151. اثر ویتامین E (آلفا توکوفرول) بر برخی از شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه تنباکوNicotiana rustica L.)) تحت تنش شوری در کشت در شیشه

دوره 31، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 81-99

عرفانه شفیعیون؛ علی اکبر احسانپور


152. بررسی تکنیک PCR-DGGE برای شناسایی گونه‌های مختلف کاندیدا

دوره 30، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 88-98

آیدا حمیدخانی؛ پریسا محمدی؛ عزت عسگرانی؛ مریم یوسفی


153. مقایسه کمی و کیفی اسیدهای چرب کبد و عضله بز ماهی زرد جامه Upeneus sulphureus

دوره 28، شماره 1، بهار 1394، صفحه 89-99

خدیجه نبی قهفرخی؛ منصوره قائنی؛ لادن ظاهری عبده‌وند


154. اثر تنش شوری بر ارقام برنج (Oryza Sativa L.) در مرحله گیاهچه‌ای و زایشی تحت شرایط کشت هیدروپونیک

دوره 32، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 93-108

فرزین سعیدزاده؛ رضا تقی زاده


155. بررسی تجزیه زیستی آکریلونیتریل و الیاف آکریلیک حاوی نانوذره نقره- تیتانیوم

دوره 28، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 95-111

فرانک ماوندادنژاد؛ روحا کسری کرمانشاهی؛ مجید ممهد هروی


156. مقایسه اثرات نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم و سلیکون بر نهال‌های گلابی وحشی در مواجهه با تنش خشکی

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 101-118

مهرداد زرافشار؛ مسلم اکبری نیا؛ سید محسن حسینی؛ علی ستاریان؛ مریم نیاکان؛ پیمان اشکاوند


157. میزان پروتئین و اسید چرب ریزجلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) در شوری های مختلف (در شرایط آزمایشگاهی)

دوره 31، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 101-114

سمیه شریفی فرد؛ منصوره قائنی؛ لاله رومیانی


158. اثر آب مغناطیده بر روی اندام‌های رویشی و روزنه گیاه عدس(Lens Culinaris)

دوره 32، شماره 1، بهار 1398، صفحه 102-111

نفیسه عظیمی؛ احمد مجد؛ فائزه قناتی؛ صدیقه اربابیان؛ طاهر نژاد ستاری


159. بررسی انعطاف پذیری ریختی ماهی خواجو (Kessler 1870 Schizotorax pelzami) در شرق ایران بااستفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی

دوره 32، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 104-114

آمنه سازگار؛ امید صفری؛ شهناز دانش؛ فائزه یزدانی مقدم


160. جداسازی و شناسایی فتوتروف های عامل فرسودگی زیستی پاسارگاد

دوره 27، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 107-117

مرضیه متین فر؛ پریسا محمدی؛ مهناز قلی پور شهرکی؛ مصطفی نوروزی


161. بررسی تأثیر استفاده از پودر پوست موز درجیره غذایی بر رشد، بقا و ترکیب شیمیایی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 31، شماره 1، بهار 1397، صفحه 109-120

مولود زرگران حسینی؛ مژده چله مال دزفول نژاد


162. حفاظت کلسیم‌کلرید از گیاه پریوش Catharanthus roseus تحت تنش شوری با القاء سیستم دفاع آنتی‌اکسیداتیو و افزایش رنگیزه‌های فتوسنتزی

دوره 30، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 113-136

مهری عسکری؛ فریبا امینی؛ سهیلا شکری


163. اثر تیمار نانو نقره بر میزان عناصر موجود در بنه زعفران تحت شرایط شوری

دوره 32، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 114-128

ازاده کریمی جعفری؛ منیر حسین زاده نمین


164. حذف نیتروژن و فسفات از فاضلاب شهری توسط ریزجلبک کلرلا ولگاریس و تعیین معادله سینتیکی رشد آن

دوره 29، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 117-130

منصور شریعتی؛ رضا طاهری


165. بررسی فارماگنوزی، سنجش محتوای فنل و فلاونوئید تام و بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره ساقه و برگ 6 گونهStellaria و دو جنس نزدیک آن در ایران

دوره 29، شماره 1، بهار 1395، صفحه 143-158

مریم کشاورزی؛ سمیه اسفندانی بزچلویی؛ خدیجه کیارستمی


166. توان زیستی چای کمپوست بر برخی از صفات فیزیولوژیک گیاه‌ شاهی در مرحله‌ی رویشیLepidium sativum L.

دوره 25، شماره 1، تابستان 1391

مژگان فرزامی سپهر؛ آزاده رضا؛ بهرام تفقدی نیا


167. بررسی توالی و ساختار مرکزی در ساختمان الکل دهیدروژنازها

دوره 30، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 97-115

شمیلا درویش علیپورآستانه؛ زرین مینوچهر؛ آرمین مددکار سبحانی؛ مهران میراولیایی


168. کنترل بیولوژیک بیماری بوته‌میری خیار ناشی از Phytophthora spp. با Trichoderma harzianum

دوره 31، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 101-110

مهدی صدروی؛ محمد حاجی


169. مطالعه تنوع زیستی گونه های گیاهی آوندی در منطقه حفاظت شده بیدوئیه بردسیر کرمان

دوره 32، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 109-124

شیرین شکیب؛ مجید شریفی تهرانی؛ زهرا حسن آبادی


170. ارزیابی و مقایسه ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره اتانولی- آبی و متانولی پوست نارنج

دوره 32، شماره 1، بهار 1398، صفحه 112-124

تورج مهدی زاده؛ حسین تاجیک؛ مهسا مایلی؛ فاطمه اسماعیلی


171. بررسی ریز ریخت‌شناسی هسته تمشک Rubus L زیرجنس Rubus Lدر شمال ایران

دوره 31، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 115-125

راضیه کسلخه؛ عیسی جرجانی؛ حسین صبوری؛ میثم حبیبی؛ علی ستاریان


172. مقایسه ریخت‌سنجی هندسی ماهی تیله‌خوس (Capoeta capoeta) در سه حوضه ایران

دوره 32، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 115-128

یزدان کیوانی؛ محمود بنی‌مسنی؛ عیسی ابراهیمی


173. ارتباط تولید هورمون IAA با تنش های خشکی و شوری و تغییرات غلظت تریپتوفان در باکتری های جداسازی شده از خاک های شور و شور-سدیمی

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 119-136

رضا سلیمانی؛ حسن توفیقی؛ حسینعلی علیخانی؛ کاظم خاوازی


174. اثر سیتوکینین بر رشد و فیزیولوژی دونالیلا سالینا

دوره 31، شماره 1، بهار 1397، صفحه 121-132

لیلا زرندی میاندواب؛ محمد امین حجازی؛ مینا نصیری


175. مقایسه ترکیبات فنولی، فلاوونوئیدی و خاصیت پاداکسایشی عصاره‌های Mentha spicata L. و Mentha longifolia L. با روش‌های مختلف استخراج

دوره 32، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 129-143

نیر محمدخانی؛ ژیلا عباس زاده