1. بررسی مراحل تولیدمثل و میزان موفقیت جوجه آوری پرستو دریایی پشت دودی Onychoprion anaethetus در جزیره قبرناخدا در سال 1394

صفحه 5-15

بهروز بهروزی راد


2. تاثیر اتانل بر تولید پیگمان‌ها در کلرلا سوروکینیانا در شرایط اتوتروف

صفحه 78-88

زهرا خلیلی؛ حسن جلیلی؛ مصطفی نوروزی


3. بررسی میزان تحمل گیاه خرفه (Portulaca oleracea L.) به تنش کروم بر اساس رشد، شاخص های فتوسنتز و میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان

صفحه 89-98

راهله رهباریان؛ الهام عزیزی؛ آسیه بهداد؛ آتنا میربلوک


4. بررسی پاسخ‌های دفاع آنتی‌اکسیدانی در سه ژنوتیپ Lolium perenne تحت تنش خشکی

صفحه 57-67

لیلا شبانی؛ محمدرضا سبزعلیان؛ فرزانه ترکش


5. بهینه سازی رشد و تولید آنزیم کاتالاز در باکتری Kocuria sp. ASB 107 در محیط کشت ‎های اقتصادی

صفحه 30-42

عزت عسگرانی؛ الهام گودینی؛ جمشید فولادی


6. عادات غذایی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در رودخانه بهشت‌آباد چهارمحال و بختیاری

صفحه 68-78

مسیب عالی پور؛ یزدان کیوانی؛ عیسی ابراهیمی


7. اثر آب مغناطیده بر روی اندام‌های رویشی و روزنه گیاه عدس(Lens Culinaris)

صفحه 28-40

نفیسه عظیمی؛ احمد مجد؛ طاهر نژاد ستاری؛ فائزه قناتی؛ صدیقه اربابیان


8. جداسازی و شناسایی میکسوباکتر تولیدکنندۀ Myxothiazol و Althiomycin از خاک ایران

صفحه 99-108

اعظم مرادی؛ محمد یعقوبی اوینی؛ غلامحسین ابراهیمی پور؛ علیرضا قاسم پور


9. مکانیسم اثر بازدارندگی کافئین چای ایرانی بر سینتیک سیگموئیدی فعالیت آنزیم آدنوزین دآمیناز

صفحه 16-25

رویا مهین پور؛ مجید قاسمی؛ سیده زهرا موسوی نژاد؛ زهره زهرایی


10. ارزیابی و مقایسه ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره اتانولی- آبی و متانولی پوست نارنج

صفحه 46-56

تورج مهدی زاده؛ حسین تاجیک؛ مهسا مایلی؛ فاطمه اسماعیلی


11. برخی ویژگی های زیست شناختی و بوم شناختی میش مرغ در کشور با تاکید بر وضعیت به شدت بحرانی گونه

صفحه 68-78

مرتضی نادری


12. بررسی تاثیر یک دوره تمرینات هوازی و مصرف دارچین بر برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی در زنان فعال

صفحه 79-95

حمیده نخعی؛ پروانه نظرعلی؛ پریچهر حناچی؛ مهدی هدایتی


13. بررسی تغییرات درون گونه ای مورفومتریک جمجمه خرگوش غربی (Lepus europaeus) در استان‌های غربی ایران

صفحه 96-115

سحر رضائی؛ فرزاد هوشیار؛ حمیدرضا رضایی؛ حمیدرضا کبیری بالاجاده؛ هادی خوشناموند