گیاهی
بررسی سرمازدگی در سه رقم تجاری کیوی (هایوارد، طلایی و توسرخ)

شهرام صداقت حور؛ سیده خدیجه عباس نیا زارع؛ سیده آمنه سجادی

دوره 35، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 92-107

https://doi.org/10.22051/jab.2021.38308.1450

چکیده
  به منظور بررسی میزان تحمل به سرما در سه رقم کیوی تجاری (هایوارد، طلایی و توسرخ) آزمایشی به صورت فاکتوریل سه عاملی در قالب بلوک‌های تصادفی با سه تکرار از اوایل بهمن سال 1397 تا اواخر فروردین سال 1398 انجام شد. فاکتور اول در این آزمایش رقم کیوی در سه سطح شامل ارقام هایوارد، طلایی و توسرخ، فاکتور دوم اعمال تیمار سرما در 3 سطح (4، 6- و 16- درجه سانتی‌گراد) ...  بیشتر

گیاهی
بررسی برخی تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در سه رقم انگور (Viis vinifera L.) در پاسخ به تنش خشکی

اسحق شمسی پور؛ محمد علی اعظمی؛ محمد باقر حسن‌پور

دوره 34، شماره 3 ، آبان 1400، ، صفحه 58-81

https://doi.org/10.22051/jab.2021.31265.1370

چکیده
  جهت بررسی اثرات تنش خشکی بر سه رقم انگور (قزل اوزوم، خلیلی، پرلت) آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت. گیاهان انگور در چهار سطح تنش خشکی شامل شاهد، 40، 60 و 80 درصد ظرفیت زراعی رشد کردند. فاکتورهای مورفولوژیکی شامل وزن تر و وزن خشک گیاه و ویژگی های فیزیولوژیکی شامل محتوای پرولین، نشت الکترولیت، محتوای پراکسید هیدروژن ...  بیشتر

تاثیر تیمار نانو ذرات نقره بر برخی پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه گلرنگ

عارفه محمدی سنجانی؛ منیر حسین زاده نمین؛ مونا صراحی

دوره 33، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 149-164

https://doi.org/10.22051/jab.2020.31071.1365

چکیده
  نانو ذرات نقره در زمینه­ های مختلف از جمله درصنعت، پزشکی، بیوتکنولوژی و کشاورزی به ­طور وسیعی به ­کار گرفته می ­شوند. از این رو ورود این مواد به محیط­زیست به­ عنوان مواد زائد امری اجتناب ناپذیر است که می­ تواند اثرات منفی بر محیط زیست و از جمله بر گیاهان داشته باشد. در این مطالعه تاثیر دو غلظت 5 و 7 پی پی ام نانو ذرات نقره بر ...  بیشتر

اثر تیمارهای مقاوم‌سازی بر تحمل به تنش سرما در نشا خیار

فردین قنبری؛ سجاد کردی

دوره 32، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 97-113

https://doi.org/10.22051/jab.2019.19706.1219

چکیده
       تنش سرمایی از مهم‌ترین عوامل محدودکننده رشد و نمو گیاهان مناطق گرمسیری مانند خیار در اوایل فصل رشد می‌باشد. در این تحقیق امکان مقاوم‌سازی به سرما در نشا خیار با پیش تیمار دمایی و خشکی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به‌صورت فاکتوریل با دو فاکتور ارقام خیار (سوپر دامینوس و سوپر استار) و پنج تیمار مقاوم‌سازی (شاهد، دمای ...  بیشتر

اثر تیمار پاکلوبوترازول بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی موثر در تحمل تنش سرما در جوانه انگور رقم بیدانه سفید

