جذب زیستی فلز نیکل از محلول آبی به وسیله باکتریPseudomonas

سلمان احمدی اسب‌چین؛ ناصر جعفری

دوره 25، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22051/jab.2014.1124

چکیده
  فلزات سنگین به دلیل پایداری زیاد در محیط و حضور مقادیر بالایی از آنها در پساب کارخانجات از مهمترین آلاینده‌های زیست‌محیطی به شمار می‌روند.بنابراین تصفیه پساب کارخانجات قبل از استفاده مجدد از آن‌ها ضروری می‌باشد.فلزات سنگین حتی در مقادیر بسیار کم اثرات نامطلوبی در محیط ایجاد می‌کنند. تیمار زیستی که توسط مواد زیست‌شناختی مانند ...  بیشتر

بهینه‌سازی تولید بیووانیلین از سلول‌های در حال استراحت سویه بومی Psychrobacter sp.CSW4 به روش آماری تاگوچی

مراحم آشنگرف؛ ایرج نحوی؛ جهانشیر امینی

دوره 25، شماره 1 ، مرداد 1391، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22051/jab.2014.1126

چکیده
  در سال‌های اخیر استفاده از فرایندهای زیست تبدیلی میکروبی برای دستیابی به وانیلین با خواص ویژه و با منشأ طبیعی مورد توجه قرار گرفته است.هدف از پژوهش اخیر، بهینه‌سازی فرآیند زیست تبدیلی ایزواوژنول به وانیلین تحت شرایط سلول‌های در حال استراحت سویه‌ی بومی Psychrobacter sp.CSW4 با استفاده از روش آماری تاگوچی بود.متغیرهایی که در فرایند زیست تبدیلی ...  بیشتر

طراحی و ارزیابی محیطهای کلریمتریک جهت سنجش سریع حساسیت آنتیبیوتیکی در خانواده انتروباکتریاسه و باکتریهای غیر تخمیری

سیاوش سلمانزاده؛ احیا عبدی عالی؛ زهرا بلند قامت پور

دوره 26، شماره 1 ، مرداد 1392، ، صفحه 1-8

https://doi.org/10.22051/jab.2014.1143

چکیده
    از آنجایی که تعیین سریع الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی باکتری های جدا شده از بیماری های عفونی برای انتخاب آنتی بیوتیک صحیح در اسرع وقت و افزایش میزان موفقیت درمان و همچنین کاهش مصرف داروهای غیر ضروری و عوارض جانبی ناشی از آنها و در مجموع کاهش میزان هزینه های درمانی اهمیت دارد، در این پژوهش محیطی برای تعیین سریع الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی ...  بیشتر

بهینه سازی تولید آنزیم پروتئاز قلیایی در بستر جامد توسط اعضاء جنس باسیلوس با استفاده از بستر جدید سیب زمینی و کاه گندم

مهدی شهریاری نور؛ زینب احمدی؛ غلام خیاطی؛ معصومه انوری

دوره 26، شماره 2 ، بهمن 1392، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22051/jab.2014.1150

چکیده
    در این تحقیق ، سویه هایی از جنس باسیلوس جدا شده از خاکهای قلیایی استان گیلان با توانایی تولید آنزیم پروتئاز غربالگری و شناسایی گردیدند. سپس تولید آنزیم در انواع بسترهای جامد با تغییر فاکتورهای تأثیرگذار در تولید ، مورد ارزیابی قرار گرفت. بهترین بستر تولید بستر ترکیبی کاه گندم و سیب زمینی و بهترین شرایط تولید به ترتیب زمان انکوباسیون ...  بیشتر

بررسی ضریب پایداری و فاکتورهای زیست محیطی موثر بر فراوانی پرتاران ناحیه بین جزر و مدی ساحل بندر لنگه

فریبا احمدیانی؛ محمد باقر نبوی؛ محمدرضا فاطمی؛ نسیم تبارکی

دوره 24، شماره 1 ، شهریور 1390، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22051/jab.2011.3277

