1. آنالیز بیوانفورماتیکی پروتئین مایکوباکتریایی Rv1733c بعنوان کاندیدای واکسن، همسانه سازی و بیان آن در Escherichia coli

میترا عشایری پناه؛ فرشته افتخار؛ بهرام کاظمی؛ محمد مهدی فیض آبادی

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 178-189

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2017.13989.1128

چکیده
  از آنجا که تعداد زیادی از جمعیت جهان به صورت نهفته با باسیل سل (Mycobacterium tuberculosis) آلوده هستند، واکسن هایی که سل نهفته را مورد هدف قرار بدهند تاثیر قابل توجهی در کنترل شیوع جهانی سل خواهند داشت. در این پژوهش ابتدا آنالیزهای بیوانفورماتیک روی یک پروتئین مایکوباکتریایی مربوط به فاز نهفته عفونت به نام Rv1733c انجام شد و پیش بینی شد که Rv1733c یک ...  بیشتر

2. ارتباط فنوتیپ آنزیم‌های بتالاکتاماز وسیع الطیف (ESBL) با حضور ژن‌ بتالاکتامازهای blaTEM، blaSHV و blaCTX در جدایه های ادراری Klebsiella pneumoniae در تهران

فرشته راعی؛ فرشته افتخار؛ محمد مهدی فیض آبادی

دوره 27، شماره 1 ، تابستان 1393، ، صفحه 35-44

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2014.1159

چکیده
    جدایه­های Klebsiella pneumoniae پاتوژن­های فرصت طلبی هستند که می توانند عامل مهمی در ایجاد عفونت­های جامعه و عفونت­های بیمارستانی باشند. برای درمان این عفونت­ها اغلب از آنتی­بیوتیک­های بتالاکتام استفاده می شود و با افزایش مقاومت نسبت به این آنتی­بیوتیک­ها، عمدتا با ایجاد بتالاکتامازهای وسیع الطیف توسط باکتری، درمان عفونت­های ...  بیشتر