گیاهی
بررسی نقش تیمارهای هورمونی در تغییرات فیزیولوژیکی انگور یاقوتی سیستان

نوشین کلکلی؛ عباسعلی امام جمعه؛ یعثوب شیری؛ محمود سلوکی

دوره 36، شماره 1 ، شهریور 1402

https://doi.org/10.22051/jab.2022.40942.1497

چکیده
  مقدمه: انگور یاقوتی زودرس ترین انگور در ایران و دارای طعم خوب و مقاومت گرمایی و خشکی بالا می باشد ولی تراکم خوشه بالایی دارد.مواد و روش‌ها: تغییرات فیزیولوژیکی و میزان انباشت برخی مواد فیزیولوژیک، تحت سه هورمون جیبرلیک اسید، ایندول 3-استیک اسید، و آبسیزیک اسید به ترتیب با غلظت‌های mg/L40، mg/L20، و mM/L50 بررسی شد. نتایج و بحث: آبسیزیک اسید ...  بیشتر

گیاهی
بررسی مقایسه ای اثر تلقیح دو سویه‌ باکتری محرک رشد تولید کننده سایدروفور (Enterobacter cloacae وBacillus cereus ) بر دسترسی آهن در نهال های پسته (Pistacia Vera L.)

فائقه بهرامی نژاد؛ فاطمه نصیبی؛ حکیمه علومی؛ رزا عرب

دوره 36، شماره 1 ، شهریور 1402

https://doi.org/10.22051/jab.2023.40791.1493

چکیده
  کمبود آهن یکی از مهم ترین مشکلاتی است که رشد گیاهان را تحت تاثیر قرار می دهد. در این پژوهش اثر دو سویه باکتری محرک رشد تولید کننده سایدروفر (Enterobacter cloacae وBacillus cereus ) بر ویژگی های بیوشیمیایی نهالهای پسته در شرایط فراهمی و کمبود آهن بررسی گردید. در این تحقیق که به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی انجام شد، آهن فریک (Fe+3) و آهن فروس (Fe+2) ...  بیشتر

گیاهی
مطالعهی مورفومتری جمعیتهای گونهی Smilax excelsa در استان مازندران….

آذین ایزدخواه؛ آرمان محمودی اطاقوری؛ طیبه امینی

دوره 36، شماره 1 ، شهریور 1402

https://doi.org/10.22051/jab.2023.41521.1507

چکیده
  مقدمه: جنس ازملک ).Smilax L( گیاهانی بالارونده هستند که دو گونهی این جنس در ایران با نامهای Smilax excelsaو .Smilax aspera L میرویند. مواد و روشها: در پژوهش حاضر، ویژگیهای ریخت شناسی اندامهای رویشی و زایشی 17 جمعیت از گونهی Smilax excelsa در استان مازندران با هدف شناسایی صفتهای مفید برای جدایی و تشخیص جمعیتها بررسی و مطالعه شد. اطلاعات حاصل از صفتهای ریخت شناسی ...  بیشتر

گیاهی
نقش تنظیم کننده‌های رشد در بهینه‌سازی تشکیل کالوس در گیاه دارویی ریحان بنفش (Ocimum basilicum L.)

مهدی کاکایی؛ فاطمه حاج مرادی؛ محسن منصوری؛ محمدعلی ابراهیمی

دوره 36، شماره 2 ، شهریور 1402

https://doi.org/10.22051/jab.2023.41530.1508

چکیده
  مقدمه و هدف: امروزه تکنیک‌های کشت بافت گیاهی به عنوان ابزاری ارزشمند جهت ایجاد تنوع‌ژنتیکی با هدف به‌نژادی گیاهان و همچنین تولید گیاهان عاری از ویروس کاربرد دارند. لذا در این پژوهش بهینه‌سازی شرایط کشت بافت گیاه ریحان بنفش به منظور تولید کالوس، شناسایی درصد القای کالوس، نرخ رشد، سرعت رشد و محتوای آب نسبی کالوس از طریق کشت بافت انجام ...  بیشتر