چکیده
    به منظور بررسی پرتاران درمنطقه بندرلنگه ، نمونه برداری فصلی بوسیله کوادرات (به ابعاد 25/0 متر مربع و عمق نمونه برداری 30 تا 40 سانتیمتر) از آبان 1387 تا مرداد 1388 با تعیین دو ترانسکت در ناحیه بین جزرومدی وسه ایستگاه درهرترانسکت انجام شد. نتایج حاصل ازشمارش پرتاران نشان داد بیشترین تراکم پرتاران دربهمن ماه (74/1533±9508) وکمترین تعداد ...  بیشتر

مقایسه زیست سنجی آرتمیای بکرزای ارومیه آرتمیای دوجنسی ارومیه و آرتمیای چین در شرایط آزمایشگاهی

ناصر آق؛ صابر زهری؛ هاله احتشام

دوره 23، شماره 1 ، مرداد 1389، ، صفحه 1-7

https://doi.org/10.22051/jab.2010.3283

چکیده
    در این تحقیق ویژگی های بیومتریکی آرتمیای بکرزای ارومیه ، آرتمیای دوجنسی دریاچه ارومیه و آرتمیای دوجنسی چین در شرایط آزمایشگاهی (شوری ppt70، دمای 2±24 درجه سانتی گراد، اکسیژن ppm 5/0±4) بررسی شد. برای این کار مقدار 2 گرم سیست از هر گونه آرتمیا در شرایط استاندارد تخم گشایی شد و تعداد 400 ناپلئوس تازه تخم گشایی شده (در 4 تکرار) به ظروف ...  بیشتر

معرفی روشی جدید جهت مقایسه ی فاکتورهای رنگی و استفاده از آن جهت بررسی تاثیر هورمون متیل تستوسترون بر الگوی رنگی در ماهی نر گوپی(Poecilia reticulate)

محمدحسین ابراهیمی؛ فاطمه عباسی

دوره 23، شماره 2 ، بهمن 1389، ، صفحه 1-13

https://doi.org/10.22051/jab.2011.3290

چکیده
  رنگ پوست در ماهیان از نظر فیزیولوژیکی، رفتاری و اکولوژیکی دارای اهمیت بوده و می تواند به عنوان شاخصی از آرامش ماهی در زمان پرورش و همچنین به عنوان یک فاکتور کیفی مهم در زمان فروش در نظر گرفته شود. در این مطالعه اثر دوزهای مختلف هورمون متیل تستوسترون تجاری (0، 300، 400 و 1000 میلیگرم در کیلوگرم غذا) بر خصوصیات سه بعدی ظاهری رنگ (روشنایی (L*)، ...  بیشتر

مطالعات کروموزومی ماهی مرکب ببری (Sepia pharaonis) خلیج فارس از طریق کشت سلول‌های خون

مرجان ابراهیمی پور

دوره 22، شماره 2 ، مهر 1388، ، صفحه 1-8

https://doi.org/10.22051/jab.2009.3307

چکیده
  امروزه مشخص شده است که ماهیان مرکب کاربرد وسیعی در زمینه­های مختلف دارند با این وجود اطلاعات کمی در مورد بیولوژی آن­ها در آب­های ایران وجود دارد. به همین دلیل در این مطالعه سعی شده است که اطلاعاتی در زمینه تعداد کروموزوم­ها در گونه غالب ماهیان مرکب (ماهی مرکب ببری) در آب­های جنوب کشور در منطقه بحرکان ارائه شود. خور بحرکان یکی ...  بیشتر

اثر آماده سازی هورمونی بر جوانه‌زنی و رشد اولیه بذر کاج الداریکا (Pinus eldarica) در شرایط تنش شوری

