147-167

شاهین شرف الدین شیرازی؛ منصور نجاتی جهرمی؛ مهدی سیمیاری


200. تبارشناختی و ساختار ژنتیکی درون گونه ای لاسرتای سبز خزری

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 156-168

ریحانه صابری پیروز؛ حسن رجبی مهام؛ بهرام کیابی؛ فراهم احمد زاده