1. بررسی خطر فلزات سنگین (مس، روی،سرب، کادمیوم و کروم) بر حیات ماهیان در اکوسیستم تالاب انزلی

دوره 31، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 23-39

مریم پناهنده؛ مریم مروتی


2. مقایسه ی محتوای اسد چرب آزولا (Azolla filiculoides) همزمان با تغ ییرات فصلی در تالاب انزلی

دوره 26، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 69-81

گل نوش وارسته مؤخر؛ مهدی شمسایی مهرگان؛ هومن رجبی اسلامی؛ فرشته نعمت اللهی