زینب جوانمرد؛ مسعود طبری کوچک سرایی؛ فاطمه احمدلو

دوره 27، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 5-21

https://doi.org/10.22051/jab.2014.1157

چکیده
    در این تحقیق، اثر آماده سازی هورمونی روی جوانه­زنی بذر و رشد اولیه کاج تهران تحت تنش شوری آزمایش شد. بذور با اسید سالیسیلیک (محلول­های0، 5/0، 1 و 2 میلی­مولار، به مدت 72 ساعت) تیمار شدند و بعد از آغشتگی به نمک کلرید سدیم (پتانسیل اسمزی 0، 40، 120، 200 و 280 میلی­مولار) به­مدت 40 روز در ژرمیناتور (دمای 20 درجه) قرار گرفتند. جوانه­زنی در ...  بیشتر

قابلیت های کمی و کیفی تولید بیوماس آرتمیا در مخازن پلی الت ییپلن ی در یک سیستم ساکن )Batch culture با استفاده از یک جیره غذایی ارزان قیمت

ابراهیم اونق؛ ناصر آق؛ فرزانه نوری؛ افشین امین زاده؛ نورمحمد مخدومی؛ مهدی خارکن قمصری

دوره 27، شماره 2 ، بهمن 1393، ، صفحه 5-18

https://doi.org/10.22051/jab.2015.1164

چکیده
  قابلی تهای کمی وکیفی تولید بیوماس آرتمیا در مخازن پلی اتیلنی و دریک سیستم پرورش بچ کالچر باا 2/ 1مترمکعاب آبییاری و شاوری 60گرم بر لیتر و بطور میانیین معرفی 2700 نااپلی آرتمیاا فرانسایکانا درهر لیتر و با ترکیبی از جلبک سبز دونالیلا، مخمر نانوایی و بطور عمدهسبوس برنج به عنوان منابع غذایی در طول یک دوره سه هفته ای موردبررسی قرار گرفت. در ...  بیشتر

اثر شوری بر آنزیم‌های آنتی اکسیداتیو در ریشه‌ها و اندام هوایی گیاه ذرت (Zea mays L.)

لطیفه پوراکبر؛ سونیا مقسومی هولاسو

دوره 28، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 5-22

https://doi.org/10.22051/jab.2015.1964

چکیده
  شوری یکی از مهمترین فاکتورهای محیطی است که موجب کاهش رشد، نمو و حاصلخیزی گیاهان در سراسر جهان می­شود. موضوع تحقیق حاضر مطالعه اثر تنش شوری (0، 50 و 100 میلی مولار NaCl) بر گیاهان ذرت (Zea mays L. cv. SC. 704) کشت شده به روش گلخانه‌ای و هیدروپونیک بود. بعد از یک ماه تیمار شوری، پارامترهای رشد و برخی تغییرات بیوشیمایی در ریشه‌ها و اندام هوایی گیاهان ...  بیشتر

مطالعه فیلوژئوگرافی سگ‌های اهلی (Canis lupus familiaris) استان همدان با استفاده از ژنوم میتوکندری

مرضیه اسدی آقبلاغی؛ محمد کابلی؛ حمید رضا رضایی

دوره 28، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 5-18

https://doi.org/10.22051/jab.2016.2420

چکیده
  سگ‌ اهلی یکی از اعضای خانواده سگ‌سانان است که در حدود چندین هزار سال پیش با کنترل و اهلی­سازی گله­های کوچک گرگ به صورت حیوانات اهلی درآمدند. سگ‌های اهلی دارای تنوع ژنتیکی بالایی هستند و نژادهای بسیاری از سگ‌های‌ اهلی در دنیا گزارش شده است. در استان همدان نیز مردم بومیبه منظور ایجاد سگ‌های ‌گله قوی اقدام به دو رگه گیری سگ و گرگ ...  بیشتر

بهینه سازی تولید روغن میکروبی و زایلیتول در مخمر مولد چربیRhodotorula mucilaginosa

