بررسی اثرات پروتئین هیدرولیز شده کنجاله کانولا بر رشد، ترکیب بدن و بیان ژن‌های رشد و اشتهای فیل ماهی (Huso huso)

محمودرضا ابراهیم نژادعربی؛ سید مهدی حسینی فرد؛ رضا چنگیزی؛ صابر وطن دوست؛ شایان قبادی

دوره 35، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 20-35

https://doi.org/10.22051/jab.2021.34652.1404

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی اثرات افزایش پروتئین هیدرولیز شده کنجاله کانولا بر فاکتورهای رشد، بیان ژن‌های GH، IGF و گرلین و ترکیب بدن فیل ماهی می‌باشد. به همین منظور تعداد 840 قطعه بچه فیل ماهی با میانگین وزنی 5±30 گرم در 12 تانک 2400 لیتری با تعداد 70 عدد در هر تانک توزیع شدند و با سطوح مختلف 0 (شاهد)، 300 (تیمار 1)، 400 (تیمار 2) و 500 (تیمار 3) میلی‌گرم ...  بیشتر

اثر سطوح مختلف سین بیوتیک بایومین ایمبو بر شاخص های رشد و بازماندگی بچه ماهی سیکلید زندانی (Amatitlania nigrofasciata)

رضا چنگیزی؛ حامد منوچهری؛ سید مهدی حسینی فرد؛ شایان قبادی

دوره 33، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 25-36

https://doi.org/10.22051/jab.2020.21763.1249

چکیده
  این پ‍ژوهش به منظور ارزیابی تأثیر سطوح متفاوت سینبیوتیک بایومین ایمبو بر شاخص های رشد، تغذیه و بازماندگی در بچه ماهیان سیکلید زندانی (Buttikoferi cichlidae) به مدت 60 روز انجام گرفت. آزمایش با استفاده از طرح کاملاٌ تصادفی شامل سطوح صفر (شاهد)، 5/0 ، 1 ، 5/1 گرم سین‌بیوتیک به ازای هر کیلوگرم جیره در قالب چهار تیمار با سه تکرار طراحی شد. آزمایش درون ...  بیشتر