1. تاثیر اتانل بر تولید پیگمان‌ها در کلرلا سوروکینیانا در شرایط اتوتروف

دوره 32، شماره 1، بهار 1398، صفحه 78-88

زهرا خلیلی؛ حسن جلیلی؛ مصطفی نوروزی


2. اثر پودر زالزالک وحشی(ولیک)(Crataegus monogyna) بر رنگ پذیری پوست، شاخص‌های رشد و تغذیه ماهی سیکلید نواری ((Heros severus

دوره 31، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 61-70

رضا چنگیزی؛ شایان قبادی؛ زهرا غیاثوند؛ مهشید شاملوفر