مرجان انشاییه؛ محبوبه مدنی؛ آزاده عبدلی؛ ایرج نحوی؛ فروغ عسگری کرچگانی

دوره 29، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 5-21

https://doi.org/10.22051/jab.2016.2466

چکیده
  استفاده از میکروارگانیسم ها در زمینه ی تولید مواد با ارزش از نظر اقتصادی و کاربردی، در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. از جمله این مواد با ارزش، روغن تک یاخته و پلی الکل ها با قابلیت کاربرد در عرصه های مختلف صنعتی می باشند. روغن تک یاخته در زمینه تولید سوخت زیستی و پلی الکل ها نظیر زایلیتول، در صنایع غذایی و دارویی بسیار ...  بیشتر

تغییرات ریخت شناختی جمجمه خرس قهوه‌ای (Ursus arctos) در دو رشته کوه البرز و زاگرس در ایران

جلیل ایمانی؛ محمد کابلی؛ محسن احمدی؛ رسول خسروی؛ مسعود نظری زاده؛ فاطمه رسولی نسب

دوره 29، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 5-22

https://doi.org/10.22051/jab.2017.2731

چکیده
  اندازه‌گیری و توصیف خصوصیات ریختی جانداران ابزاری سودمند برای شناسایی و رده‌بندی آنها محسوب می‌شود و از دیدگاه بوم‌شناسی تکاملی نیز در توصیف سازگاری جمعیت‌های مختلف یک گونه به شرایط محلی حائز اهمیت است. خرس قهوه‌ای بزرگترین گوشتخوار ایران که از گستره پراکنش وسیعی در مناطق کوهستانی شمال و غرب کشور برخوردار است. در این مطالعه تعداد ...  بیشتر

بررسی تجزیه زیستی رنگ ایندیگوکارمین توسط سیستم حاوی Acinetobacter baumannii

سلمان احمدی اسب چین؛ رضا تبارکی؛ حسنا مرادی

دوره 30، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 5-18

https://doi.org/10.22051/jab.2017.2985

چکیده
  تخلیه پساب‌های رنگی به داخل رودخانه‌ها و دریاچه‌ها منجر به کاهش کیفیت آب و کاهش حلالیت گازها می‌شود.به‌دلیل محدودیت‌ها و مشکلات ر‌وش‌های غیر زیستی تجزیه‌زیستی که روشی ارزان و موثر برای پالایش و آلودگی‌زدایی از فاضلاب‌های آلوده به مواد رنگزا است استفاده می گردد. در روش تجزیه‌زیستی از میکروارگانیسم‌ها مانند باکتری‌ها، قار‌چ‌ها ...  بیشتر

اثر عصاره آبی بنه زعفران بر سیستم ایمنی هومورال در انسان

نجمه السادات آذری؛ منیر حسین زاده نمین؛ مهرزاد روغنی

دوره 30، شماره 2 ، بهمن 1396، ، صفحه 5-14

https://doi.org/10.22051/jab.2017.3273

چکیده
  زعفـران از خانـواده زنبقیـان کـه از لحاظ تغذیـه ای و دارویی ارزشـمنداسـت. ایـن گیـاه از طریـق بنـه (corm)تکثیر می شـود. جهت بررسـیاثـر عصـاره آبـی بنـه بـر سیسـتم ایمنـی انسـان، عصـاره آبـی بنـهتوسـط داوطلبیـن بصـورت خوراکـی مصـرف شـد. نمونه خـون دردونوبــت قبــل و بعــد از مصــرف گرفتــه شــد. افــراد بــر اســاس مــادهمصرفـی در ...  بیشتر

اثر سالیسـیلیک اسـید بر برخی از شـاخصهای رشـد و آنزیمهای آنتی اکسیدان چرخه ی گلوتاتیون آسـکوربات تحت کشـت در شیشـه گیاه گوجه فرنگی

