1. مقایسه اثرات نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم و سلیکون بر نهال‌های گلابی وحشی در مواجهه با تنش خشکی

مهرداد زرافشار؛ مسلم اکبری نیا؛ سید محسن حسینی؛ علی ستاریان؛ مریم نیاکان؛ پیمان اشکاوند

دوره 31، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 101-118

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2017.13290.1113

چکیده
  امروزه استفاده از نانوذرات به­عنوان راهکاری مناسب به جهت افزایش مقاومت گیاهان به تنش­های محیطی مورد توجه قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، نهال­های گلابی وحشی در شرایط گلخانه توسط نانوذرات دی­اکسید تیتانیوم و سیلیکون با غلظت­های مختلف آبیاری شدند و سپس با قطع آبیاری به مدت 14 روز تحت تنش خشکی قرار گرفتند. در انتهای آزمایش شاخص­هایی ...  بیشتر

2. تغییرات مرفو-فیزیولوژی نهال های محلب (Prunus mahaleb L.) تحت تاثیر نانوذرات سیلیکون(SiO2 NPs)

پیمان اشکاوند؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ مهرداد زرافشار؛ احسان قنبری

دوره 29، شماره 2 ، زمستان 1395، ، صفحه 45-58

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2017.2733

چکیده
  به منظور ارزیابی اثر نانوذرات سیلیکون در بهبود صفات رویشی و فیزیولوژی نهال های محلب (Prunus mahaleb L.) آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی در 4 سطح تیمار با 3 تکرار و در هر تکرار 9 پایه اجرا گردید. تیمارهای اعمال شده شامل آبیاری با غلظت های 10، 50 و 100 میلی گرم در لیتر نانوذرات سیلیکون و شاهد به صورت آبیاری با آب معمولی بود که هر سه روز یکبار بر اساس ...  بیشتر

3. تغییرات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در نهال‌های گلابی وحشی (Pyrus boisseriana) در پاسخ به تغییرات آبیاری

مهرداد زرافشار؛ مسلم اکبری نیا؛ حسین عسگری؛ سید محسن حسینی؛ مهدی رهایی

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 59-78

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2015.1969

چکیده
  بهترین راه مقابله با خشکی همراهی با آن می­باشد که در این بین استفاده از ژنوتیپ­های وحشی از اهمیت ویژه­ایی برخوردار است. هدف تحقیق حاضر، درک عمیق از مکانیسم­های ژرم پلاسم وحشی گلابی (Pyrus biosseriana) در پاسخ به تنش قطع آبیاری و ارزیابی قدرت بازیابی آن می­باشد. در همین راستا بعد از قطع آبیاری به مدت 18 روز، مصادف با علائم پژمردگی برگ، ...  بیشتر

4. مورفوتیپ‌های بذر و براکته‌ی ممرز(carpinus betulus L.)

ایمان چاپلاق پریدری؛ غلامعلی جلالی؛ علی سنبلی؛ مهرداد زرافشار

دوره 25، شماره 1 ، تابستان 1391، ، صفحه 17-32

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2014.1127

چکیده
  گونه‌ی ممرز از عناصر مهم جنگل‌های هیرکانی است و بیشترین پراکنش در میان گونه‌های این جنگل‌ها مربوط به آن است.بنابراین، مطالعات جامع در زمینه‌ی شناسایی فنوتیپ‌های آن بسیار ضروری است.به تأیید اکثر محققان، کارآمدترین صفت برای شناسایی و رسته‌بندی ممرز صفات میوه و براکته‌ی آن است.به همین دلیل، در این تحقیق سعی شده است فنوتیپ‌های ...  بیشتر