گیاهی
اثر تنش یخ زدگی بر برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی و آنتی‌اکسیدانی گل‌های زینتی میمونی (Antirrhinum majus) و بنفشه (Viola × wittrockiana)

بهروز صالحی اسکندری؛ زهره نصیریان جزی؛ جلیل عباس‌پور

دوره 36، شماره 2 ، شهریور 1402

https://doi.org/10.22051/jab.2023.41369.1504

چکیده
  مقدمه: یخ زدگی یکی از تنش‌های غیرزیستی است که اثرات زیانباری بر رشد و بهره‌وری گیاهان دارد. این پژوهش به منظور بررسی برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو گیاه زینتی و مقاوم به سرما شامل گل میمونی (Antirrhinum majus) و بنفشه (Viola × wittrockiana) در شرایط تنش یخ‌‌زدگی انجام شد. مواد و روش‌ها: از کمینه دمایی دی‌ماه سه مکان مختلف گلخانه، شهر ...  بیشتر

گیاهی
مقایسه ترکیبات شیمیایی، اثرات آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی عصاره برگ چای سیاه و چای سبز Camellia sinensis بر باکتری‌های بیماری‌زای گیاهی (زانتوموناس کامپستریس و سودوموناس سیرینگه) و بیماری‌زای انسانی (استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیا کلی)

مسعود حیدری زاده؛ فاطمه علیجانی؛ مراحم آشنگرف؛ سجاد آتشی

دوره 36، شماره 2 ، شهریور 1402

https://doi.org/10.22051/jab.2023.42286.1528

چکیده
  مقدمه: شناسایی و معرفی ترکیبات جدید طبیعی ضد میکروبی در برابر عوامل بیماریزای انسانی و گیاهی مورد توجه پژوهشگران می باشد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه ترکیبات شیمیایی، اثرات ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی چای سیاه و چای سبز انجام گرفت. روشها: عصاره آبی و متانولی برگ چای سیاه و چای سبز تهیه و ترکیبات عصاره های متانولی با GC- Mass شناسایی، اثرات ...  بیشتر

گیاهی
استخراج و خالص سازی ماده موثره دارویی γ-Pyrones (خلین و ویسناژین) از گیاه Ammi Visnaga L.

محمد حاجی ابوالحسنی

دوره 35، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 24-42

https://doi.org/10.22051/jab.2021.33454.1383

چکیده
  گیاه Ammi Visnaga Lam. (تیره جعفری)، از جمله گیاهان دارویی ارزشمند بومی کشور می باشد که حاوی ماده موثرهدارویی γ-Pyrones (عمدتا محتوی خلین و ویسناژین) است. مهمترین اثرات درمانی آن بازکنندگی عروق محیطی و قلبی و مجاری تنفسی بوده و در معالجه آسم و آنژین دوپاترین استفاده می گردد. در این تحقیق جداسازی و خالص سازی خلین و ویسناژین از عصاره حاصل از دانه ...  بیشتر

گیاهی
مقایسه ترکیبات بیوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی میوه‌های پرتقال خونی، کامکوات و گریپ فروت

شهرام صداقت حور؛ سیده آمنه سجادی؛ سیده خدیجه عباس نیا زارع

دوره 35، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 70-84

https://doi.org/10.22051/jab.2022.39305.1468

چکیده
  مقدمه: گیاهان علاوه بر اینکه مقادیر قابل توجهی غذای انسان را تشکیل می‌دهند بلکه باعث کاهش خطر ابتلا به بسیاری از بیماری‌ها نیز می‌شوند. اثرات مفید مصرف آنها به خاطر وجود ترکیبات آنتی‌اکسیدانی متعدد مثل ویتامین ث، پلی‌فنل‌ها و فلاونوئیدها است. مواد و روش‌ها: خواص آنتی‌اکسیدانی میوه‌ها ارتباط مستقیمی با حضور این ترکیبات در گیاهان ...  بیشتر