علی اکبر احسانپور؛ محمد صادق ملکی

دوره 31، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 5-27

https://doi.org/10.22051/jab.2018.3673

چکیده
  سالیسیلیک اسید به‌عنوان یک هورمون گیاهی، موجب تولید گونه‌های فعال اکسیژن مانند H2O2 به‌عنوان یک مولکول پیام‌رسان می‌شود. این هورمون در غلظت‌های زیاد با تجمع گونه‌های فعال اکسیژن موجب تنش‌های اکسیداتیو می‌گردد. گیاهان برای مقابله با این تنش اکسیداتیو از مکانیسم‌هایی مانند آنتی‌اکسیدان‌های آنزیمی و غیر آنزیمی استفاده می‌کنند. ...  بیشتر

اثرات ضد سرطانی عصارههای انگلی لیشمانیا و توکسوپلاسما بر رده سلولی سرطانی مقاوم (A2780-CP) و حساس(A2780) به سیس پلاتین

آمنه الیکایی؛ حسین وزینی؛ فاطمه جوانی جونی

دوره 31، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 5-22

https://doi.org/10.22051/jab.2017.16470.1162

چکیده
  سرطان یکی از معضلات جامعه بشری است که تهدید کننده سلامت انسان محسوب میشود. از آنجایی که داروهای ضد سرطان دارای عوارض جانبی متعددی میباشند شناسایی فرآیندهای بیولوژیک و آنتی ژنهای تک یاختگان منجر به معرفی کاندیدهای مناسب می شود. در این مطالعه تجربی تاثیر داروی سیس پلاتین و عصاره های انگل توکسوپلاسما گوندی و لیشمانیا ماژور بر رده سلولی ...  بیشتر

افزایش شاخص های رشد، رنگیزه و برخی متابولیت های اولیه در گیاهچه‌‌های شاهی (Lepidium sativum L.) تحت شرایط تنش شوری با کاربرد بتاکاروتن و گالیک اسید

مرضیه بابایی؛ لیلا شبانی؛ شهلا هاشمی شهرکی

دوره 34، شماره 4 ، بهمن 1400، ، صفحه 6-23

https://doi.org/10.22051/jab.2021.35235.1410

چکیده
  پیش تیمار گیاهان با مواد شیمیایی مختلف اغلب برای کاهش تأثیر تنش شوری بر گیاهان استفاده می‌شود. در مطالعه حاضر، ما از اسپری محلول پاشی دو آنتی اکسیدان بتاکاروتن و گالیک اسید قبل از تنش، برای مطالعه اثر متقابل آنتی اکسیدان‌ها و تنش شوری در گیاهچه‌های شاهی (Lepidium sativum L.) استفاده کردیم. نتایج ما نشان داد که شاخص‌‌های رشد، میزان محتوای ...  بیشتر

بررسی تاثیر عصاره الکلی دوگیاه دارویی سیاهدانه و گلپر برروی تجمعات آمیلوئیدی پروتئین انسولین

کیمیا احدی عمندی؛ سیدابوالقاسم قدمی

دوره 35، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 7-18

https://doi.org/10.22051/jab.2022.39892.1479

چکیده
  مقدمه: بررسی نقش متنوع و حیاتی پروتئین‌ها در بدن، در مقابل نقص و بیماری ناشی از عدم فعالیت صحیح آن‌ها موضوع مورد علاقه‌ای برای تحقیقات علمی می‌باشد. تجمعات آمیلوئیدی و به دنبال آن بیماری‌های مربوط به تخریب سیستم عصبی جنبه‌ی دیگری از نقش پروتئین‌ها در بیماری‌زایی را به نمایش گذاشته‌اند. با در نظر گرفتن این موضوع که درحال حاضر ...  بیشتر

پاسخ زنده‌مانی، رشد و تخصیص بیوماس اندام‌های نهال‌ ون (Fraxinus excelsior L.) به تنش غرقابی

