1. مطالعات تشریحی دمبرگ در جنس زبان در قفا در ایران

دوره 32، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 9-22

منیژه پاکروان فرد؛ رقیه زارعی؛ زهرا خلج


2. مطالعه تشریحی برگ برخی گونه‌های جنس پیازAllium (Amaryllidaceae) در ایران

دوره 30، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 158-171

فرخ قهرمانی نژاد؛ سمانه اسکندری


3. بررسی کربوهیدرات‌های گونه‌های سردهLycium در ایران

دوره 28، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 19-32

زهرا ناظم بکایی؛ خدیجه کیارستمی؛ راضیه راه چمنی


4. مطالعه ریخت شناسی دانه گرده جنس لاله در ایران

دوره 26، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 47-60

زیبا جم زاده؛ اختر توسلی؛ الهه سالار


5. بررسی تشریحی برگ برخی گونه‌های جنس بید در ایران

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 27-38

فریبا بابایی؛ اختر توسلی؛ منیژه پاکروان؛ علی‌اصغر معصومی؛ اختر توسلی


6. بررسی بیوسیستماتیکی دو گونه از جنس زالزالک (Crataegus L) در بخش هایی از غرب و مرکز ایران

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 41-49

نسیم سیدی پور؛ فریبا شریف نیا؛ فهیمه سلیم پور؛ رویا رضوی زاده


7. بررسی کلادیستیکی گونه های جنس پنیرک (تیره پنیرک) در ایران بر اساس صفات ریخت شناسی

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 30-40

منیژه پاکروان؛ سمیه نعمتی


8. بررسی ساختار جمعیت جلبک‌های سبز و سیانوباکترهای دریاچة ولشت

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 60-71

فاطمه وحیدی؛ رضوان موسوی ندوشن؛ محمدرضا فاطمی؛ شهلا جمیلی؛ ناهید خم خاجی