گیاهی
بررسی اثر پیش‌تیمار اپی‌براسینولید و اسپرمین بر برخی پارامترهای رشدی، فیزیولوژیکی و بیان ژنSOS1 وNHX1 در گیاه کدو (Cucurbita pepo L.) تحت تنش شوری

فاطمه نژادعلیمرادی؛ فاطمه نصیبی؛ محبوبه شیخ بهایی

دوره 35، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 99-118

https://doi.org/10.22051/jab.2022.39878.1478

چکیده
  مقدمه: پتانسیل مثبت براسینواستروئیدها و پلی آمین ها به عنوان عوامل محافظ برای تنش‌های محیطی ثابت شده است. روش‌ها: در این پژوهش، گیاه Cucurbita pepoبا 24-اپی‌براسینولید (EBL)(0، 01/0 و 1/0 میکرومولار) و اسپرمین (Spm) (0 و 1/0 و 1 میلی‌مولار) پیش‌تیمار شد و سپس تیمار شوری (0، 40 و 80 میلی‌مولار سدیم کلرید)، اعمال شد. نتایج و بحث: تنش شوری، وزن خشک، مقدار پتاسیم ...  بیشتر

گیاهی
بررسی پاسخ های مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی کلپوره (Teucrium polium L.) به تنش خشکی

زهرا توحیدی؛ حمید سبحانیان؛ امین باقی زاده

دوره 35، شماره 3 ، آبان 1401، ، صفحه 7-18

https://doi.org/10.22051/jab.2022.38988.1463

چکیده
  مقدمه: تنش خشکی یکی از مهمترین تنش‌های محیطی در ایران می‌باشد. کلپوره (Teucrium polium) یک گیاه دارویی از تیره نعناع است که در مناطق سنگلاخی اروپا و جنوب غربی‌آسیا منجمله ایران می‌روید. روشها: به منظور بررسی تأثیر تنش خشکی بر گیاه کلپوره آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی طراحی و به صورت گلدانی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای 100، 70 و 40 درصد ظرفیت ...  بیشتر

گیاهی
روابط تکاملی ساختار دمین پروتئین ATAXIN-2 در گیاهان: بینش احتمالی دخالت این پروتئین در بومی‌سازی ترجمه در فرایند جنین‌زایی گیاه برنج (Oryza sativa)

بهارک حیدری؛ شادی حیدری؛ پیوند حیدری

دوره 35، شماره 3 ، آبان 1401، ، صفحه 25-40

https://doi.org/10.22051/jab.2022.37786.1447

چکیده
  با توسعه فن آوری‌های تعیین توالی با توان بالا، داده‌های توالی با سرعت زیادی جمع‌آوری می‌شوند و تفسیر عملکرد آنها یک چالش اساسی است. ژنATXN2 کد کننده پروتئینی با عملکرد ناشناخته در برنج (oryza sativa) است. هدف از این مطالعه، تعیین ساختار دمین و پیش‌بینی عملکرد این پروتئین بود. از این رو درخت فیلوژنی موتیف توالی با 164 توالی اسید آمینه ATAXIN-2 ...  بیشتر

گیاهی
مقایسه اثرات ضد میکروبی عصاره و اسانس رزماری.) (Rosmarinus officinalis L بر باکتریهای بیماری‌زای گیاهی (زانتوموناس کامپستریس و سودوموناس سیرینگه) و بیماری‌زای انسانی (استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیا کلی)

مسعود حیدری زاده؛ مهدیه همتی؛ مراحم آشنگرف

دوره 35، شماره 3 ، آبان 1401، ، صفحه 41-61

https://doi.org/10.22051/jab.2022.39594.1471

چکیده
  مقدمه: رزماری (Rosmarinus officinalis L.) گیاهی دارویی با ارزش است. این پژوهش با هدف مقایسه ترکیبات شیمیایی و اثرات ضد میکروبی عصاره متانولی و اسانس برگ گیاه رزماری در برابر پاتوژن‌های گیاهی و انسانی انجام گرفت. روشها: ترکیبات عصاره متانولی و اسانس برگ رزماری با GC- Mass شناسایی و اثرات ضد باکتری اسانس و عصاره با روش انتشار دیسک و همچنین حداقل غلظت ...  بیشتر