پروانه روستایی؛ موسی رسولی؛ آرش بابایی

دوره 32، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 9-21

https://doi.org/10.22051/jab.2020.4406

چکیده
    هدف این پژوهش بررسی اثر پاکلوبوترازول بر شاخص‌های فیزیولوژکی جوانههای بهاری انگور بود. محلول پاشی پاکلوبوترازول روی رقم بیدانه سفید با غلظت های0، 125، 250، 500 و 1000 میلی گرم درلیتر در سه تکرار (بلوک) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در اواخر دوره رکود جوانه ها در ملایر انجام شد. تغییرات شاخص های محتوای پرولین، مالون دی آلدهید، قندمحلول، ...  بیشتر

گیاهی
بررسی پاسخ‌های دفاع آنتی‌اکسیدانی در سه ژنوتیپ Lolium perenne تحت تنش خشکی

فرزانه ترکش؛ لیلا شبانی؛ محمدرضا سبزعلیان

دوره 32، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 57-75

https://doi.org/10.22051/jab.2019.4308

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تنش خشکی بر پاسخ­های دفاعی آنتی­اکسیدان در 3 ژنوتیپ از گیاه چچم و در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط مزرعه­ای انجام شد. تنش خشکی RWC، وزن تر و خشک، محتوای کلروفیل a، b و کاروتنوئید را کاهش داد، درحالی­که غلظت H2O2 و محتوای پرولین افزایش یافت. همچنین در مقایسه با شاهد، فعالیت آنزیم­های CAT،APX ، GPX و ...  بیشتر

بررسی تغییر محتوای اسمولیت های سازگار در چهار رقم گندم تحت تنش کمبود آب

عذرا صبورا؛ نوشین باریک رو؛ حمیدرضا شریفی

دوره 29، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 121-142

https://doi.org/10.22051/jab.2016.2477

چکیده
  این مطالعه به منظور بررسی تغییر محتوای اسمولیتهای سازگار (شامل محتوای قند های احیا کننده و پرولین) وهمچنین پلی ساکارید های 4 رقم گندم تحت شرایط کمبود آب در شرایط مزرعه ای اجرا گردید. تیمارهای مورد بررسی شامل تنش رطوبت در مرحله رسیدگی بذر و رقم بودند که به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار مورد مطالعه ...  بیشتر

اثر شوری و نانو نقره بر پارامترهای رشد و خصوصیات بیوشیمیایی بنه زعفران تیمار شده در شرایط غوطه ور

ازاده کریمی جعفری؛ منیر حسین زاده نمین

دوره 29، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 159-174

https://doi.org/10.22051/jab.2016.2474

چکیده
  زعفران(Crocus sativus) گیاهی است از تیره زنبقیان که از نظر دارویی و غذایی با ارزش می باشد. تنش شوری یکی از عوامل محدود کننده رشد زعفران می باشد. نانو نقره اثرات زیادی دارد در گیرنده های اتیلن گیاهان، فعالیت کلروفیلاز و DNA دارد، همچنین باعث کاهش اثرات تنش در گیاهان می شود. اثرات نانو نقره با غلظت ppm 40 و تنش شوری NaCl mM 100 بر روی ویژگی های فیزیولوژی ...  بیشتر

توان زیستی چای کمپوست بر برخی از صفات فیزیولوژیک گیاه‌ شاهی در مرحله‌ی رویشیLepidium sativum L.

مژگان فرزامی سپهر؛ آزاده رضا؛ بهرام تفقدی نیا

دوره 25، شماره 1 ، مرداد 1391

https://doi.org/10.22051/jab.2014.1128

چکیده
  گیاه شاهی Lepidium sativum یک گیاه علفی باغچه‌ای با رشد سریع و متعلق به خانواده‌ی Brassicaceae است که بومی مصر و غرب آسیاست.این گیاه که زمین‌های زیر کشت وسیعی در نواحی معتدل دنیا به آن اختصاص دارد، به دلیل نقش کمپوست در بهبود رشد و تولید محصولات کشاورزی موضوع این تحقیق قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی توان زیستی مقدارهای گوناگون چای کمپوست ...  بیشتر