میکروبیولوژی
1. جداسازی و شناسایی باکتری‌های حل‌کننده‌ی فسفات معادن فسفاتی و بررسی پتانسیل آن‌ها در انحلال فسفات خاک

یعقوبعلی کرمی؛ عباس صمدی؛ علیرضا فلاح؛ ابراهیم سپهر؛ محسن برین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2021.34708.1400

چکیده
  هدف از این مطالعه، جداسازی و شناسایی باکتری‌های حل کننده‌ی فسفات از دو معدن فسفاتی و بررسی توانایی انحلال فسفات‌خاک توسط آنها بود. با به‌کارگیری محیط اسپربر مایع غنی‌شده با فسفات‌خاک اسفوردی و سری رقت‌سازی در محیط اسپربر ‌جامد غنی‌شده با این فسفات‌خاک، 85 کلنی با مورفولوژی‌های متفاوت، جداسازی و خالص‌سازی شدند. چهار جدایه از ...  بیشتر

میکروبیولوژی
2. تولید آنزیم تاناز توسط شبه گونه‌های تریکودرما با استفاده از تانن به عنوان تنها منبع کربن و انرژی

مهدی بهگر؛ پروین شورنگ؛ فرحناز معتمدی سده؛ سمیرا شهبازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1399

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2021.34870.1405

چکیده
  هدف از انجام این آزمایش بررسی تولید آنزیم تاناز توسط شبه گونه‌های قارچ تریکودرما (شامل ویریده، رسئی، هارزیانوم و لانگی براکیاتوم) در محیط‌ کشت تخمیری حاوی اسید تانیک به عنوان تنها منبع کربن و انرژی بود. خصوصیات موفولوژیکی گونه‌ها در محیط کشت حاوی مالت، مخمر و گلوکز (MYG) بررسی شد. برای تولید آنزیم، اسپور قارچها در محیط کشت تخمیری تریکودرما ...  بیشتر

3. بهینه سازی تولید روغن میکروبی و زایلیتول در مخمر مولد چربی رودوتورولا موسیلاژینوزا

مرجان انشاییه؛ محبوبه مدنی؛ آزاده عبدلی؛ ایرج نحوی؛ فروغ عسگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2021.4192.0

چکیده
  استفاده از میکروارگانیسم ها در زمینه ی تولید مواد با ارزش از نظر اقتصادی و کاربردی، در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. از جمله این مواد با ارزش، روغن تک یاخته و پلی الکل ها با قابلیت کاربرد در عرصه های مختلف صنعتی می باشند. روغن تک یاخته در زمینه تولید سوخت زیستی و پلی الکل ها نظیر زایلیتول، در صنایع غذایی و دارویی بسیار ...  بیشتر

گیاهی
4. مطالعه فیتوشیمیایی گونه‌های Plantago major و Plantago lanceolata در شمال ایران

سیده سمیرا امینی نسب؛ آرمان محمودی اطاقوری؛ احسان نظیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2021.35237.1411

چکیده
  Plantago major و Plantago lanceolata از گونه‌های فراوان جنس بارهنگ در شمال ایران بوده که به‌عنوان گونه‌های دارویی با ارزش دارای اثرات ضد باکتریایی، ضد التهابی و آنتی اکسیدانی شناخته شده‌اند. از اینرو، در این پژوهش، هشت جمعیت‌ از این دو گونه از مناطق مختلف شمال کشور جمع آوری و از لحاظ فیتوشیمیایی شامل میزان فنول، فلاونوئید، آنتوسیانین، ساپونین، ...  بیشتر

گیاهی
5. بررسی اثر نوع بستر و شرایط کشت بر تولید اسیدهای فنلی در چند جمعیت کاهوی موجدار (Lactuca undulata Ledeb )

مرتضی مفید بجنوردی؛ مهناز اقدسی؛ محمد فاطمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2021.34731.1401