گیاهی
بررسی سرمازدگی در سه رقم تجاری کیوی (هایوارد، طلایی و توسرخ)

شهرام صداقت حور؛ سیده خدیجه عباس نیا زارع؛ سیده آمنه سجادی

دوره 35، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 92-107

https://doi.org/10.22051/jab.2021.38308.1450

چکیده
  به منظور بررسی میزان تحمل به سرما در سه رقم کیوی تجاری (هایوارد، طلایی و توسرخ) آزمایشی به صورت فاکتوریل سه عاملی در قالب بلوک‌های تصادفی با سه تکرار از اوایل بهمن سال 1397 تا اواخر فروردین سال 1398 انجام شد. فاکتور اول در این آزمایش رقم کیوی در سه سطح شامل ارقام هایوارد، طلایی و توسرخ، فاکتور دوم اعمال تیمار سرما در 3 سطح (4، 6- و 16- درجه سانتی‌گراد) ...  بیشتر

گیاهی
اثر عصاره های آبی و الکلی گیاه گزنه دوپایه بر رشد و برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی گیاه گوجه-فرنگی در شرایط گلخانه‌ای

الهه ریاضی؛ فرشاد رخشنده رو؛ وحید عبدوسی

دوره 35، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 133-155

https://doi.org/10.22051/jab.2021.37178.1439

چکیده
  در این بررسی اثر عصاره های آبی و الکلی گیاه گزنه دو پایه ایران (Urtica dioica L.) بر رشد و برخی ویژگی‌ های بیوشیمیایی گیاه گوجه فرنگی، رقم Super chef ، در شرایط گلخانه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از بافت های خشک شده ساقه و برگ گزنه عصاره‌ های آبی و الکلی تهیه و به صورت مستقیم به ریزوسفر خاک گلدان ها تزریق و در زمان های معین پس از تیمار، ...  بیشتر

گیاهی
مطالعه فیتوشیمیایی گونه‌های Plantago major و Plantago lanceolata در شمال ایران

سیده سمیرا امینی نسب؛ آرمان محمودی اطاقوری؛ احسان نظیفی

دوره 34، شماره 3 ، آبان 1400، ، صفحه 9-26

https://doi.org/10.22051/jab.2021.35237.1411

چکیده
  Plantago major و Plantago lanceolata از گونه‌های فراوان جنس بارهنگ در شمال ایران بوده که به‌عنوان گونه‌های دارویی با ارزش دارای اثرات ضد باکتریایی، ضد التهابی و آنتی اکسیدانی شناخته شده‌اند. از اینرو، در این پژوهش، هشت جمعیت‌ از این دو گونه از مناطق مختلف شمال کشور جمع آوری و از لحاظ فیتوشیمیایی شامل میزان فنول، فلاونوئید، آنتوسیانین، ساپونین، ...  بیشتر

گیاهی
بررسی روش‌های نمونه برداری فاصله‌ای در برآورد مشخصه‌های کمی جنگل‌

رضاحسین حیدری؛ کوثر خالتی؛ نسیم سلیمی خواه

دوره 34، شماره 3 ، آبان 1400، ، صفحه 41-57

https://doi.org/10.22051/jab.2021.34791.1402

چکیده
  آگاهی از وضعیت تراکم و تاج‌پوشش درختان جنگل‌های زاگرس برای حفظ، احیا و گسترش آنها اهمیت دارد. هدف این بررسی معرفی مناسب ترین برآوردکننده روش‌های نمونه برداری فاصله‌ای برای برآورد مشخصه های کمی این جنگل‌ها است. برای این منظور درختان و دو قطر بزرگ و کوچک تاج آنها در33 قطعه نمونه دایره‌ای شکل برداشت گردید. در هر قطعه نمونه دایره‌ای ...  بیشتر

گیاهی
بررسی برخی تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در سه رقم انگور (Viis vinifera L.) در پاسخ به تنش خشکی