مسعود طبری؛ سید احسان ساداتی

دوره 26، شماره 1 ، مرداد 1392، ، صفحه 9-20

https://doi.org/10.22051/jab.2014.1144

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی زنده­مانی، مشخصه­های رویشی و تخصیص بیوماس در نهال­های رشد یافته ون (Fraxinus excelsior L.) در رژیم­های مختلف آبی است. بدین منظور نهال­های ون در طرحی کاملا تصادفی و در دو رژیم آبی (غرقابی دائم و غرقابی دوره­ای با تناوب 15 روز) و سطح شاهد (کنترل)، برای مدت 120 روز در فضای باز یک جنگل جلگه­ای مورد ارزیابی قرار گرفتند. در پایان ...  بیشتر

شناسایی فیلوژنتیکی باکتری‌های اندوفیت جداشده از ریشه بادمجان و بررسی توان آنتاگونیستی آن‌ها

فایقه اطمینانی؛ ادیبه اطمینانی

دوره 31، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 9-22

https://doi.org/10.22051/jab.2017.11828.1085

چکیده
  باکتری‌های اندوفیت با توانائی تولید ترکیبات آنتاگونیست، قادر به کنترل بیمارگرهای گیاهی هستند. این مطالعه به منظور بررسی توانایی تولید ترکیبات آنتاگونیستی در باکتری‌های اندوفیت بادمجان انجام پذیرفته است. در این پژوهش باکتری‌های اندوفیت از ریشه بادمجان، جداسازی گردید، سویه‌ها از نظر تولید سیدروفور، هیدروژن سیانید و آنزیم پروتئاز ...  بیشتر

گیاهی
شناسایی ترکیب‌های تشکیل‌دهندۀ اسانس و بررسی ساختارهای ترشحی گیاه Grammosciadium scabridium Boiss. در مرحلۀ میوه‌دهی

حمزه امیری امیری

دوره 31، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 9-19

https://doi.org/10.22051/jab.2019.4220

چکیده
  جنسGrammosciadium متعلق به تیرۀ چتریان است و در ایران سه گونه دارد که در مناطق معتدله می‌رویند و برای تغذیۀ دام‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. گونۀGrammosciadium scabridiumاز استان لرستان جمع‌آوری گردید و پس از خشک کردن گیاه در سایه، اسانس‌گیری از سرشاخه‌های میوه‌دار با روش تقطیر با آب انجام شد. شناسایی ترکیبات موجود در اسانس به وسیلۀ کروماتوگراف ...  بیشتر

جانوری
بررسی مراحل تولیدمثل و میزان موفقیت جوجه آوری پرستو دریایی پشت دودی Onychoprion anaethetus در جزیره قبرناخدا در سال 1394

بهروز بهروزی راد

دوره 32، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 9-22

https://doi.org/10.22051/jab.2019.4294

چکیده
   بررسی مراحل تولیدمثل و میزان موفقیت جوجه آوری پرستو دریایی پشت دودی(Onychoprionanaethetus(Scopol 1876 در جزیره قبر ناخدا از فروردین تا شهریور 1394 انجام شد. در 142 آشیانه منتخب میانگین  قطر بزرگ آشیانه ها 0/42 ± 23/23، میانگین قطر کوچک آشیانه ها 0/29± 19/08و میانگین عمق  آن ها  17/0± 07/3سانتی­متر تعیین شد. میانگین قطر بزرگ تخم ها23/0± ...  بیشتر

اثر تیمار پاکلوبوترازول بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی موثر در تحمل تنش سرما در جوانه انگور رقم بیدانه سفید

پروانه روستایی؛ موسی رسولی؛ آرش بابایی

دوره 32، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 9-21

https://doi.org/10.22051/jab.2020.4406

چکیده
    هدف این پژوهش بررسی اثر پاکلوبوترازول بر شاخص‌های فیزیولوژکی جوانههای بهاری انگور بود. محلول پاشی پاکلوبوترازول روی رقم بیدانه سفید با غلظت های0، 125، 250، 500 و 1000 میلی گرم درلیتر در سه تکرار (بلوک) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در اواخر دوره رکود جوانه ها در ملایر انجام شد. تغییرات شاخص های محتوای پرولین، مالون دی آلدهید، قندمحلول، ...  بیشتر