ویژگی‌های ریختی فلس در ده گونه از کفال ماهیان ایران

نسیبه فیروزی؛ جواد قاسم زاده؛ محمد صادق علوی یگانه

دوره 33، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 111-121

https://doi.org/10.22051/jab.2020.30763.1359

چکیده
  کفال ماهیان از گونه‌های ارزشمند تجاری هستند که در آبهای شمال و جنوب کشور زیست نموده و از بازارپسندی خوبی برخوردارند. شناخت گونه های مختلف کفال ماهیان اهمیتی حیاتی حفاظت از آنها دارد .در این تحقیق صفات ریختی مرتبط با فلس به طور مقایسه ای در 10 گونه از کفال ماهیان ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه برداری طی دو سال از صیدگاه‌های چهار ...  بیشتر

مطالعات کروموزومی ماهی مرکب ببری (Sepia pharaonis) خلیج فارس از طریق کشت سلول‌های خون

مرجان ابراهیمی پور

دوره 22، شماره 2 ، مهر 1388، ، صفحه 1-8

https://doi.org/10.22051/jab.2009.3307

چکیده
  امروزه مشخص شده است که ماهیان مرکب کاربرد وسیعی در زمینه­های مختلف دارند با این وجود اطلاعات کمی در مورد بیولوژی آن­ها در آب­های ایران وجود دارد. به همین دلیل در این مطالعه سعی شده است که اطلاعاتی در زمینه تعداد کروموزوم­ها در گونه غالب ماهیان مرکب (ماهی مرکب ببری) در آب­های جنوب کشور در منطقه بحرکان ارائه شود. خور بحرکان یکی ...  بیشتر