اسحق شمسی پور؛ محمد علی اعظمی؛ محمد باقر حسن‌پور

دوره 34، شماره 3 ، آبان 1400، ، صفحه 58-81

https://doi.org/10.22051/jab.2021.31265.1370

چکیده
  جهت بررسی اثرات تنش خشکی بر سه رقم انگور (قزل اوزوم، خلیلی، پرلت) آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت. گیاهان انگور در چهار سطح تنش خشکی شامل شاهد، 40، 60 و 80 درصد ظرفیت زراعی رشد کردند. فاکتورهای مورفولوژیکی شامل وزن تر و وزن خشک گیاه و ویژگی های فیزیولوژیکی شامل محتوای پرولین، نشت الکترولیت، محتوای پراکسید هیدروژن ...  بیشتر

گیاهی
بررسی اثر نوع بستر و شرایط کشت بر تولید اسیدهای فنلی در چند جمعیت کاهوی موجدار (Lactuca undulata Ledeb )

مرتضی مفید بجنوردی؛ مهناز اقدسی؛ محمد فاطمی

دوره 34، شماره 3 ، آبان 1400، ، صفحه 176-192

https://doi.org/10.22051/jab.2021.34731.1401

چکیده
  کاهوی موجدار (Lactuca undulata Ledeb) گیاهی یکساله از تیره کاسنی است. یکی از مهمترین ترکیب سازنده این گیاه شیکوریک اسید است. هدف از این پژوهش بررسی اثر نوع بستر و شرایط کشت بر مقدار شیکوریک اسید در جمعیت‎های مختلف گیاه کاهوی موجدار است. به این منظور بذرهای جمع‌آوری شده از مناطق (چشمه‌علی، قم، میرزابایلو، بیارجمند و فیروزکوه)، در گلدان و در ...  بیشتر

گیاهی
بررسی ساختار میوه در گونه‌های اندمیک و نیمه‌اندمیک Veronica L. (Plantaginaceae) در ایران

صغری رمزی؛ شهریار سعیدی مهرورز

دوره 32، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 75-92

https://doi.org/10.22051/jab.2019.4328

چکیده
  سرده Veronica از تیره Plantaginaceae یکی از سرده های بزرگ با حدود 450 گونه در جهان است. این سرده با 61 گونه در مناطق مختلف ایران پراکنش دارد. بنابر مطالعات گذشته ویژگی‌های ریخت شناسی و ریزریخت شناسی که در این سرده از اهمیت تاکسونومیک برخوردارند. از اینرو در این پژوهش سعی شده تا با بررسی ویژگی های ریخت شناسی، ریزریخت شناسی و تشریحی میوه در گونه های ...  بیشتر

گیاهی
اثر تنش شوری بر ارقام برنج (Oryza Sativa L.) در مرحله گیاهچه‌ای و زایشی تحت شرایط کشت هیدروپونیک

فرزین سعیدزاده؛ رضا تقی زاده

دوره 32، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 93-108

https://doi.org/10.22051/jab.2019.4327

چکیده
  بر روی ارقام برنج دو آزمایش جداگانه در مرحله گیاهچه‌ای و زایشی به ترتیب در شرایط آزمایشگاهی و اتاقک رشد به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی (فاکتور اول 10 سطح شوری و فاکتور دوم 10 ژنوتیپ برنج) در سه تکرار اجرا شد. بر اساس نتایج، با افزایش سطوح شوری، وزن خشک‌ریشه، وزن خشک ساقه و مقدار پتاسیم برحسب درصد ماده خشک کاهش و مقدار ...  بیشتر

گیاهی
طراحی و ساخت سامانه الکترومغناطیس کننده با نانو فیلترهای مؤثر به ‌منظور افزایش تولید و کاهش آلودگی زیست‌ محیطی در آبیاری محصولات کشاورزی

