گیاهی
1. اثر الیسیتورها و ترکیب فیتوهورمون‌ها بر رشد، محتویات رنگیزه‌های فتوسنتزی و پروتئین جلبک sorokiniana Chlorella

آمنه جمشیدی؛ محمدعلی ابراهیمی؛ طیبه رجبیان؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ شهلا مظفری

دوره 31، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 47-60

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2019.4223

چکیده
  جلبک کلرلا کاربرد دارویی، صنعتی وغذایی دارد. به همین دلیل بالا بردن بیوماس ومتابولیت‌های آن ارزشمند است. هدف این پژوهش نیز به دست آوردن بهترین ماده یا ترکیب هورمونی برای افزایش بیوماس ومتابولیت‌هایارزشمند Chlorella sorokiniana بود. در این پژوهشجلبک C. sorokiniana در محیط کشت پایۀBold  ((BBM اصلاح‌شدهکشت شد. به محیط‌ها نسبت‌های مختلف هورمونی نفتالن ...  بیشتر

2. حذف نیتروژن و فسفات از فاضلاب شهری توسط ریزجلبک کلرلا ولگاریس و تعیین معادله سینتیکی رشد آن

منصور شریعتی؛ رضا طاهری

دوره 29، شماره 2 ، زمستان 1395، ، صفحه 117-130

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2017.2737

چکیده
  ریز جلبک کلرلا ولگاریس Chlorella vulgaris به منظور تولید زیست توده و حذف نیتروژن و فسفات در فاضلاب شهری کشت گردید. تغییرات زیست توده، غلظت نیترات، آمونیوم و فسفات اندازه گیری شد. بیشترین مقدار تولید زیست توده 2 گرم وزن خشک در لیتر بود. مقدار زیست توده با کاهش مقدار نیتروژن (p  بیشتر

3. تغییرات مرفو-فیزیولوژی نهال های محلب (Prunus mahaleb L.) تحت تاثیر نانوذرات سیلیکون(SiO2 NPs)

پیمان اشکاوند؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ مهرداد زرافشار؛ احسان قنبری

دوره 29، شماره 2 ، زمستان 1395، ، صفحه 45-58

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2017.2733

چکیده
  به منظور ارزیابی اثر نانوذرات سیلیکون در بهبود صفات رویشی و فیزیولوژی نهال های محلب (Prunus mahaleb L.) آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی در 4 سطح تیمار با 3 تکرار و در هر تکرار 9 پایه اجرا گردید. تیمارهای اعمال شده شامل آبیاری با غلظت های 10، 50 و 100 میلی گرم در لیتر نانوذرات سیلیکون و شاهد به صورت آبیاری با آب معمولی بود که هر سه روز یکبار بر اساس ...  بیشتر

4. پاسخ زنده‌مانی، رشد و تخصیص بیوماس اندام‌های نهال‌ ون (Fraxinus excelsior L.) به تنش غرقابی

مسعود طبری؛ سید احسان ساداتی

دوره 26، شماره 1 ، تابستان 1392، ، صفحه 9-20

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2014.1144

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی زنده­مانی، مشخصه­های رویشی و تخصیص بیوماس در نهال­های رشد یافته ون (Fraxinus excelsior L.) در رژیم­های مختلف آبی است. بدین منظور نهال­های ون در طرحی کاملا تصادفی و در دو رژیم آبی (غرقابی دائم و غرقابی دوره­ای با تناوب 15 روز) و سطح شاهد (کنترل)، برای مدت 120 روز در فضای باز یک جنگل جلگه­ای مورد ارزیابی قرار گرفتند. در پایان ...  بیشتر

5. پاسخ زنده‌مانی، رشد و تخصیص بیوماس اندام‌های نهال‌ ون (Fraxinus excelsior L.) به تنش غرقابی

قاسم علی پاراد؛ سید احسان ساداتی

دوره 25، شماره 1 ، تابستان 1391، ، صفحه 9-20

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2014.1133

چکیده
   هدف این پژوهش بررسی زنده­مانی، مشخصه­های رویشی و تخصیص بیوماس در نهال­های رشد یافته ون (Fraxinus excelsior L.) در رژیم­های مختلف آبی است. بدین منظور نهال­های ون در طرحی کاملا تصادفی و در دو رژیم آبی (غرقابی دائم و غرقابی دوره­ای با تناوب 15 روز) و سطح شاهد (کنترل)، برای مدت 120 روز در فضای باز یک جنگل جلگه­ای مورد ارزیابی قرار گرفتند. در پایان ...  بیشتر