1. مقایسه اثرات نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم و سلیکون بر نهال‌های گلابی وحشی در مواجهه با تنش خشکی

مهرداد زرافشار؛ مسلم اکبری نیا؛ سید محسن حسینی؛ علی ستاریان؛ مریم نیاکان؛ پیمان اشکاوند

دوره 31، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 101-118

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2017.13290.1113

چکیده
  امروزه استفاده از نانوذرات به­عنوان راهکاری مناسب به جهت افزایش مقاومت گیاهان به تنش­های محیطی مورد توجه قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، نهال­های گلابی وحشی در شرایط گلخانه توسط نانوذرات دی­اکسید تیتانیوم و سیلیکون با غلظت­های مختلف آبیاری شدند و سپس با قطع آبیاری به مدت 14 روز تحت تنش خشکی قرار گرفتند. در انتهای آزمایش شاخص­هایی ...  بیشتر

2. تغییرات مرفو-فیزیولوژی نهال های محلب (Prunus mahaleb L.) تحت تاثیر نانوذرات سیلیکون(SiO2 NPs)

پیمان اشکاوند؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ مهرداد زرافشار؛ احسان قنبری

دوره 29، شماره 2 ، زمستان 1395، ، صفحه 45-58

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2017.2733

چکیده
  به منظور ارزیابی اثر نانوذرات سیلیکون در بهبود صفات رویشی و فیزیولوژی نهال های محلب (Prunus mahaleb L.) آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی در 4 سطح تیمار با 3 تکرار و در هر تکرار 9 پایه اجرا گردید. تیمارهای اعمال شده شامل آبیاری با غلظت های 10، 50 و 100 میلی گرم در لیتر نانوذرات سیلیکون و شاهد به صورت آبیاری با آب معمولی بود که هر سه روز یکبار بر اساس ...  بیشتر