شاهین شرف الدین شیرازی؛ منصور نجاتی جهرمی؛ مهدی سیمیاری

دوره 32، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 147-167

https://doi.org/10.22051/jab.2019.4321

چکیده
    آب عنصر حیاتی برای بقا و حفظ کیفیت و منابع آن برای هر کشوری حائز اهمیت است. به ‌منظور بررسی اثر میدان مغناطیسی و نانو فیلتر بر آب آبیاری بر برخی صفات رشدی گیاه گوجه‌فرنگی شامل روز تا جوانه‌زنی، درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، ارتفاع گیاه، طول ریشه‌چه، وزن تر و خشک، رنگیزه‌های فتوسنتزی و میزان جذب عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم ...  بیشتر

گیاهی
بررسی بیان ژن rus باکتری Acidithiobacillus ferrooxidans تیمار شده با اشعه UV در فرایند فروشویی میکروبی اورانیوم

ملوس شیدایی؛ رضا حاج حسینی

دوره 32، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 184-203

https://doi.org/10.22051/jab.2019.4323

چکیده
  باکتری Acidithiobacillus ferrooxidans از مهمترین باکتری­های شرکت کننده در فرآیند فروشویی میکروبی اورانیوم بوده که در آن، آهن فریک به عنوان یک پذیرنده الکترون عمل کرده و U+4 نامحلول را به U+6 محلول، تبدیل می­کند. در مطالعه حاضر، باکتری­ دخیل در فرآیند فروشویی میکروبی اورانیوم با استفاده از اشعه UV در سه دوز 60، 120 و 180 ثانیه جهش داده شد. باکتری ها ...  بیشتر

گیاهی
حفاظت انجمادی بذر گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) به روش Vitrification

مهدی کاکایی؛ محسن منصوری

دوره 32، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 204-215

https://doi.org/10.22051/jab.2019.4324

چکیده
  در این تحقیق، حفاظت انجمادی به روش شیشه‌ای شدن بذر کنجد با دو نوع محلول حفاظت‌کننده PVS2 و  PVS3در هفت سطح زمانی (20، 40، 60، 80، 100، 120 و 140 دقیقه) صورت پذیرفت. این آزمون به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی (CRD) با دو فاکتور محلول حفاظت‌کننده (دو سطح) و سطوح زمانی (هفت سطح) و سه تکرار انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس برای زمان تیمار ...  بیشتر

گیاهی
بررسی میزان تحمل گیاه خرفه (Portulaca oleracea L.) به تنش کروم بر اساس رشد، شاخص های فتوسنتز و میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان

راهله رهباریان؛ الهام عزیزی؛ آسیه بهداد؛ آتنا میربلوک

دوره 32، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 33-56

https://doi.org/10.22051/jab.2019.4312

چکیده
  به منظور بررسی اثرات تنش کروم بر رشد، شاخص‌های فتوسنتز و میزان فعالیت آنزیم‌هایآنتی اکسیدانگیاه خرفه (Portulaca oleracea L.)، آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی، در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار سطح کروم (25، 50، 75 و 100 پی‌پی‌ام) انجام شد. همچنین میزان +6Cr در خاک، ریشه و اندام‌هوایی در سطوح مختلف تنش سنجش شد. با افزایش میزان کروم، مقدار آن در اندام‌هوایی ...  بیشتر

گیاهی
بررسی پاسخ‌های دفاع آنتی‌اکسیدانی در سه ژنوتیپ Lolium perenne تحت تنش خشکی

فرزانه ترکش؛ لیلا شبانی؛ محمدرضا سبزعلیان

دوره 32، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 57-75

https://doi.org/10.22051/jab.2019.4308

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تنش خشکی بر پاسخ­های دفاعی آنتی­اکسیدان در 3 ژنوتیپ از گیاه چچم و در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط مزرعه­ای انجام شد. تنش خشکی RWC، وزن تر و خشک، محتوای کلروفیل a، b و کاروتنوئید را کاهش داد، درحالی­که غلظت H2O2 و محتوای پرولین افزایش یافت. همچنین در مقایسه با شاهد، فعالیت آنزیم­های CAT،APX ، GPX و ...  بیشتر