چکیده
  کاهوی موجدار (Lactuca undulata Ledeb) گیاهی یکساله از تیره کاسنی است. یکی از مهمترین ترکیب سازنده این گیاه شیکوریک اسید است. هدف از این پژوهش بررسی اثر نوع بستر و شرایط کشت بر مقدار شیکوریک اسید در جمعیت‎های مختلف گیاه کاهوی موجدار است. به این منظور بذرهای جمع‌آوری شده از مناطق (چشمه‌علی، قم، میرزابایلو، بیارجمند و فیروزکوه)، در گلدان و در ...  بیشتر

گیاهی
6. استخراج و خالص سازی ماده موثره دارویی γ-Pyrones (خلین و ویسناژین) از گیاه Ammi Visnaga L.

محمد حاجی ابوالحسنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1400

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2021.33454.1383

چکیده
  گیاه Ammi Visnaga Lam. (تیره جعفری)، از جمله گیاهان دارویی ارزشمند بومی کشور می باشد که حاوی ماده موثره دارویی γ-Pyrones (عمدتا محتوی خلین و ویسناژین) است. مهمترین اثرات درمانی آن بازکنندگی عروق محیطی و قلبی و مجاری تنفسی بوده و در معالجه آسم و آنژین دوپاترین استفاده می گردد. در این تحقیق جداسازی و خالص سازی خلین و ویسناژین از عصاره حاصل از دانه ...  بیشتر

گیاهی
7. بررسی روش‌های نمونه برداری فاصله‌ای در برآورد مشخصه‌های کمی جنگل‌

رضاحسین حیدری؛ کوثر خالتی؛ نسیم سلیمی خواه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1400

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2021.34791.1402

چکیده
  آگاهی از وضعیت تراکم و تاج‌پوشش درختان جنگل‌های زاگرس برای حفظ، احیا و گسترش آنها اهمیت دارد. هدف این بررسی معرفی مناسب ترین برآوردکننده روش‌های نمونه برداری فاصله‌ای برای برآورد مشخصه های کمی این جنگل‌ها است. برای این منظور درختان و دو قطر بزرگ و کوچک تاج آنها در33 قطعه نمونه دایره‌ای شکل برداشت گردید. در هر قطعه نمونه دایره‌ای ...  بیشتر

گیاهی
8. بررسی برخی تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در سه رقم انگور (Viis vinifera L.) در پاسخ به تنش خشکی

محمد علی اعظمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1400

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2021.31265.1370

چکیده
  جهت بررسی اثرات تنش خشکی بر سه رقم انگور (قزل اوزوم، خلیلی، پرلت) آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت. گیاهان انگور در چهار سطح تنش خشکی شامل شاهد، 40، 60 و 80 درصد ظرفیت زراعی رشد کردند. فاکتورهای مورفولوژیکی شامل وزن تر و وزن خشک گیاه و ویژگی های فیزیولوژیکی شامل محتوای پرولین، نشت الکترولیت، محتوای پراکسید هیدروژن ...  بیشتر

بیوتکنولوژی
9. بررسی فاکتورهای موثر بر بهینه‌سازی تولید پلیمر زیستی پلی‌هیدروکسی بوتیرات-کو-والرات (PHBV) به روش پلاکت-برمن و بهینه‌سازی بهره‌وری تولید با تکنیک کشت سلولی با تراکم بالا

ندا سینائی؛ داود زارع؛ مهرداد آذین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2021.36286.1423

چکیده
  پلی‌هیدروکسی آلکانوات‌ها پلیمر‌هایی زیست‌تخریب‌پذیر و زیست‌سازگار هستند که توسط طیف گسترده‌ای از سویه‌های باکتریایی تولید می‌شوند. در پژوهش حاضر، از سویه طبیعی باکتری Bacillus cereus‌ تولید کننده کوپلیمر پلی‌هیدروکسی بوتیرات-کو-والرات (PHBV) با بهره‌وری تولید بالا جداسازی شده از پساب نشاسته استفاده گردید. به منظور تولید، پساب نشاسته ...  بیشتر