1. بررسی اثر نیترات سرب بر بافت های ماهی کلمه Rutilus rutilus caspius

دوره 27، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 79-96

پرشیا محمدزاده؛ شهلا جمیلی


2. بررسی ساختار جمعیت جلبک‌های سبز و سیانوباکترهای دریاچة ولشت

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 60-71

فاطمه وحیدی؛ رضوان موسوی ندوشن؛ محمدرضا فاطمی؛ شهلا جمیلی؛ ناهید خم خاجی